Розширена конференція Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», яка відбулась 22 березня 2017 року на базі Київського коледжу будівництва та архітектури переважною більшістю голосів прийняла резолюцію:

1. Затвердити склад робочої групи по підготовці нормативно-правової бази функціонування та розвитку коледжів, технікумів і прирівнених до них училищ.

2. Прийняти за основу проект Концепції реалізації державної політики щодо підготовки молодшого спеціаліста.

3. Довести до відома комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерства освіти і науки України оновлений склад керівних органів Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України».

4. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з вимогами:

4.1.   створити в Міністерстві освіти і науки України структурний підрозділ для координації роботи коледжів, технікумів і прирівнених до них училищ;

4.2.   ввести до складу колегії Міністерства освіти і науки, Акредитаційної комісії України, Громадської ради МОН представників коледжів, технікумів і прирівнених до них училищ;

4.3.   терміново затвердити Умови прийому на навчання для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «молодшого спеціаліста» у 2017 році в системі вищої освіти та подати їх на державну реєстрацію або внести зміни і доповнення до затверджених Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році;

4.4.   невідкладно відновити процедуру ліцензування спеціальностей для підготовки фахівців за ОКР «молодший спеціаліст»;

4.5.   надати письмові роз’яснення стосовно законних підстав створення в МОН України департаменту' професійної освіти та лабораторії науково-методичного супроводу підготовки молодшого спеціаліста технікумами і коледжами при Інституті професійно- технічної освіти НАПНУ;

4.6.   невідкладно розробити перелік пріоритетних завдань для реалізації Постанови Верховної Ради №1493-УШ від 07.09.2016 р. «Про рекомендації Парламентських слухань «Професійна освіта, як складова забезпечення кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення» та рішень комітет)' ВР з питань науки і освіти щодо статусу та подальшого функціонування коледжів, технікумів і прирівнених до них училищ;

4.7.   невідкладно вирішити з Міністерством фінансів України питання фінансового забезпечення коледжів, технікумів і прирівнених до них училищ з державного бюджету у повному обсязі.

5. Звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковської В.В. із запитом про порушення прав педагогічних працівників коледжів, технікумів і прирівнених до них училищ та умов оплати їх праці.

6. Доручити робочій групі розробити зміни та доповнення до Статуту ВГО «Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ЇІ рівнів акредитації України».

7. Правлінню ВГО «Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України» забезпечити внесення змін до Статуту та їх реєстрацію в порядку і терміни, встановлені чинним законодавством України.