Методична робота в коледжі є складовою частиною освітнього процесу і одним із основних видів діяльності адміністрації та викладацького складу.

Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Основними напрямками методичної роботи є:

-         надання методичних консультацій викладачам, студентам;

-         спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;

-         створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;

-         розробка й упровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;

-         сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;

-         вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення педагогів, студентів коледжу з цим досвідом та його впровадженням;

-         залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;

-         організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, педагогічної преси;

-         робота з молодими викладачами;

-         допомога в підготовці викладачів до атестації.

Основними формами методичної роботи в коледжі є:

-         засідання циклових комісій;

-         засідання методичної ради;

-         проблемні семінари, семінари-практикуми;

-         тижні циклових комісій;

-         відкриті заняття;

-         розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;

-         створення навчально-методичних матеріалів;

-         виставки педагогічних досягнень викладачів.

Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в освітній процес, контролю і координації професійної майстерності викладачів тощо.

Очолює методичну раду заступник директора з навчально-виховної роботи Ніколаєва Тетяна Олександрівна.

На стабільне забезпечення діяльності методичної роботи націлений методичний кабінет коледжу.

Методичний кабінет – це робочій орган з організації методичної діяльності, який діє на підставі Положення про методичний кабінет.

Методичний кабінет є центром навчально-методичної роботи педагогічних працівників та опорною ланкою керівництва в організації науково-методичної роботи в коледжі.

Діяльність методичного кабінету узгоджується з роботою педагогічної ради, методичної ради, циклових комісій, керівників груп та спрямована на покращення якості теоретичного і практичного навчання студентів, зростання педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань теорії педагогіки,  надання їм практичної допомоги з питань теорії, педагогіки, психології, методики викладання.

Організатором роботи щодо вивчення, пропаганди і запропонування в освітній процес передового педагогічного досвіду є методист Семенченко Зоя Іванівна.

У методичному кабінеті зібрано кращі зразки навчальної документації, методичні доробки, розробки показових занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих працівників:

-         методичні комплекси дисциплін (навчальні плани, типові програми дисциплін, робочі навчальні програми, лекції, методичне забезпечення семінарських, практичних, лабораторних  занять, самостійної роботи студентів та методичні матеріали);

-         зразки навчальної документації (навчальні плани, програми, індивідуальні плани роботи викладачів щодо підвищення ділової кваліфікації, календарно-методичні плани занять тощо);

-         вимоги до планування теоретичних та практичних занять, види, структура, форми і методи;

-         матеріали роботи циклових комісій;

-         матеріали про передовий досвід викладачів;

-         виставки методичних доробок педагогів, новинок літератури з технології, методики тощо.

Навчально-методичні матеріали укомплектовані за рубриками:

-         організація планової роботи;

-         положення ВКДДАЕУ;

-         підвищення педагогічної та фінансової майстерності викладача;

-         зразки навчальної документації ВЗЯВО;

-         методичні комплекси дисциплін.

Методична робота в навчальному закладі потребує постійного удосконалення, з точки зору індивідуального підходу до методичних проблем викладача.

Тому кожен викладач через роботу циклової комісії, методичний кабінет, педагогічний кабінет, удосконалює свою педагогічну майстерність за власними устремліннями.

Педагоги беруть участь у розробці навчальних програм, методичних рекомендацій для студентів, тестових матеріалів для контролю знань, укладенні методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів, написанні лекцій, навчально-методичних посібників, зошитів для лабораторних і практичних занять.

УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ потребує систематичної і уважної роботи та зворотного зв’язку, тому чимало уваги приділяється аналізу педагогічної праці педагогів.

Натиснуви на наступне зображення
можна переглянути презентацію роботи
методичного кабінету коледу.

 
 

 

                                                                             Дзвінки на урядову «гарячу лінію» як зі стаціонарних, так і телефонів мобільних операторів (Київстар, Vodafone (МТС), Лайфселл) безкоштовні