Спеціальність

Вартість навчання

денна

заочна

«Право»

денна форма навчання

6000,00 грн

-

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

денна та заочна форма навчання

4000,00 грн

4000,00 грн

«Фінанси, банківська справа та страхування»

денна та заочна форма навчання

4000,00 грн

4000,00 грн