Надрукувати

Загальна характеристика професії

Минуло багато часу, коли у людини з’явилася потреба поліпшувати своє життя і вести господарство, використовуючи цифри і розрахунки, визначати свої грошові кошти – доходи і витрати, тобто розпоряджатися фінансовими ресурсами. В сучасному світі спеціаліста у сфері фінансової науки і практики називають фінансистом. Фінансист у перекладі з французької – людина, досвідчена у фінансах- в грошових коштах.

Особливості роботи

Здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства. Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства. Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування. Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи територіального і муніципального рівня; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств, організацій і установ.

Специфіка діяльності фінансиста

Визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрями і цілі такі:

1.                 Фінансово-кредитна: (кредит-позика, надання грошей або товарів в борг, на умовах повернення).

-                     Розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів;

-                     Складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними;

-                     Планування фінансів

2.                 Податково-бюджетна: (податок - вид платежу, що стягується державою з підприємств, організацій і населення; бюджет – кошторис доходів і витрат).

-                     розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.

3.                 Інвестиційна: (капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу).

-                    Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки коштовних паперів.

4.     Нормативно-методична:

-                     Розробка і провадження системи фінансової і статистичної звітності;

-                     Складання фінансових звітів.

5.                 Страхова (система економічних стосунків, при яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, атак само надання допомоги громадянам або їх сім’ям).

-                     Робота зі страховими документами.

6.                 Зовнішньо-економічна:

-                     Економіка і організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон’юнктури).

Таким чином, в обов’язки фінансиста входить:

-                     Надавати висновки з аналізу фінансових документів;

-                     Проводити операції з нерухомістю і цінними паперами;

-                     Складати фінансові кошториси і звіти;

-                     Займатися біржовими операціями, оподаткуванням.

Працюючи як на державному, так і приватному підприємстві, фінансист несе матеріальну-за збереження грошей і коштовних паперів і моральну відповідальність- за дотримання законності.

Робочій день фінансиста досить напружений, що потребує посидючості.

Вимоги професії до індивідуально-особистих особливостей фахівця:

Аналітичний склад розуму; емоційно-вольова стійкість; уважність; акуратність; сумлінність; посидючість, вміння багато і напружено працювати; нервово психічна стійкість; рахунково-аналітчні здібності; висока працездатність; здібність до концентрації уваги в продовж тривалого часу; хороша оперативна і довготривала пам'ять.

Медичні протипокази

Робота фінансиста не рекомендується людям із захворюваннями: нервової системи ( нервово-психічні розлади); зорової систем; сердечно-судинної системи (гіпертонія).

Освіта

Для опанування професії необхідна вища професійна освіта за спеціальністю фінансист. Необхідні також хороші знання з математики, інформатики, економіки.

Наближені професії

Економіст, бухгалтер.

 

Починаючому фінансисту для працевлаштування на перших порах досить диплома про вищу освіту. Кожна подальша сходинка кар’єрних сходів  вимагає більшого обсягу знань. Управлінські навики у фінансуванні- ось те, що переводить рядового фінансиста або економіста в розряд топ-менеджерів середньої ланки.