Культурно-просвітницька та інформаційно-масова робота бібліотеки спрямована на забезпечення доступу до загальноосвітніх і фахових знань, на виховання в користувачів гуманістичного світогляду та потягу до світової культурної спадщини.

Оформляються книжково-ілюстративні виставки, тематичні полиці, інформаційні стенди тощо. Серед виставок постійно діючі, тематичні, нових надходжень, до знаменних і пам’ятних дат (традиційні виставки і віртуальні).

В читальній залі бібліотеки організовуються масові заходи на допомогу освітньому процесу (дні інформації, літературні читання, виховні години, зустрічі з фахівцями, випускниками коледжу, літераторами і краєзнавцями та іншими цікавими людьми).

З інформацією про діяльність бібліотеки, з фотоматеріалами, віртуальними книжковими виставками можна ознайомитись на сторінці бібліотеки Верхньодніпровського коледжу в соціальній мережі facebook. 

Надзвичайно важливі соціальні і технологічні функції, які покладені на бібліотеку як обов’язковий структурний підрозділ навчального закладу. Бібліотека освітнього закладу є місцем формування світогляду, набуття дослідницьких навичок. Серед різноманітних бібліотечних робіт: інформаційна, освітня, соціокультурна, краєзнавча. Основними напрямами діяльності бібліотеки  Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ є:

- забезпечення систематичного бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування студентів, викладачів та інших користувачів;

- проведення інформаційно-масової та культурно-просвітницької діяльності;

- формування та збереження книжкового фонду, його систематизація, придбання нової літератури, реставрація старої, санітарна обробка книг, звільнення від застарілих і зношених видань;

- формування електронних ресурсів, поповнення баз даних, забезпечення доступу користувачів до власних баз даних, забезпечення доступу до Інтернету в читальній залі та на абонементі;

- збереження, примноження, осучаснення матеріально-технічної бази бібліотеки.

На абонементі приваблюють тематичні полиці і книжкові виставки.

В читальній залі і страхова справа добре вивчається, і поезія захоплює.

 

 

Бібліотека розташована в приміщенні гуртожитку коледжу. Загальна площа її складає 206 кв.м, для зберігання фондів – 106 кв.м. До структури бібліотеки входять абонемент, книгосховище, читальний зал на 60 місць. В читальному залі є доступ до безпроводового Інтернету.

Загальний фонд включає 30419 примірників видань, в тому числі: книг –  28146 прим., періодичних видань –  2273 прим.До книжкового фонду входить навчальна, наукова, науково-популярна, художня література. Працівниками створюються власні бази даних, до яких вноситься різноманітна інформація пізнавального характеру, інформація про роботу бібліотеки тощо.

Протягом року в бібліотеці реєструється близько 430 користувачів, які обслуговуються на абонементі, в читальній залі та в пунктах видачі літератури при навчальних кабінетах. Серед користувачів бібліотеки –  студенти, викладачі, спеціалісти та інші.

Бібліотека забезпечує інформаційними ресурсами освітню діяльність коледжу у вирішенні завдань доступності та наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів за кожною освітньою програмою.

Порядок доступу до бібліотечних фондів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Правилами користування бібліотекою коледжу, затвердженими директором та складеними відповідно до Типових правил користування бібліотеками на основі безоплатного користування бібліотечним фондом.

Користувачі бібліотеки мають право на послуги:

1.      Запис до бібліотеки та ознайомлення з правилами користування бібліотекою;

2.      Отримання інформації про наявність необхідного видання та отримання документів для роботи в читальній залі і на персональний абонемент;

3.      Користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (ДПА), який складається з алфавітного та систематичного каталогів і з картотек;

4.      Користуватися електронними ресурсами – власними базами даних та інформаційними ресурсами мережі Інтернет;

5.      Отримування консультативної допомоги щодо бібліотечно-бібліографічних знань, навичок та вмінь самостійного користування бібліотекою, а також пошуку необхідної інформації;

6.      Відвідування масово-інформаційних  та культурно-просвітницьких заходів, тематичних оглядів літератури тощо;

7.      Отримання послуг у сфері бібліографічно-інформаційної діяльності:

-           надання різноманітних бібліографічних довідок в режимі «запит - відповідь»;

-          складання бібліографічних списків за запитами користувачів;

-          підготовка добірок за замовленою темою;

 

-          визначення індексів УДК документів.

Надбанням і основою інформаційного поля є бібліотечний фонд, який налічує біля 30400 облікових одиниць, серед яких галузеві, довідкові видання, художня література, періодика.

Для пошуку необхідного видання використовуються традиційні каталоги і картотеки.

Алфавітний каталог відображає бібліотечний фонд за авторською назвою та назвою твору. Містить опис книг, брошур, продовжуваних видань з усіх галузей знань.

Систематичний каталог дає можливість встановити, яка література є в бібліотеці з тієї чи іншої галузі знань. Систематичний каталог містить опис книг, брошур, продовжуваних видань, організований за таблицями Універсальної десяткової класифікації (УДК).

Картотека газетних і журнальних статей організована за таблицями УДК та ключовими словами і професійними поняттями.

Картотека законодавства України організована як тематична і хронологічна.

Картотека забезпеченості навчальною літературою відображає забезпечення студентів підручниками і посібниками в розрізі навчальних дисциплін.

Картотека періодичних виданьведеться в хронологічному порядку.

Також в читальній залі користувачі самостійно ведуть пошук необхідної інформації за навчальними запитами у всесвітній інформаційній мережі Інтернет та в локальній мережі навчального закладу. Мають можливість працювати з повнотекстовими документами, навчально-методичними посібниками науково-педагогічних працівників коледжу. Створюється також власний архів наукової інформації – електронний депозитарій, що включає наукові статті, дисертації, автореферати тощо викладачів-науковців.