Друк

Надбанням і основою інформаційного поля є бібліотечний фонд, який налічує біля 30400 облікових одиниць, серед яких галузеві, довідкові видання, художня література, періодика.

Для пошуку необхідного видання використовуються традиційні каталоги і картотеки.

Алфавітний каталог відображає бібліотечний фонд за авторською назвою та назвою твору. Містить опис книг, брошур, продовжуваних видань з усіх галузей знань.

Систематичний каталог дає можливість встановити, яка література є в бібліотеці з тієї чи іншої галузі знань. Систематичний каталог містить опис книг, брошур, продовжуваних видань, організований за таблицями Універсальної десяткової класифікації (УДК).

Картотека газетних і журнальних статей організована за таблицями УДК та ключовими словами і професійними поняттями.

Картотека законодавства України організована як тематична і хронологічна.

Картотека забезпеченості навчальною літературою відображає забезпечення студентів підручниками і посібниками в розрізі навчальних дисциплін.

Картотека періодичних виданьведеться в хронологічному порядку.

Також в читальній залі користувачі самостійно ведуть пошук необхідної інформації за навчальними запитами у всесвітній інформаційній мережі Інтернет та в локальній мережі навчального закладу. Мають можливість працювати з повнотекстовими документами, навчально-методичними посібниками науково-педагогічних працівників коледжу. Створюється також власний архів наукової інформації – електронний депозитарій, що включає наукові статті, дисертації, автореферати тощо викладачів-науковців.