Спеціальність “Облік і оподаткування”

Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність, а всі інші види звітності базуються саме на ній. Під час навчання на спеціальності “Облік і оподаткування” студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; розумінням сутності податкових ризиків; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести облік; розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові та облікові схеми.

 

Спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”

Увесь комплекс економічних та фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій. Саме такими фахівцями є випускники спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування”. Під час навчання студенти оволодівають навичками  фінансового посередництва, здійснення обліку та аналізу банківських операцій, проведення розрахунків і складання звітності в комерційних банках, проведення усіх видів страхової діяльності, вони вчаться виконувати роботу з укладання та обслуговування страхових договорів, формування фінансові стратегії залежно від фінансового стану підприємства.

 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Сучасний світ живе за схемою «попит-пропозиція», тому кваліфіковані економісти завжди потрібні. Це зумовлено необхідністю в будь-якій справі враховувати співвідношення витрат і прибутків.

Якщо Ви активна і цілеспрямована людина, якщо Ви плануєте своє майбутнє, звертайтесь до нас. Ми допоможемо Вам стати успішним професіоналом.

Навчання студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється з метою підготовки кваліфікованих фахівців (менеджерів, маркетологів, економістів, підприємців) для їх успішної організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності на підприємствах різних форм господарювання.

Спеціальність «Право»

Юрист - це професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв’язанні юридичних проблем в ім’я захисту прав і законних інтересів громадян.

Диплом зі спеціальності «Право» дає можливість здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність, працювати в установах юстиції та суду, правоохоронних органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, займати посади юрисконсульта в підприємствах, установах і організаціях, інспектора митної, кадрової,  податкової служби,  спеціаліста органів ДРАЦСу.

Загальна характеристика професії

Минуло багато часу, коли у людини з’явилася потреба поліпшувати своє життя і вести господарство, використовуючи цифри і розрахунки, визначати свої грошові кошти – доходи і витрати, тобто розпоряджатися фінансовими ресурсами. В сучасному світі спеціаліста у сфері фінансової науки і практики називають фінансистом. Фінансист у перекладі з французької – людина, досвідчена у фінансах- в грошових коштах.

Особливості роботи

Здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства. Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства. Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування. Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи територіального і муніципального рівня; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств, організацій і установ.

Специфіка діяльності фінансиста

Визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрями і цілі такі:

1.                 Фінансово-кредитна: (кредит-позика, надання грошей або товарів в борг, на умовах повернення).

-                     Розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів;

-                     Складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними;

-                     Планування фінансів

2.                 Податково-бюджетна: (податок - вид платежу, що стягується державою з підприємств, організацій і населення; бюджет – кошторис доходів і витрат).

-                     розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.

3.                 Інвестиційна: (капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу).

-                    Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки коштовних паперів.

4.     Нормативно-методична:

-                     Розробка і провадження системи фінансової і статистичної звітності;

-                     Складання фінансових звітів.

5.                 Страхова (система економічних стосунків, при яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, атак само надання допомоги громадянам або їх сім’ям).

-                     Робота зі страховими документами.

6.                 Зовнішньо-економічна:

-                     Економіка і організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон’юнктури).

Таким чином, в обов’язки фінансиста входить:

-                     Надавати висновки з аналізу фінансових документів;

-                     Проводити операції з нерухомістю і цінними паперами;

-                     Складати фінансові кошториси і звіти;

-                     Займатися біржовими операціями, оподаткуванням.

Працюючи як на державному, так і приватному підприємстві, фінансист несе матеріальну-за збереження грошей і коштовних паперів і моральну відповідальність- за дотримання законності.

Робочій день фінансиста досить напружений, що потребує посидючості.

Вимоги професії до індивідуально-особистих особливостей фахівця:

Аналітичний склад розуму; емоційно-вольова стійкість; уважність; акуратність; сумлінність; посидючість, вміння багато і напружено працювати; нервово психічна стійкість; рахунково-аналітчні здібності; висока працездатність; здібність до концентрації уваги в продовж тривалого часу; хороша оперативна і довготривала пам'ять.

Медичні протипокази

Робота фінансиста не рекомендується людям із захворюваннями: нервової системи ( нервово-психічні розлади); зорової систем; сердечно-судинної системи (гіпертонія).

Освіта

Для опанування професії необхідна вища професійна освіта за спеціальністю фінансист. Необхідні також хороші знання з математики, інформатики, економіки.

