Строки прийому заяв та документів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання до ВК ДДАЕУ

 

I. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) прийом заяв та документів починається 01 липня та закінчується 13 липня о 18:00 год;

2) вступні іспитита співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня;

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотами-1 та квотами-2, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 23 липня;

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, визначені пунктом 1 розділу Х цих Правил прийому, до 12:00 год 27 липня;

5)зарахуваннявступників відбувається: за державним замовленням - не пізніше 18:00 год 29 липня; за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 01 серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня;

6) переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 06 серпня.

II. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

2)прийом заяв та документів, передбачених розділом VII цих Правил прийому, розпочинається 10 липня;

3) прийом заяв та документів закінчується: о 18:00 год 22 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів; о 18:00 год 29 липня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

4) вступні іспитипроводяться з 23 до 28 липня;

5) співбесіди проводяться з 23 до 25 липня;

6) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год 01 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 год 03 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 год 04 серпня.Зараховані особи впродовж 04 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

7) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 01 серпня;

8) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12:00 год 05 серпня;

9) зарахування вступників відбувається: за державним замовленням - не пізніше 12:00 год 06 серпня;за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12:00 год 16 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня);

10) переведення на вакантні місця державного замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 20 серпня.

III. Щодо вступу за заочною формою навчання, а також для осіб, що здобули раніше освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

1) прийом заяв та документів, визначених розділом VIІ цих Правил прийому, починається 10 липня;

2) прийом заяв та документів закінчується:о 17.00 год. 8 серпня;

3) вступні іспити та співбесіди проводяться з 9 до 20 серпня;

4) рейтинговий списоквступників оприлюднюється 21 серпня;

5) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 17.00 год. 22 серпня;

6) зарахування вступників відбувається: за державним замовленням - не пізніше 17.00 год. 23 серпня; за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 30 вересня.

 

                                                                             Дзвінки на урядову «гарячу лінію» як зі стаціонарних, так і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone (МТС), Лайфселл) безкоштовні