Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

Обсяг державного замовлення на прийом

за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2021 році

Назва спеціальності

Форма здобуття освіти  
 Денна  Заочна
 071  Облік і оподаткування  35  
 на основі БЗСО (9 класів)  35  
 072  Фінанси, банківська справа та страхування  5  8
 на основі ПЗСО (11 класів)  3  3
 на основі ОКР «Кваліфікований робітник»  2  5
 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  20  15
на основі ПЗСО (11 класів) 10 7
на основі ОКР «Кваліфікований робітник» 10 8
Разом 60 23

Back to top