Хто має право на пільговий вступ у 2019 році

Вступ за співбесідою – одна з спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі та здобуття вищої освіти за бюджетні кошти, коли достатньою підставою для зарахування на бюджетне місце є протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування за результатами співбесіди з конкурсних предметів.

Цього року вступити до закладу вищої освіти за підсумками співбесіди зможуть три категорії вступників, а за результатами вступних іспитів - майже десять.

Право на вступ за співбесідою мають

 • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Документи, що засвідчують право на вступ за співбесідою, перелічені в http://mon.gov.ua/…/11-6056-shhodo-informaczijnix-materiali…

Вступити за результатами іспитів можуть

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії відмовлено в реєстрації для участі в ЗНО у 2019 році через неможливість створення спеціальних умов;
 • особи, які в 2019 році не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 1 січня 2019 року;
 • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 1 січня 2019 року;
 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 1 грудня 2018 року;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном (за умови вступу на контракт).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для проведення співбесіди з дисципліни

«Історія України»

для абітурієнтів на базі ПЗСО

 

Питання на співбесіду з дисципліни «Історія України»

1.     Коли перші люди з'явилися на території України?

2.     Назвіть найдавнішу землеробську культуру на теренах України?

3.     Хто з князів проголосив державу Київська Русь?

4.     У якому році і ким було проведено хрещення Київської Русі?

5.     Коротко охарактеризуйте головні моменти розвитку Галицько-Волинського князівства?

6.     Як називали керівника Запорозької Січі?

7.     Хто такі магнати?

8.     З якими подіями пов’язані дати 1385, 1569, 1596 рр.?

9.     Назвіть відомих Вам гетьманів України?

10.Поясніть терміни «кріпаки» і «панщина»?

11.Коротко охарактеризуйте особу Т. Шевченка?

12. Яка історична подія в Україні порівнювалася зі скасуванням рабства у США?

13. Що таке промисловий переворот?

14. Як звали найвідомішого історика України?

15. З якими подіями пов'язані Валуєвський циркуляр та Емський указ?

16. Стисло охарактеризуйте суть столипінської реформи?

17. Назвіть голову Центральної ради України?

18. Скільки універсалів УЦР було прийнято?

19. Стисло охарактеризуйте поняття НЕП?

20. Поясніть терміни «індустріалізація», «колективізація», «розстріляне відродження»?

21. Стисло охарактеризуйте голодомор 1932-1933 рр.?

22. Коли відбувалася ІІ світова війна?

23. Розкрийте суть терміну ОУН-УПА?

24. З названих історичних постатей відкиньте зайву: Є. Коновалець, С. Бандера, Р. Шухевич, М. Скрипник?

25. Поясніть складові повоєнної відбудови?

26. Стисло розкрийте суть поняття «Відлига»?

27. Хто такі «шістдесятники»?

28. Охарактеризуйте суть поняття «застій»?

29. Стисло визначте суть діяльності дисидентів?

30. У чому полягали заходи влади під час «перебудови»?

31. Стисло охарактеризуйте історичну постать В.Чорновола і Л.Лук’яненко?

32. У якому році Україна здобула незалежність?

33. Назвіть рік затвердження Конституції України?

34. Назвіть президентів України доби незалежності?

35. Охарактеризуйте поняття «Революція Гідності»?

36. Розкрийте суть проведення ООС на сході України?

37. Коли Україна отримала безвізовий режим з Європейським Союзом?

                            

Викладач:                                                                            В.М. Зелений                                                         

ПРОГРАМА

вступних випробувань з дисципліни

«Математика»

для абітурієнтів на базі ПЗСО

 

Пояснювальна записка

Зміст завдань відповідає діючій програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл,ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики.

Кожен варіант екзаменаційної  роботи складається з двох частин,які відрізняються за складністю та формою тестових завдань.

У першій частині екзаменаційної роботи запропоновано 16 завдань (12 завдань з алгебри та початків аналізу і 4 завдання з геометрії) з вибором однієї правильної відповіді. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповідей,з яких тільки одна правильна. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно,якщо указана тільки одна літера,якою позначена правильна відповідь. При цьому абітурієнт не повинен наводити будь-які міркування,що пояснюють його вибір.

Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку №№1.1-1.16 оцінюються одним балом.

Друга  частина екзаменаційної роботи складається із  8 завдань (6 завдань з алгебри та початків аналізу і 2 завдання з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно,якщо записана правильна відповідь (наприклад,число,вираз,корені рівняння,тощо).Усі необхідні обчислення,перетворення,тощо абітурієнти виконують у чернетках.

Правильне розв’язання кожного із завдань №№2.1-2.8 цього блоку  оцінюються двома балами.

