Натисни на зображення для збільшення

“У людині є таке злиття самої людини й
економічного середовища, що неможливо
відокремити економічне життя від життя
морального, ідеальне життя від життя економічного”
       Жан Жорес
(французький  політичний діяч, історик та філософ)

 

Сучасний світ живе за схемою «попит – пропозиція», тому кваліфіковані економісти завжди затребувані.

Володіючи грамотним економічним мисленням, людина сама вибере найбільш раціональну поведінку. Жити в новій економіці, в ринковому середовищі без елементарних знань законів цього середовища просто неможливо.

В умовах сучасної ринкової економіки бути економістом зобов’язаний кожен. Це зумовлено необхідністю в будь-якій справі враховувати співвідношення витрат і вигод.

Якщо Ви активна і цілеспрямована людина, якщо Ви бажаєте бути впевненим у своєму майбутньому – ми допоможемо Вам стати успішним професіоналом.

Підготовка студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.

Підприємництво - ініціативна, творча, пов’язана з ризиком самостійна економічна діяльність суб'єкта господарювання, який постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції та одержання прибутку; організаційно-господарське новаторство на основі використання різноманітних можливостей для випуску нових або існуючих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту, реорганізації виробництва тощо.

Торгівля це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача

Біржова діяльність – це діяльності на світових  фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вмінням ефективно користуватись біржовими інструментами, здатність приймати ефективні стратегічні рішення та прогнозувати  тенденції і страхувати ризики на ринку.

Обов’язки фахівця  аналізувати товарні ринки і конкурентоспроможність виробників, управляти виробництвом та організовувати ефективний товарорух з метою покращення результатів діяльності.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ

знання:

 • з аналізу, планування та організації підприємницької та торгівельної діяльності в сучасних умовах;
 • з прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва, посередництва та надання послуг;
 • з надання  якісних послуг та здійснення операційна  на товарних біржах;

уміння:

 • формувати і обробляти необхідну інформаційну базу щодо зовнішнього та внутрішнього середовища за певним видом економічної діяльності;
 • визначати особистісні, групові та ситуативні можливості для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій діяльності;
 • проведення ділових переговорів та оформлення договорів;

навички:

 • з виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків та організації власного бізнесу;
 • прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках;
 • організації торгівельної діяльності та діяльності в сфері надання послуг;
 • у сфері застосування комп’ютерних технологій для підтримки прийняття рішень в процесі організації та планування власної справи;
 • організація біржових операцій;

комунікаційні здібності:

 • з роботи в команді та співробітництва;
 • з аргументування власної позицію;
 • при спілкуванні з іноземними партнерами;

самостійність і відповідальність:

 • при ухваленні рішень щодо організації та ведення власної справи;
 • при застосовуванні знань, вмінь і навичок в процесі майбутньої підприємницької діяльності.

Перевагами фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

 • можливість заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах.
 • можливість реалізації загальних функцій управління підприємством;
 • органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку «соціальних» дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування;
 • прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції;
 • функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень;
 • оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління.

Все це сприятиме підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних  спеціалістів.

Здобувачі вищої освіти, що успішно закінчать навчання уВерхньодніпровському  коледжіза запропонованою спеціальністю будуть мати можливість заснувати власний бізнес і зайняти високооплачувані посади, наприклад:

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної  діяльності
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • директор підприємства з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури.

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • комерсант;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджер у сфері послуг.

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).

Питання: «Ким я зможу працювати за спеціальністю після закінчення ВУЗу?» є одним із типових питань, що цікавить як абітурієнта так і його батьків.

 

Професія економіста - запит сьогодення, достойне робоче місце, впевненість у майбутньому!

 

ВАШ ВИБІР НА ШЛЯХУ ДО ОМРІЯНОЇ ПРОФЕСІЇ-

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ДНІПРОВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!


В житті кожного з нас настає час для прийняття важливого рішення:

 • продовжити навчання в школі чи зробити вибір на користь фахової освіти;

 • отримати освіту в рідному місті, з можливістю навчатися на бюджеті та бутифінансово незалежним від батьків,чи вступити до закладу вищої освіти в іншому місті таплатити кошти за контрактне навчання;

 • продовжувати працювати без перспектив на кар’єрний ріст чи отримати освіту за заочною формою навчання та дати собі шанс досягти кар’єрних звершень;

 • продовжувати хвилюватися за життя та здоров’я  своїх дітей, чи бути впевненим та безтурботним за навчання своєї дитини у тихому містечку та дати змогу своїй доньці чи сину покращити свої навчальні досягнення і вже через декілька років дати змогу своїй дитині вступити до омріяного університету, здобувши вже ґрунтовні знання з новими прогресивними викладачами .

