План

заходів щодо запобігання

та протидії корупції у ВК ДДАЕУ на 2020-2021 н.р.

з/п

Найменування заходу

Виконавці

Строк виконання

1.

Забезпечити виконання положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру.

Всі працівники коледжу

Постійно

2.

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів при прийомі на роботу працівників, а також  забезпечити доведення їм під розпис вимог антикорупційного законодавства

Старші інспектори з кадрів, юрисконсульт

Постійно

3.

Звернення до УЗЕ з листом про проведення профілактичних заходів антикорупційного спрямування у коледжі.

Директор коледжу

До 01 жовтня 2020 року

4.

Разом із органами студентського самоврядування проводити анонімне опитування студентів, зокрема, аналізувати інформацію щодо фактів здирництва і хабарництва.

Уповноважена особа, голова студентського самоврядування

Постійно

5.

Проводити роз’яснювальну роботу серед викладачів, студентів та співробітників коледжу та вживати дієвих заходів щодо неприпустимості подарунків викладачеві від студентів, які можуть бути розцінені, як хабар під час освітнього процесу.

Юрисконсульт, уповноважена особа

Постійно

6.

З метою неприпустимості фактів хабарництва забезпечити відкритість та прозорість у коледжі проведення державної підсумкової атестації, захисту курсових робіт, звітів з виробничої практики, урочистого вручення дипломів про освіту.

Заступник директора з НВР,

уповноважена особа

постійно

7.

Організувати постійне функціонування та аналіз роботи «Скринька довіри» в навчальному корпусі коледжу.

Заступник директора з НВР, завідувач відділенням, голова студентського самоврядування

постійно

8.

Систематично розглядати на засіданнях циклових комісій питання протидії корупційним та злочинним проявам.

Голови ЦК

постійно

9.

Попередити завідувача відділення, заступника директора з навчально-виховної роботи, голів циклових комісій про персональну відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання проявів посадових зловживань та хабарництва. Інформувати керівництво коледжу при виявлення таких фактів.

Уповноважена особа

постійно

10.

Поширювати знання про антикорупційне законодавство серед Наглядової ради, студентської молоді шляхом проведення виховних годин, анкетування, тематичних занять з питань протидії корупції, виховних заходів з метою формування негативного ставлення студентської молоді до корупційних проявів.

Юрисконсульт, голова ЦК юридичних дисциплін, юрисконсульт, уповноважена особа,

куратори академічних груп

постійно

11.

В рамках проведення тижня циклової комісії юридичних дисциплін провести для студентів тематичне заняття з з питань протидії корупції.

Юрисконсульт, уповноважена особа, голова ЦК юридичних дисциплін

До 13 жовтня 2020 року

12.

Активізувати роботу органів студентського самоврядування з профілактики та запобігання корупційних та злочинних проявів, з метою формування негативного ставлення студентської молоді до корупційних проявів. Систематично проводити збори студентської ради разом з завідувачем відділення з метою інформування керівництва коледжу про випадки хабарництва та здирництва.

Завідувач відділенням, голова студентського самоврядування

постійно

13.

При здійсненні державних закупівель чітко дотримуватися норм чинного законодавства, які регламентують зазначену діяльність.

Тендерний комітет

постійно

14.

При розробці кошторису доходів і видатків коледжу здійснювати фінансовий аналіз порушень та зауважень, встановлених фінансовою інспекцією та комісією внутрішнього аудиту стосовно цільового використання бюджетних коштів

Головний бухгалтер

постійно

15.

Забезпечити контроль за правильним веденням бухгалтерського обліку та звітності, отримання та використання благодійних внесків.

Головний бухгалтер,

голова Наглядової ради

постійно

16.

Аналізувати скарги та звернення громадян до коледжу, в яких вбачається порушення посадовими особами антикорупційного законодавства, невідкладно звертатися до УЗЕ з метою реагування.

Уповноважена особа,

юрисконсульт

постійно

17.

Відповідальному секретарю приймальної комісії, при прийнятті остаточного рішення про зарахування на навчання вступників, проводити з ними роз’яснювальні бесіди з питань забезпечення виконання антикорупційного законодавства. Результати проведення таких бесід фіксувати під розпис у відповідних документах (в особових справах) студентів, прийнятих на навчання.

Відповідальний секретар приймальної комісії

постійно

18.

Систематично аналізувати виконання даних заходів та надавати інформацію про виконання Плану заходів директору коледжу.

Уповноважена особа

До 30 червня 2021 року

         Керівник уповноваженого підрозділу