ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для проведення співбесіди з дисципліни

«Історія України»

для абітурієнтів на базі ПЗСО

 

Питання на співбесіду з дисципліни «Історія України»

1.     Коли перші люди з'явилися на території України?

2.     Назвіть найдавнішу землеробську культуру на теренах України?

3.     Хто з князів проголосив державу Київська Русь?

4.     У якому році і ким було проведено хрещення Київської Русі?

5.     Коротко охарактеризуйте головні моменти розвитку Галицько-Волинського князівства?

6.     Як називали керівника Запорозької Січі?

7.     Хто такі магнати?

8.     З якими подіями пов’язані дати 1385, 1569, 1596 рр.?

9.     Назвіть відомих Вам гетьманів України?

10.Поясніть терміни «кріпаки» і «панщина»?

11.Коротко охарактеризуйте особу Т. Шевченка?

12. Яка історична подія в Україні порівнювалася зі скасуванням рабства у США?

13. Що таке промисловий переворот?

14. Як звали найвідомішого історика України?

15. З якими подіями пов'язані Валуєвський циркуляр та Емський указ?

16. Стисло охарактеризуйте суть столипінської реформи?

17. Назвіть голову Центральної ради України?

18. Скільки універсалів УЦР було прийнято?

19. Стисло охарактеризуйте поняття НЕП?

20. Поясніть терміни «індустріалізація», «колективізація», «розстріляне відродження»?

21. Стисло охарактеризуйте голодомор 1932-1933 рр.?

22. Коли відбувалася ІІ світова війна?

23. Розкрийте суть терміну ОУН-УПА?

24. З названих історичних постатей відкиньте зайву: Є. Коновалець, С. Бандера, Р. Шухевич, М. Скрипник?

25. Поясніть складові повоєнної відбудови?

26. Стисло розкрийте суть поняття «Відлига»?

27. Хто такі «шістдесятники»?

28. Охарактеризуйте суть поняття «застій»?

29. Стисло визначте суть діяльності дисидентів?

30. У чому полягали заходи влади під час «перебудови»?

31. Стисло охарактеризуйте історичну постать В.Чорновола і Л.Лук’яненко?

32. У якому році Україна здобула незалежність?

33. Назвіть рік затвердження Конституції України?

34. Назвіть президентів України доби незалежності?

35. Охарактеризуйте поняття «Революція Гідності»?

36. Розкрийте суть проведення ООС на сході України?

37. Коли Україна отримала безвізовий режим з Європейським Союзом?

                            

Викладач:                                                                            В.М. Зелений