Багато хто не наважується залишити стіни школи після 9-го класу тільки тому, що має певні стереотипи щодо цього навчального закладу та малу поінформованість про освітній процес.  Хоча насправді здобуття атестату в коледжі має велику кількість переваг, які допоможуть Вам обрати найкращий шлях для розвитку та продовження навчання.

Вступники після 9-го класу мають змогу кардинально змінити своє оточення. Новий студентський колектив – нові знайомства, нові вчителі – нові можливості для покращення успішності, нове ставлення як до особистості.

Однією з безумовних та найголовніших переваг є те, що студентив коледжімають можливість отримати професію набагато раніше, ніж однолітки, які залишаються вчитися в школі. Вони раніше отримують атестат про повну загальну середню освіту, а після випуску з профільного навчального закладу одразу вступають на 2-й чи 3-й курс університету! А отже, фактично полегшують собі вступ до ВНЗ, не втрачаючи зайвого року життя. 

Зважайте й на те, що у коледжі готують фахівців за конкретними напрямами, в той час як школи дають лише загальну середню, а не професійну освіту. Обравши омріяний фах, студент матиме набагато більше можливостей займатися профільною діяльністю. До того ж, наявність заочної форми дозволить навчатися за двома спеціальностями одночасно (після отримання атестату про повну середню освіту або після 2 курсу). 

Навчання у Верхньодніпровському коледжі ДДАЕУ– це престижні спеціальності та сучасні навчальні програми, адаптовані до реальних вимог ринку праці. Наші студенти мають змогу успішно поєднувати роботу та навчання завдяки можливості навчатися за індивідуальним графіком, який ми розробляємо враховуючи специфіку вашої роботи, зайнятість, приділяючи максимум уваги для додаткових роз’яснень та консультацій  саме для вас.

І ще один приємний бонус для школярів – початок справжнього студентського життя на два роки раніше, ніж у однолітків: нові друзі та захоплення, численні екскурсійні поїздки під час занять, які проводять наші творчі та ініціативні викладачі, урізноманітнюючи буденні лекції та конспекти захоплюючими мандрівками до суду чи прокуратури, до Податкової інспекції чи до провідних підприємств області.

Вже вкотре спостерігався той факт, що студенти, які вступили після 9 класів, уже в перший рік навчання демонструють вищі показники у вивченні  конкретних дисциплін, а ніж було це в школі.

Спортивні змагання, фестивалі, гуртки та секції, здорове молодіжне середовище, все це позитивно впливає на соціалізацію та розвиток творчих здібностей вашої дитини. Неймовірно закохані в свою справу викладачі Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ приділяють максимум уваги для розкриття потенціалу вашої дитини.

Ви все ще в роздумах, чи варто залишати школу після 9-го класу?

Ви до сих пір вагаєтеся чи хочете  піднятися на щабель верх по кар’єрних східцях, отримавши фахову освіту?

Тоді, ми Вас з радістю чекатимимо на Днях відкритих дверей у Верхньодніпровському коледжі ДДАЕУ, які відбудуться  за адресою:м.Верхньодніпровськ, вул..Дедишка, 1, аби остаточно відкинути будь-які ваші сумніви та допомогти вам зробити правильний вибір у вашому житті.

Переваги навчання у Верхньодніпровському коледжі ДДАЕУ:

