«Відкриття народжуються там,
де закінчуються знання вчителя
й починається нове знання учня».
К.Федін

Сучасний фахівець є гармонійно розвиненою людиною, яка володіє високими особистісними якостями та при цьому має можливість максимально реалізувати свій творчий та інтелектуальний потенціал. З огляду на це, у Фінансово-правовому коледжі особлива увага приділяється роботі по залученню обдарованої студентської молоді до науково-пошукової роботи.

Науково-пошукова робота покликана допомогти студентам поглибити і творчо опанувати навчальний матеріал, методику і засоби самостійного рішення виробничих і наукових завдань, здобути навички цієї роботи та виконується в навчальний та позанавчальний час.

Науково-пошукова робота реалізується через виконання завдань підвищеної складності на семінарських та практичних заняттях. Особлива увага звертається на  виконання актуальних курсових робіт.

У позанавчальний час  працюють студентські предметні гуртки: «Правовик», «Юрисконсульт»

Тематика гурткових занять підпорядкована навчальному матеріалу та  відповідає науковим інтересам студентів. На заняттях гуртка студенти удосконалюють свої знання, уміння і навички, переконуються в практичному значенні їх в майбутній професії, дістають нову цікаву інформацію

Важливим напрямом організації науково-пошукової  роботи є проведення  студентських наукових конференцій.

07 жовтня 2015 року у Верхньодніпровському коледжі ДДАЕУ відбулася конференціястудентів спеціальності «Правознавство» на тему "Актуальні проблеми права і законодавства в Україні".

Метою конференціїбуло залучити студентськумолодь, яка має активну громадянську позицію, до участі в обговоренні актуальних наукових проблем сучасності, стимулювати прагнення до самоосвіти.

Конференція зібрала всіх студентів спеціальності «Правознавство»

Відкриття конференції розпочалось із вступної промови голови циклової комісії юридичних дисциплін Коротких О.Р., яка  у своїй доповіді зазначила важливу роль залучення студентів до наукової роботи.

Із доповідями виступили:

Призов на військову службу та мобілізація жінок в Україні: чи жіноча це справа?», Високопоясна Анастасія – «Актуальні проблеми працевлаштування та оплати праці»; Александрова Ніна – «Моббінг у трудових відносинах», Пугач Олександр – «Права студентів вищих навчальних закладів та їх захист»,  Щербак Сергій – «Проблеми правового регулювання діяльності юридичних служб державних підприємств та господарських об’єднань» , Грек Олег _ « Щодо обов’язку повнолітніх дітей утримувати своїх батьків», Корзун Вікторія – «Шлюбний договір – реалії сьогодення», Матвієнко Діана – «Суд присяжних: переваги, недоліки та перспективи»,  Васильківська Альона – «Стан і перспективи вдосконалення санкції ст. 299 КК України», Корзун Вікторія – «Нормативне закріплення можливості використання поліграфа у кримінальному процесі», Мажара Анна - «Основні проблеми банківського регулювання в Україні»

Тематика доповідей  охоплювала шість правових блоків – «Конституційне право», «Адміністративне право та правова робота в органах державної влади та суб’єктах господарювання», «Кримінальне право та процес», «Трудове право», «Банківське право»

Доповіді майбутніх фахівців свідчать про жвавий інтерес студентської молоді до права

Інформаційні матеріали доповідей сприяли обміну досвідом, розширенню професійного кругозору, активізації аудиторії та викликали цікаві дискусії з проблемних питань.

Кожен доповідач по закінченню заходу отримав сертифікат учасника наукової конференції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 грудня  2015 рокуз нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією  в коледжі була проведена студентська конференція на тему "Корупція"

Основним завданням конференції було розглянути всі аспекти існуючого законодавства України, спрямовані на боротьбу з корупцією.
Підготовлені доповіді студентів свідчать не лише  про актуальність заявленої проблематики, але й здатність майбутніх юристів сприймати виклики соціальних проблемта напрацьовувати шляхи їх подолання.

Із доповідями виступили студенти  спеціальності «Правознавство» 47 групи:

-       Александрова Ніна з доповіддю на тему «Корупція як соціальне явище»

-       Корзун Вікторія з доповіддю на тему «Корупція в теорії і практиці»

-       Високопоясна Анастасія з доповіддю на тему «Основні положення антикорупційного законодавства України»

-       Щербак Сергій з доповіддю на тему «Питання протидії корупції в умовах незалежної України»

-       Грошенко Катерина з доповіддю на тему «Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень» 

-       Василенко Катерина з доповіддю на тему «Економічний характер корупції»

-       Васильківська Альона з доповіддю на тему «Про корупцію у вищих навчальних закладах України».

Кожен виступ супроводжувався дискусією між доповідачем і аудиторією, що дало змогу створити невимушену атмосферу студентської конференції.