Зелений В.М. - голова Приймальної комісії ВК ДДАЕУ, Директор ВК ДДАЕУ;

Ніколаєва Т.О.– заступник голови Приймальної комісії ВК ДДАЕУ, заступник директора з навчально-виховної роботи;

Чорнойван О.М.– відповідальний секретар Приймальної комісії ВК ДДАЕУ, голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін;

Попова Л.В.– заступник відповідального секретаря Приймальної комісії ВК ДДАЕУ, викладач юридичних дисциплін;

Черних Н.В.– уповноважена особа ПК ВК ДДАЕУ з питань прийняття та розгляду електронних заяв, адміністратор Єдиної державної електронної бази з питань освіти ВК ДДАЕУ;

 

Семенченко З.І. – методист ВК ДДАЕУ, голова ЦК економічних дисциплін;

Лещенко С.І. – завідувач навчальної лабораторії інформатики;

           Калюжна К.Р. – студентка групи О-2018-21 спеціальності «Облік і оподаткування»