На поставлене у заголовку питання ми, Верхньодніпровський коледж ДДАЕУ разом з СФГ «Романцівське», шукали реальну відповідь у сезоні 2017-  2018рр. на дослідному полі коледжу.

Для цього нами восени 2017р. на дослідному полі коледжу було  закладено навчально-виробничий дослід. Мета досліду: надати об’єктивну  порівняльну характеристику сортам м’якої озимої пшениці вітчизняної та  іноземної селекції в умовах виробництва на теренах Верхньодніпровського  району.

Технологи (агрономи) на поставлене питання «Яке насіння краще?»  мають готову відповідь - насіння з високою потенційною врожайністю  відомого оригінатора чи відомої торгівельної марки. Іноді такий підхід  виявляється вірним, іноді - ні. Це показує і навчально-виробничий дослід з  вирощування озимої пшениці в несприятливих умовах цього року, коли у  період вегетації волога була у дефіциті, а рослини не змогли сформувати  потужну кореневу систему. Звичайно вище наведені факти значно вплинули  на кінцевий результат.

Отже, якщо умови вирощування і особливості технології свідомо не  дозволяють реалізувати потенціал високопродуктивного сорту, варто обирати  менш продуктивні, але більш живучі сорти, які акліматизовані до умов району,  до наших технологій вирощування. Сівба «неузгодженого» з умовами  вирощування сорту зменшує врожайність.

Аграрії нашого району мають неабиякий інтерес до вирощування  власного насіння для сівби товарних посівів: воно дешевше і при цьому можна  не турбуватися про його адаптацію.

В умовах, що не забезпечують своєчасність появи сходів та їх успішної  зимівлі, власне насіння істотно зменшує витрати на ризиковану сівбу.

За дефіциту вологи в умовах значних «прогалин» у технології  вирощування генетичний потенціал реалізується лише на 25-50%.

Вартість насіння імпортної селекції до якої належить і сорт «Мулан»,  «з’їдає» незначну різницю в урожайності із сортами української селекції до  яких належить і наш випробовуваний сорт «Борія». Сорт озимої пшениці «Мулан»  адаптований до зовсім          інших умов вирощування, зокрема до  вологозабезпеченості, якої в умовах Верхньодніпровського району не  вистачає.

Обидва сорти які нами досліджувалися занесені до реєстру сортів рослин  України. Оригінатором сорту «Борія» є Інститут фізіології рослин і генетики  НАН України. Автором сорту є В.В .Моргун. Він також являється автором  озимої пшениці «Фаворитка», яка є в даний час національним стандартом.  Хочу особливу данину поваги віддати його сорту «Чигиринка» за  неперевершені генетичні можливості, стійкість до посухи.

За біологічними ознаками сорт «Борія» належить до групи  середньоранніх сортів, а сорт «Мулан» —до групи пізньостиглих. Тобто у  наших умовах вирощування він більше потрапляє під потужний вплив посухи.  Обидва сорти, які нами досліджувалися, виявилися стійкими до вилягання.  Сорт «Борія» має значно кращу зимостійкість та посухостійкість ніж сорт  «Мулан». Сорт «Борія» має сонцезахисний колір який сприяє меншому  нагріванню листової поверхні і зменшенню випаровування вологи під час  формування урожаю. За візуальними спостереженнями виявлено, що у сорту  «Борія» міцна, потужна коренева система, яка дає гарантоване формування  наливу зерна в посушливих умовах, а це - високі показники натури зерна,  відсутність щуплого зерна, неналитого.

Особливо необхідно відзначити той факт, що в умовах нашого  дослідження сорт «Борія» показав повну відсутність осипання зерна, а також  виявився значно стійкішим до ураження основними хворобами.

Що стосується якості отриманого зерна, то за даними лабораторії  Верхівцевського елеватора вона у розрізі сортів наступна:

«Борія»   «Мулан»
28,4% сира клейковина 19,8%
14,3% вміст білка  10,8%
92% кловидність 54%

 

Лабораторні дослідження дають нам право зробити однозначний  висновок. Сорт «Борія» має чудові борошномельні показники, зерно належить  до І класу (сильна продовольча пшениця). Тоді як сорт «Мулан» за своїми  показниками якості зерна належить до фуражної групи в умовах нашого  навчально-виробничого досліду.

З наведених даних по якості зерна необхідно перейти до мови цифр. На  момент підготовки даного матеріалу до друку вартість однієї тони пшениці І  класу становить 5300 грн., а фуражна пшениця коштує 5000 грн./т. За умов  урожайності 3,5 т/га економічна ефективність вирощування сорту «Борія» на  1050 грн. на 1 га краща, і це за однієї і тієї ж технології, за однакових умов.

Як показує наш навчально-виробничий дослід в умовах  Верхньодніпровського району економічно доцільно вирощувати сорт озимої  пшениці «Борія» і тут доречно відзначити правдивість і точність народної  мудрості «Вміло обробляєш - гору хліба маєш».

Журнальна стаття "Долина": шведський стіл для рослин"

Директор коледжу В.М. Зелений