Надрукувати
“У людині є таке злиття самої людини й
економічного середовища, що неможливо
відокремити економічне життя від життя
морального, ідеальне життя від життя економічного”
       Жан Жорес
(французький  політичний діяч, історик та філософ)

 

Сучасний світ живе за схемою «попит – пропозиція», тому кваліфіковані економісти завжди затребувані.

Володіючи грамотним економічним мисленням, людина сама вибере найбільш раціональну поведінку. Жити в новій економіці, в ринковому середовищі без елементарних знань законів цього середовища просто неможливо.

В умовах сучасної ринкової економіки бути економістом зобов’язаний кожен. Це зумовлено необхідністю в будь-якій справі враховувати співвідношення витрат і вигод.

Якщо Ви активна і цілеспрямована людина, якщо Ви бажаєте бути впевненим у своєму майбутньому – ми допоможемо Вам стати успішним професіоналом.

Підготовка студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.

Підприємництво - ініціативна, творча, пов’язана з ризиком самостійна економічна діяльність суб'єкта господарювання, який постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції та одержання прибутку; організаційно-господарське новаторство на основі використання різноманітних можливостей для випуску нових або існуючих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту, реорганізації виробництва тощо.

Торгівля це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача

Біржова діяльність – це діяльності на світових  фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вмінням ефективно користуватись біржовими інструментами, здатність приймати ефективні стратегічні рішення та прогнозувати  тенденції і страхувати ризики на ринку.

Обов’язки фахівця  аналізувати товарні ринки і конкурентоспроможність виробників, управляти виробництвом та організовувати ефективний товарорух з метою покращення результатів діяльності.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ

знання:

уміння:

навички:

комунікаційні здібності:

самостійність і відповідальність:

Перевагами фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

Все це сприятиме підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних  спеціалістів.

Здобувачі вищої освіти, що успішно закінчать навчання уВерхньодніпровському  коледжіза запропонованою спеціальністю будуть мати можливість заснувати власний бізнес і зайняти високооплачувані посади, наприклад:

Посади пов’язані з підприємництвом:

Посади, що пов’язані з торгівлею:

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

Питання: «Ким я зможу працювати за спеціальністю після закінчення ВУЗу?» є одним із типових питань, що цікавить як абітурієнта так і його батьків.

 

Професія економіста - запит сьогодення, достойне робоче місце, впевненість у майбутньому!