Строки прийому заяв та документів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання до ВК ДДАЕУ

 

I. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти(9 класів) за денною формою навчання:

1) прийом заяв та документів, починається 02 липня та закінчується 14 липня о 18.00 год.;

2) вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться з 15 липня до 22 липня;

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 24 липня;

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, до 12.00 год. 28 липня;

5) зарахування вступників відбувається:

за державним або регіональним замовленням - не пізніше 18.00 год. 30 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 2 серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня;

6) переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти, проводиться не пізніше 07 серпня.

 

II.  Для вступників на основі повної загальної середньої освіти(11 класів) за денною формою навчання:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту розпочинається 02 липня та закінчується о 18.00 годині 25 липня;

2) прийом заяв та документів, розпочинається 12 липня;

3) прийом заяв та документів закінчується:

о 18.00 год. 01 серпня- для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів;

о 18.00 год. 08 серпня- для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

4) вступні іспити проводяться з 02 до 07 серпня;

5) співбесіди проводяться з 02 до 04 серпня;

6) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 год. 05 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 год. 07 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 год. 08 серпня. Зараховані особи впродовж 08 серпнявиключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

7) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 09 серпня;

8) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 год. 13 серпня;

9) зарахування вступників відбувається:

за державним замовленням - не пізніше 12.00 год. 14 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12.00 год. 17 серпня(додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня);

10) переведення на вакантні місця державного замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, проводиться не пізніше 21 серпня.

 

III. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістачи ступеня вищої освіти або які мають повнузагальнусереднюосвіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, атакождля вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованогоробітника за денною та заочною формаминавчання:

1)  прийом заяв та документів, починається 12 липня;

2)  прийом заяв та документів закінчується: о 17.00 год. 10 серпня;

3)  вступні іспити та співбесіди проводяться з 11 до 21 серпня;

4)  рейтинговий список вступників оприлюднюється 22 серпня;

5)  вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 год. 24 серпня;

6)  зарахування вступників відбувається:

за державним замовленням - не пізніше 17.00 год. 25 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 30 вересня;

 

                                                                             Дзвінки на урядову «гарячу лінію» як зі стаціонарних, так і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone (МТС), Лайфселл) безкоштовні