МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Економіко-технологічний технікум
Херсонського національного технічного університету

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, АСПІРАНТИ ТА СТУДЕНТИ!

 

Запрошуємо Вас
взяти участь у ІІВсеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
молодих вчених, аспірантів та студентів
«Інноваційні технології в процесі підготовки молодших спеціалістів:
 стан, перспективи розвитку»,
яка відбудеться 19-20листопада 2018 року
в Економіко-технологічному технікумі
Херсонського національного технічного університету

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

1. Підготовка фахівців різногалузевого спрямування в умовах сучасного інформаційного середовища.

2.Стан, проблеми та перспективи дуальної освіти.

3. Інноваційні технології в навчальному процесі.

4.Якість підготовки молодших спеціалістів – запорука соціально-економічний розвитку регіонів України та євроінтеграції.

5. Вплив якості виховного процесу на формування майбутнього спеціаліста.

 

Надіслані Вами тези доповідей будуть розміщені на сайті
http://etc-olimp.kl.com.ua/у відповідних секціях конференції та стануть доступними для ознайомлення й обговорення кожному користувачеві мережі Інтернет.

Архівація та збереження матеріалів конференції як Інтернет-ресурсу забезпечує подальшу індексацію результатів Ваших наукових досягнень у пошукових системах, а активне анонсування Інтернет-конференції сприяє формуванню необхідного для Вас іміджу.

 

УМОВИ УЧАСТІ В  КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

Форма участі в конференції – заочна.

Необхідно подати заявку на участь у конференції та тези доповідей не пізніше
29 жовтня 2018 рокуна електронну поштуза адресою: EttHNTU2018@ukr.net

Вартість участі у конференції– 100 грн.

Вартість участі у конференції за умови отримання збірника тез – 250 грн.

Всі учасники конференції отримують сертифікати.

 

Вимоги до оформленнятез:

ØФайли називати: Іванов – заявка; Іванов – тези.

ØОбсяг тез доповідей: 2-3 повні сторінки.

ØФормат сторінки: А4. Всі поля по 2см. Сторінки  не нумеруються. Абзац – 1,0 см.

ØШрифт: TimesNewRoman, кегель – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0.

ØРисунки мають бути згруповано в один графічний об’єкт.

ØФормули  виконуються  в редакторі Microsoft Equation. Повинні бути пронумеровані.

ØТаблиці супроводжуються номером (праве вирівнювання) з назвою по центру зверху.

ØЛітература  нумерується в порядку згадування в тексті в квадратних дужках, наприклад: [5, с.15]. Оформлюється в кінці тексту під назвою «Література» з вирівнюванням по центру та виділяється напівжирним шрифтом.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали збірника будуть розміщені на web-сторінці з 12листопада 2018р. за адресою:http://etc-olimp.kl.com.ua/

До тез доповіді додаються відомості про авторів окремим файлом, в якому надається інформація за наступною формою.

 

ПІБ

 

Група

 

Факультет

 

Місце роботи (навчання)

 

Телефон

 

e-mail

 

Наукова ступінь

 

Вчене звання, посада

 

Назва тез доповідей

 

Тематичний напрям

 

Необхідність печатної збірки (шт.)

 

Необхідність сертифікату (шт.)

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Впровадження інклюзивної освіти у ВНЗ І-ІІ р.а.

 

Штепа А.О., студентка

науковий керівник Якимчук Т.В., к.е.н., доцент,

Херсонський національний технічний університет

 

Література:

 

Попереднє редагування тез доповідей не передбачено. Відповідальність за зміст несуть автори. Матеріали, що оформлені з відхиленнями від встановлених вимог, не приймаютьсядля розміщення на дискусійному полі конференції та подальшої публікації.

 

Адреса оргкомітету конференції:

 

73008 м.Херсон, вул.І.Кулика, 130

тел.:   (0552) 35-32-75

факс:  (0552) 35-32-74

e-mail:ett@ kntu.net.ua

Відповідальний за проведення конференції: Федорова Марина Станіславівна,

+38 (066) 056-14-26