Затверджено на  засіданні конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році.
(протокол № 1від 08 липня 2020 року)
 
Верхньодніпровський коледж Дніпровського державного
аграрно-економічного університету
 
Обсяг державного замовлення на прийом за
освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2020 році.
 
 
Назва спеціальності
 
Форма здобуття освіти
Денна
Заочна
071  Облік і оподаткування
36
-
на основі БЗСО (9 класів)
36
-
072  Фінанси, банківська справа та страхування
5
9
на основі ПЗСО (11 класів)
3
4
на основі ОКР «Кваліфікований робітник»
2
5
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
19
15
на основі ПЗСО (11 класів)
9
5
на основі ОКР «Кваліфікований робітник»
10
10

РАЗОМ

57

25