Наближені професії

Економіст, бухгалтер.

 

Починаючому фінансисту для працевлаштування на перших порах досить диплома про вищу освіту. Кожна подальша сходинка кар’єрних сходів  вимагає більшого обсягу знань. Управлінські навики у фінансуванні- ось те, що переводить рядового фінансиста або економіста в розряд топ-менеджерів середньої ланки.

№ з/п

Прізвище

бал рейтингу

Рекомендація

 

1

Шидакова Аделаїда Анатоліївна

30,4

бюджет

 

2

Мар’янченко Софія Геннадіївна

30,1

бюджет

 

3

Кожаліна Дар’я Юріївна

30

бюджет

 

4

Іонова Карина Олександрівна

28,1

бюджет

 

5

Буганова Аліна Сергіївна

28,1

бюджет

 

6

Бацко Юлія Олексіївна

27,3

бюджет

 

7

Шаповалов Єгор Васильович

27

бюджет

 

8

Кузнецова Анастасія Олесандрівна

26,3

бюджет

 

9

Бондаренко Вікторія Вадимівна

26,2

бюджет

 

10

Півень Олександр Віталійович

25,9

бюджет

 

11

Вербова Емілія Річардівна

25,8

бюджет

 

12

Кольцова Альона Олегівна

24,6

бюджет

 

13

Сидорук Діана Вікторівна

24,6

бюджет

 

14

Єрохін Артур Олексійович

24,4

бюджет

 

15

Михайленко Ілона Олексіївна

24,3

бюджет

 

16

Ковальчук Руслан Русланович

23,9

бюджет

 

17

Зюзь Дмитро Олександрович

23,8

бюджет

 

18

Бірюкова Катерина Едуардівна

23,7

бюджет

 

19

Соколенко Анна Сергіївна

23,28

бюджет

 

20

Корота Олександр Сергійович

22,9

бюджет

 

21

Руденко Каріна Сергіївна

22,8

бюджет

 

22

Образовська Марія Миколаївна

22,7

бюджет

 

23

Салов Данило Романович

22,5

бюджет

 

24

Черкун Ярослав Едуардович

22,1

бюджет

 

25

Авдєєва Таїсія Юріївна

21,8

бюджет

 

26

Лавріненко Максим Васильович

21,7

бюджет

 

27

Винник Олександра Олександрівна

21,4

бюджет

 

28

Шалинін Владислав Андрійович

21,1

бюджет

 

29

Шуть Віталіна Владиславівна

20,9

бюджет

 

30

Іванов Ярослав Анатолійович

20,5

бюджет

 

31

Макрушенко Олена Петрівна

20,4

бюджет

 

32

Волков Валерій Віталійович

20,3

бюджет

 

33

Бражнік Данило Юрійович

20,1

бюджет

 

34

Каурова Анастасія Павлівна

19,9

бюджет

 

35

Якименко Вікторія Сергіївна

19,8

бюджет

 

36

Завзіна Анастасія Павлівна

19,6

бюджет

 

37

Рущак Анна Степанівна

19,2

бюджет

 

38

Маслюк Антон Володимирович

19,2

бюджет

 

39

Збаранський Дмитро Євгенович

18,6

бюджет

 

40

Демченко Гліб Віталійович

18,5

бюджет

 

41

Джир Сергій Олександрович

18,3

бюджет

 

42

Романовський Андрій Віталійович

17,9

бюджет

 

43

Квак Вячеслав Анатолійович

17,8

контракт

 

44

Дегтяр Данило Олександрович

17,7

контракт

 

45

Тесленко Владислав Євгенійович

17,2

контракт

 

46

Павлюченко Катерина Павлівна

16,8

контракт

 

47

Ведмеденко Михайло Романович

16,1

контракт

 

48

Шматко Марина Ігорівна

15,5

контракт

 

49

Реуцька Діана Андріївна

15

контракт

 
         

Вступники, рекомендовані на навчання за кошти державного бюджету, повинні виконати вимоги до зарахування до 12.00 29 липня (подати до Приймальної комісії ВК ДДАЕУ оригінали документів про освіту)

 
 
 
 
 
 

 

Спеціальність

Вартість навчання

денна

заочна

«Право»

денна форма навчання

6000,00 грн

-

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

денна та заочна форма навчання

4000,00 грн

4000,00 грн

«Фінанси, банківська справа та страхування»

денна та заочна форма навчання

4000,00 грн

4000,00 грн