Систему нарахування балів за правильно виконане завдання,для оцінювання робіт абітурієнтів,наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Номери завдань

Кількість балів

Усього

1.1-1.16

по 1 балу

16 балів

2.1-2.8

по 2 бали

16 балів

Усього балів

32 бали

 

Відповідність кількості набраних балів абітурієнтом оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

1-3

1

4-6

2

7-9

3

10-11

4

12-14

5

15-17

6

18-19

7

20-22

8

23-25

9

26-27

10

28-30

11

31-32

12

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступне випробування з української мови проводиться в письмовій формі. Ефективною формою перевіркиорфографічної тапунктуаційної грамотності є текстовий диктант. Перевірціпідлягають умінняправильно писати слова на вивчені орфографічніправила, ставитирозділові знаки відповідно до опрацьованихправил пунктуації, належним чином оформлювати  роботу.

На проведення вступного випробування відводиться1 астрономічна година. Відлік часу ведеться відпочатку читання екзаменатором тексту. 

Методика проведення вступних випробувань 

Екзаменатор читає весь текст, після чого не даєніяких пояснень щодо його змісту, лексичного значення слів, правописнихособливостей. 

Після прочитання всього тексту екзаменатор читає перше речення, абітурієнти уважно слухають. Далі це реченнядиктується для запису частинами, якправило, один раз. Після того, як абітурієнти запишуть речення, екзаменатор читає йогоповністю з метою перевірки. Такимчиномдиктується кожнеречення тексту. 

Критеріїоцінювання: 

орфографічні та пунктуаційні помилкиоцінюються однаково; 

повторювані помилки (в одному і тому ж слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипніпомилки (на одне й те самеправило), але у різних словах вважаютьсярізними помилками;

розрізняють грубі помилки йнегрубі ( винятки з усіх правил; написання великої букви в складних власнихназвах;правописприслівників, утворених від іменника з прийменниками; замінаодного розділового знака іншим; заміна українських букв російськими, випадки, коли замість одного знака поставлений  інший; випадки, щовимагають розрізненняне іні – у сполученнях нехто інший, як; не що інше, як;ніхтоіншийне, ніщо інше не; пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушенніїхпослідовності; 

орфографічні та пунктуаційні помилкина правила, що не включено до шкільної програми, виправляють, але невраховують. Такожне вважають за помилку неправильну передачу так званої авторської пунктуації; 

за наявності в диктантібільшеп’яти виправлень оцінка знижується  на один бал.

Нормативи оцінювання диктанту

Бали

Кількість

 помилок

Бали

Кількість помилок

15-16 ібільше 

13-14 

11-12 

1+1(негруба) 

9-10 

10 

7-8 

11 

1(негруба) 

5-6 

12 

 

Складено на підставі Орієнтовних вимог до проведення Державної підсумкової  атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році, відповідно до листа МОН № 1/9-149 від 13 березня 2017року.

ПРОГРАМА

вступних випробувань з дисципліни

«Математика»

для абітурієнтів на базі БЗСО

Пояснювальна записка

Екзаменаційна робота містить 4 варіанти,кожний з яких складається з трьох частин.Ці частини відрізняються за формою тестових завдань і за рівнем їх складності,відповідно до рівнів навчальних досягнень абітурієнтів з математики.Зміст усіх  завдань відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл,ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики.

Структура,зміст та  оцінювання завдань екзаменаційної роботи

У першій частині екзаменаційної роботи запропоновано 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповідей,з яких тільки одна правильна. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно,якщо указана тільки одна літера,якою позначена правильна відповідь. При цьому абітурієнт не повинен наводити будь-які міркування,що пояснюють його вибір.

Розподіл завдань першої частини за класами,предметами та рівнями складності наведено в таблиці 1.

Правильне розв’язання кожного завдання першої частини №№1.1-1.12 оцінюються одним балом.

Друга  частина екзаменаційної роботи складається із  4 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Завдання цієї частини  вважається виконаним правильно,якщо записана правильна відповідь (наприклад,число,вираз,корені рівняння,тощо).Усі необхідні обчислення,перетворення,тощо абітурієнти виконують у чернетках.

Розподіл завдань другої частини за класами наведено у таблиці 2.

Правильне розв’язання кожного із завдань 2.1-2.4 оцінюються двома балами.Часткове виконання завдання другої частини (наприклад,якщо абітурієнт правильно знайшов один із двох коренів рівняння або розв’язків системи рівнянь) оцінюється одним балом.

