Додаток  №1 
                                                                                     до Колективного договору
                                                                                       між адміністрацією та
                                                                                       профспілковим комітетом
                                                                                       ВК ДДАЕУ на 2015 р.

            

          ПЕРЕЛІК

 платних послуг Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ

1.     У сфері освітньої діяльності:

1) підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з оплатою за контракт з 2015 н.р. за напрямами:

«Економіка підприємства»– 4000 грн. на денну та заочну форму навчання;

«Правознавство»– 6000 грн. на денну та заочну форму навчання.

Підстава:

Зміни та доповнення до колективного договору згідно НАКАЗУ 23.07.2010 N736/902/758 МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 р. за N1196/18491 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» та ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12 жовтня 2010 р. N939)).