Друк

Спеціальність “Облік і оподаткування”

Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність, а всі інші види звітності базуються саме на ній. Під час навчання на спеціальності “Облік і оподаткування” студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; розумінням сутності податкових ризиків; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести облік; розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові та облікові схеми.

 

Спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”

Увесь комплекс економічних та фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій. Саме такими фахівцями є випускники спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування”. Під час навчання студенти оволодівають навичками  фінансового посередництва, здійснення обліку та аналізу банківських операцій, проведення розрахунків і складання звітності в комерційних банках, проведення усіх видів страхової діяльності, вони вчаться виконувати роботу з укладання та обслуговування страхових договорів, формування фінансові стратегії залежно від фінансового стану підприємства.

 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Сучасний світ живе за схемою «попит-пропозиція», тому кваліфіковані економісти завжди потрібні. Це зумовлено необхідністю в будь-якій справі враховувати співвідношення витрат і прибутків.

Якщо Ви активна і цілеспрямована людина, якщо Ви плануєте своє майбутнє, звертайтесь до нас. Ми допоможемо Вам стати успішним професіоналом.

Навчання студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється з метою підготовки кваліфікованих фахівців (менеджерів, маркетологів, економістів, підприємців) для їх успішної організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності на підприємствах різних форм господарювання.

Спеціальність «Право»

Юрист - це професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв’язанні юридичних проблем в ім’я захисту прав і законних інтересів громадян.

Диплом зі спеціальності «Право» дає можливість здійснювати адвокатську та нотаріальну діяльність, працювати в установах юстиції та суду, правоохоронних органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, займати посади юрисконсульта в підприємствах, установах і організаціях, інспектора митної, кадрової,  податкової служби,  спеціаліста органів ДРАЦСу.