Концепції освітньої діяльності ВК ДДАЕУ щодо підготовки фахівців спеціальності:

 "071 Облік і оподаткування"

 "072 Фінанси, банківська справа та страхування"

"076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

"081 Право"