Третя частина екзаменаційної роботи складається з завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.Такі завдання вважаються виконаними правильно,якщо абітурієнт навів розгорнутий запис розв’язування з обґрунтуванням кожного його етапу та дав правильну відповідь.Завдання третьої частини екзаменаційної роботи абітурієнт виконує на аркушах зі штампом відповідного навчального закладу.Формулювання завдань третьої частини абітурієнт не переписує,а вказує тільки номер завдання.

Таблиця 1

 

 

Номер завдання

Відповідність завдання класу навчання

 

 

Предмет

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень абітурієнтів

 

 

Примітка

1.1

5 кл.

математика

початковий або середній

Одне із завдань 1.1,1.2 початкового рівня,а інше-середнього

 

1.2

 

6 кл.

 

математика

 

початковий або середній

1.3

7 кл.

алгебра

початковий

 

1.4

7 кл.

алгебра

середній

 

1.5

8 кл.

алгебра

початковий

 

1.6

8 кл.

алгебра

середній

 

1.7

9 кл.

алгебра

початковий

 

1.8

9 кл.

алгебра

середній

 

1.9

7 кл.

геометрія

початковий або середній

Одне із завдань 1.9,1.10 початкового рівня,а інше-середнього

 

1.10

 

8 кл.

 

геометрія

 

початковий або середній

1.11

9 кл.

геометрія

початковий

 

1.12

9 кл.

геометрія

середній

 

 

Таблиця 2

Номер завдання

Відповідність завдання класу навчання

 

Предмет

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень абітурієнтів

2.1

7-9 кл.

алгебра

достатній

2.2

7-9 кл.

алгебра

достатній

2.3

7-9 кл.

алгебра

достатній

2.4

7-9 кл.

геометрія

достатній

 

Третя частина екзаменаційної роботи містить три завдання.Розподіл завдань третьої частини за класами,предметами та рівнями складності наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

 

 

Номер завдання

Відповідність завдання класу навчання

 

 

Предмет

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень абітурієнтів

 

 

Примітка

3.1

7-9 кл.

алгебра

достатній

Текстова задача,що розв’язується за допомогою рівняння або системи рівнянь

3.2

7-9 кл.

алгебра

високий

 

3.3

7-9 кл.

геометрія

високий

 

 

Правильне розв’язання завдання 3.1 оцінюється чотирма балами,а кожне із завдань 3.2,3.3-шістьма балами.

Для оцінювання в балах завдань третьої частини екзаменаційної роботи пропонується користуватися критеріями,наведених у таблиці 4.

Виправлення і закреслення в оформленні розв’язання завдань третьої частини,якщо вони зроблені акуратно,не є підставою для зниження оцінки.

Наведені критерії мають бути відомі абітурієнтам.

Переведення оцінки у балах в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

Сума балів,нарахованих за виконані абітурієнтом завдання переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних балів абітурієнтів за спеціальною шкалою.

 

Таблиця 4

 

Що виконав абітурієнт

Відповідна кількість балів за завдання

Максимальний  бал-6

Максимальний  бал-4

Отримав правильну відповідь і навів повне її обґрунтування

 

6 балів

 

4 бали

Отримав правильну відповідь,але вона недостатньо обґрунтована або розв’язання містить незначні недоліки

 

 

5 балів

 

 

3 бали

Отримав відповідь,записав правильний хід розв’язування завдання,але в процесі розв’язування припустився помилки обчислювального або логічного (при обґрунтуванні) характеру

 

 

 

4 бали

Суттєво наблизився до правильного кінцевого результату або в результаті знайшов лише частину правильної відповіді

 

 

3 бали

 

 

2 бали

Розпочав розв’язувати завдання правильно,але в процесі розв’язування припустився помилки у застосуванні необхідного твердження чи формули

 

 

2 бали

 

 

 

1 бал

Лише розпочав правильно розв’язувати завдання або розпочав неправильно,але наступні етапи розв’язування виконав правильно

1 бал

Розв’язання не відповідає жодному з наведених вище критеріїв

0 балів

0 балів

 

Для абітурієнтів максимально можлива сума балів за екзаменаційну роботу становить 36 балів (див.таблицю 5).Відповідність кількості набраних абітурієнтом балів оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів наведено у таблиці 6.

Таблиця 5

Номери завдань

Кількість балів

Усього

1.1-1.12

по 1 балу

12 балів

2.1-2.4

по 2 бали

8 балів

3.1

4 бали

4 бали

3.2,3.3

по 6 балів

12 балів

Сума  балів

36 балів

 

Таблиця 6

Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

0-2

1

3-4

2

5-6

3

7-8

4

9-10

5

11-12

6

13-15

7

16-18

8

19-21

9

22-26

10

27-31

11

32-36

12