Надрукувати

Циклова комісія викладачів правових дисциплін, створена в 1991 році, займається підготовкою молодших спеціалістів з права.

Проблема, над якою працює комісія, це підвищення якості практичної підготовки молодших спеціалістів через впровадження і використання комп’ютерних технологій та інтерактивних методик.

Основні завдання циклової комісії:

·        створення комплексів НМЗ юридичних дисциплін;

·        організація та здійснення на належному теоретичному та методичному рівнях навчальної роботи з юридичних дисциплін;

·        застосування комп’ютерних інноваційних та інших сучасних технологій у навчальному процесі

·        організація самостійної роботи студентів;

·        організація навчальної та виробничої практики;

·        робота з обдарованими студентами.

Викладачі надають студентам знання, вміння та навички, які дозволяють вільно орієнтуватися в системі права і в системі законодавства України, давати правильну правову кваліфікацію подіям та вчинкам; вести дискусії, самостійно аналізувати конкретні норми права; користуватися джерелами поточного законодавства; орієнтуватися у проблемах підприємництва і ринкових відносин.

Навчальний процес забезпечений навчальними планами, робочими програмами з дисциплін, закріплених за цикловою комісією, матеріалами поточного і підсумкового контролю, екзаменаційними білетами та іншими методичними розробками і рекомендаціями відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Викладачі циклової комісії забезпечують викладання фахових дисциплін за спеціальністю «Правознавство». Всього за цикловою комісією юридичних дисциплін закріплено 24 навчальні дисципліни.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням своєї педагогічної майстерності.

У своїй роботі вони поєднують навчальний матеріал із практичними ситуаціями, що дає набагато більший результат, тому в своїй діяльності викладачі намагаються пов’язати теорію з її застосуванням на практиці.

 На базі циклової комісії юридичних дисциплін працює навчально-юридична консультація щодо надання безкоштовної правової допомоги студентам, малозабезпеченим верствам населення.

Метою навчально-юридичної консультації є:

- підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей, формування їх правової культури, виховання поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

- забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги, надання їм безоплатних юридичних консультацій.

За роки існування спеціальності підготовлено 1426 правознавців, які працюють у різних сферах юридичної діяльності. 

Голубенко

Ірина Олександрівна

голова циклової комісії, викладач І кваліфікаційної категорії;
Викладає дисципліни: правознавство, фінансове право, конституційне право зарубіжних країн, організація роботи з кадрами, нотаріат;
Закінчила в 2005 році Харківський національний педагогічний університет за спеціальністю «Правознавство»;
Виробничий стаж по спеціальності  – 2 роки;
Педагогічний стаж з 2004 року.

 

Коротких

Олена Родіонівна

 викладач вищої категорії;
Викладає дисципліни:  трудове право,  адміністративне право, організація юридичної служби, екологічне право;
Закінчила в 1987 році Чернігівський юридичний технікум, в 2001 році закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом  м. Київ;
Виробничий стаж по спеціальності  – 4 роки;
Педагогічний стаж з  1992 року.
 

 

Спірідонова

Юлія Вікторівна

викладач І кваліфікаційної категорії;
Викладає дисципліни: юридична деонтологія;  цивільне і сімейне право України;
Закінчила в 2005 році Харківський національний педагогічний університет за спеціальністю «Правознавство»;
Виробничий стаж по спеціальності  – 8 років;
Педагогічний стаж з 2005 року.
 

 

Чорнобай

Олександр Іванович 

юрисконсульт коледжу

викладач І кваліфікаційної категорії;
Викладає дисципліни: аграрне право, біржове право, основи римського цивільного права, цивільний процес, правові основи підприємницької діяльності, правові основи інвестиційної діяльності;
Закінчив в 2001 році Дніпропетровський юридичний інститут  МВС України за спеціальністю «Правознавство»;
Виробничий стаж  по спеціальності – 8 років;
Педагогічний стаж з 2006 року

 

Зелений

Володимир Миколайович

директор коледжу

викладач вищої категорії,кандидат історичних наук,викладач-методист;
Закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 1997р.
Спеціальність: «Історія, право, суспільствознавство».
Кваліфікація: вчитель історії, суспільствознавства,  права.
 Харківський національний університет
ім. Каразіна, 2006р, присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук.
Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет», 2017р.,
Спеціальність: «Право».
Кваліфікація: юрист.