 
 1. Коледж розташований у мальовничому куточку України на березі річки Дніпро, поряд - паркова зона міста, спортивно-оздоровчий комплекс.
 2. Навчальні корпуси, гуртожиток, їдальня, бібліотека, спортивно-оздоровчий комплекс розташований у одному студентському містечку, а його територія охороняється охоронною службою.
 3. 5-ти поверховий гуртожиток спроектований за блочною системою. У блоці: 4 двомісні кімнати, кухня, туалет, душ. Гуртожиток коледжу у 2013 році визнано кращим серед аграрних навчальних закладів області. В 2017 році гуртожиток нагороджений грамотою за перемогу у номінації «Найкращий стан збереження та по
 4. кращення житлово-побутових умов гуртожитку».
 5. Налагоджена система контролю за відвідуванням та дозвіллям студентів, що дає гарантію безпечного для здоров’я навчання.
 6. До послуг студентів сучасні, затишні і теплі аудиторії. Температура в зимовий період в аудиторіях і кімнатах гуртожитку не опускається нижче 180С.
 7. Одна з найнижчих вартість навчання за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб у Придніпровському регіоні.
 8. Високий рівень фахової підготовки спрямований на формування  у студентів практичних навичок роботи.
 9. Під час навчання студенти беруть участь у цікавих зустрічах з керівниками успішних підприємств району, державних органів, беруть участь у екскурсійних поїздках до провідних підприємств галузі у різних областях України.
 10. Навчальні лабораторії, кабінети та гуртожиток обладнані безкоштовним доступом до мережі Internet.
 11. Студенти коледжу успішно беруть участь у регіональних олімпіадах, конкурсах, конференціях.
 12. У м. Верхньодніпровську немає екологічно небезпечних виробництв та небезпечного транспорту. Розвинута інфраструктура для творчого, інтелектуального та фізичного  розвитку (музична та спортивна школи, будинок дитячої та юнацької творчості, сучасний будинок культури).
 13. У коледжі є можливість відвідувати спортивні секції з баскетболу, волейболу, футболу, важкої атлетики, греко-римської боротьби.
 14. Сучасна музична апаратура дає змогу проводити на високому рівні виховні заходи в межах коледжу і міста.
 15. Невелика кількість студентів дає змогу індивідуально працювати викладачам та вихователям.
 16. Збільшений термін зимових канікул. Увесь січень студенти відпочивають вдома.
 17. Можливість поєднувати роботу з навчанням на денній формі навчання шляхом встановлення індивідуального графіку навчання.

Привабливі перспективи:

для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 класів):

 • вступити до закладу вищої освіти без ЗНО;
 • можливість разом з атестатом про повну загальну середню освіту отримати диплом молодшого спеціаліста;
 • для отримання атестату треба здати ДПА у формі ЗНО тільки з української мови;
 • отримавши диплом в коледжі, продовжити навчання в університету на ІІІ курсі без ЗНО;
 • в той час, коли однокласники будуть закінчувати І курс в університеті після 11 класів, ви вже отримаєте спеціальність і матимете змогу працювати і продовжувати навчання на ІІІ курсі університету.

для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 класів):

 • можливість одночасно отримати два дипломи молодшого спеціаліста за економічним та юридичним напрямом;
 • отримавши диплом в коледжі, продовжити навчання в університету на ІІІ курсі без ЗНО;
 • навчання протягом 2-х років в коледжі і потім вступ до університету на ІІІ курс буде завжди дешевше ніж 2 роки навчання в університеті.

для випускників профтехучилищ:

 • можливість вступити до коледжу без сертифікатів ЗНО на скорочений термін навчання за денною або заочною формами навчання;
 • отримавши диплом в коледжі, продовжити навчання в університету на ІІІ курсі без ЗНО;

для випускників коледжу за спеціальністю «Право»:

 • можливість вступу на базі коледжу до Дніпровського гуманітарного університету для отримання базової та повної вищої юридичної освіти (на ІІІ курс);
 • можливість вступу до інших університетів України за спорідненою спеціальністю на скорочений термін навчання;
 • можливість вступу на навчання до вищих навчальних закладів Європи, оскільки випускники отримують дипломи державного зразка.

На відміну від університетів, коледж більше приділяє уваги саме практичній підготовці, що дає змогу нашим випускникам відразу влаштуватися на роботу.

Адреса: 51600, Дніпропетровська обл., м.Верхньодніпровськ, вул. Дедишка, 1

 

Реквізити для сплати за навчання:

Одержувач платежу: Верхньодніпровський коледж ДДАЕУ

Код ЄДРПОУ: 26371969, 

Розрахунковий рахунок: UA248201720313271004201010605

Призначення: код платежу 25010100 за навчання  / прізвище, ім'я, по-батькові  /, група

 

Реквізити для сплати за гуртожиток:

Одержувач платежу: Верхньодніпровський коледж ДДАЕУ

Код ЄДРПОУ: 26371969,

Розрахунковий рахунок: UA258201720313241004202010605

Призначення: код платежу 25010200  оплата за проживання в гуртожитку за ___________місяць _________ / прізвище, ім'я, по-батькові  /

 

Реквізити для  благодійного внеску:

Одержувач платежу: Верхньодніпровський коледж ДДАЕУ

Код ЄДРПОУ: 26371969,

Розрахунковий рахунок: UA528201720313251004302010605

Призначення: код платежу 25020200  благодійний внесок / прізвище, ім'я, по-батькові  /

 

 

З метою розроблення проекту Концепції реалізації державної політики щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Міністерством освіти і науки України наказом № 282 від 22 лютого 2017 року була створена робоча група з розроблення проекту Концепції реалізації державної політики щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Детальніше...