п/п
Найменування показника
Одиниця
обліку
Величина показника
1
2
3
5
1.
Обслуговування користувачів
 
 
1.1.
Кількість зареєстрованих користувачів
Користувач
420
 
із них:  науковці,  викладачі
“-“
39
 
-  студенти
“-“
341
 
- співробітники, фахівці
“-“
27
 
- інші
“-“
13
1.2.
Кількість користувачів, обслужених всіма підрозділами бібліотеки
Користувач
842
 
Середньостатистичні показники
 
 
 
Читаність
книговидача/читач
52,6
 
Книгозабезпеченість
примірник/читач
78,6
 
Книгозабезпеченість підручниками
“-“
41,2
 
Обертаність
книговидача/примірник
0,67
2.
Інформаційно-масова та культурно-просвітницька діяльність
 
 
2.1.
Загальна кількість інформаційно-масових заходів
Захід
59
 
 Із них: виставки
“-“
35
3.
Інформаційно-бібліографічна діяльність
 
 
3.1
Обслуговування в режимі «запит-відповідь» (кількість бібліографічних довідок)
Довідка
5052
 
Кількість абонентів індивідуальної інформації
Абонент
8
3.2
бібліографічні списки літератури (інформаційні, тематичні, рекомендаційні)
Список
10
3.3
проведення занять з використання традиційних інформаційних ресурсів  із студентами нового набору
Година
7
4.
Формування фонду
 
 
4.1
Надходження документів– Всього
Примірник
390
 
із них: книги (всього)
“-“
382
 
періодичні видання (всього)
“-“
8
4.2
Вибуло документів:     - з основного фонду
“-“
3796
4.3.
Загальний фонд на 01.01.2015 року
“-“
33040
 
      книги  (всього)
“-“
31002
 
періодичні видання (всього)
“-“
2038
4.4.
Структура фонду
“-“
 
 
   - основний (всього)
“-“
32940
 
     - цінні, рідкісні видання
“-“
100
 
- навчальна література
“-“
14063
 4.5
Електронні ресурси,  забезпечення доступу
 
 
 
Інтернет для користувачів
Так
Wi-Fi
5.
Матеріально-технічна база
 
 
5.1.
Загальна площа
Кв.м
206
5.2
Площа для зберігання фондів
Кв.м
106
5.3
Загальна кількість читальних залів та місць
Чит.зал/місць
1/60
5.4
Наявність виходу в Internet
Так ,ні
так
6.
Кадри бібліотеки
 
 
6.1.
Загальна кількість  працівників (ставок)
Ставка
1,5
 
із них: бібліотечних працівників
“-”
1,5