Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

Звіт директора Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ В.М. Зеленого за 2016 р.

Вступ

Подання звіту директора визначене чинним законодавством: згідно п.п. 6.1.4. Положення про ВК ДДАЕУ «Директор Коледжу щороку звітує перед Університетом та загальними зборами (конференцією) трудового колективу Коледжу. Директор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Коледжу».

2016 р. став першим повним роком виконання моїх повноважень у якості директора, часом фактичної апробації нової стратегії для оздоровлення коледжу.

Станом на 01.01.2016 р. у коледжі були відсутні всі види заборгованостей, проте через відсутність постійного кошторису (затверджений для всіх ВНЗ України лише 01.03.2016 р.) утворилася заборгованість за спожитий природний газ у сумі 329 тис. грн. (січень-березень 2016 р.). З врахуванням позовних вимог «Дніпропетровськгаззбуту» сума зросла на 20 тис. грн. (пеня та ін.).

Крім того, ситуація була ускладнена новим видом платежів, який не передбачено кошторисними асигнуваннями – оплатою послуги з розподілу природного газу (21 тис. грн. за січень-березень 2016р.).

Отже, загальний обсяг боргів коледжу станом на 01.04.2016 р. склав 370 тис. грн.

 Вперше борги коледжу утворилися через об’єктивні, невирішувані на рівні закладу, причини.

Крім вищезазначених чинників становище закладу було обтяжене:

1)    Невідповідністю кількості викладачів (34 чол. на 01.01.2016 р.) кількості ставок педагогічного навантаження (21,95 ставок);

2)    Втратою права коледжу на набір студентів за спеціальністю «Правознавство» (після «успішної» акредитації 2012 р.), що визначило суттєве зменшення кількості студентів на рейтинговій спеціальності і остаточну втрату значних надходжень до спеціального фонду коледжу. Нагадаю, що остання група юристів заочної форми навчання – 311 (випущена у 2016 р. налічувала 40 чол. (тобто ліцензований обсяг можна було виконувати повністю). Ці цифри відображають і втрати контингенту коледжу влітку 2016 р., і недоотримані надходження на спеціальний рахунок коледжу від оплати за навчання.

Додаткову інформацію можна взяти у таблицях (Додатки по контингенту і фінансуванню в розрізі 2012-2016 рр.). Очевидним є зменшення контингенту у 2016 р. В той же час фінансування коледжу у 2016 р. погіршилося за показником виділення додаткових коштів: у 2015 р. коледжу виділили 715 640 грн., у 2016 р. – 219 600 грн.

Ці труднощі не завадили дирекції вирішувати поточні питання життєдіяльності коледжу та ліквідувати всі вказані вище види заборгованостей. Значну роль у стабілізації фінансового становища коледжу відіграло виконання показників спеціального фонду у повному(вперше за багато років!) обсязі – 435 тис. грн.

Вважаю, що всі бажаючі критикувати директора і дирекцію повинні враховувати названі показники.

І. Підсумки 2016 року.

Станом на 23.12.2016р. у Верхньодніпровському коледжі ДДАЕУ відсутні:

1)    Заборгованість по заробітній платі (як по загальному, так і по спеціальному фондах);

2)    Заборгованість за спожитий природний газ (в тому числі повністю оплачений рахунок і за листопад-грудень 2016 р.);

3)    Заборгованість за електроенергію, воду, вивезення сміття.

Крім того:

1)    Своєчасно і в повному обсязі виплачується заробітна плата;

2)    Виплачена премія педагогічним і непедагогічним працівникам;

3)    Проведено поточний ремонт покрівель спортзалу, центральної частини будівлі в навчальному корпусі №1, покрівлі гуртожитку № 2.

Особливості 2016 р.:

1.     Введення в дію 2-х поверхів гуртожитку №1 для внутрішньо переміщених осіб.

2.     Закінчення судового розгляду поданих у 2015 р. безпідставних позовів проти коледжу і ДДАЕУ.

3.     Вирішення в судовому порядку питання заборгованості за спожитий у січні-лютому 2016 р. природний газ.

4.     Участь коледжу в проектах Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), у разі успішної реалізації яких в 2017 р. коледж отримає фінансування на ремонтні роботи у сумі 3 300 тис. грн.

5.     Вперше запуск котельні коледжу було проведено особисто директором за сприяння народного депутата України О.Ю. Кришина.

Вказані обставини були обтяжені низкою проблем, які в цілому успішно вирішені. Так, поява у гуртожитку №1 ВПО супроводжувалася затяжною кампанією безпідставних претензій до керівництва закладу, ускладнених одночасною участю директора у судовому розгляді позовів проти коледжу і ДДАЕУ.

У всіх названих подіях директор неухильно захищав інтереси коледжу, організовував і координував роботу з недопущення матеріальних втрат закладу. Зокрема, завдяки організованій позовно-претензійній роботі вдалося укласти мирову угоду з ПАТ «Дніпропетровськгаззбут» і досягти зняття претензій по пені у сумі 20 тис. грн., у питанні  судових позовів проти коледжу і ДДАЕУ загальна сума претензій склала майже ті самі цифри (лише за одним з позовів тільки моральна шкода була пред’явлена у сумі 10 тис. грн.).

Поточний ремонт покрівлі гуртожитку №2 і навчального корпусу №1, даху спортзалу були проведені з максимальною економією коштів коледжу. Завдяки проведеній роботі було залучено благодійну допомогу від промислових та агровиробників району в сумі 18 тис. грн. та 10 рулонів рубероїду.

 Таким чином, директор не словом, а справами довів правильність обраного курсу.

ІІ. Як це вдалося.

1.     З самого початку і до сьогоднішнього дня є чітка позиція керівництва ДДАЕУ на оздоровлення коледжу, що визначило фундамент для дій директора і дирекції.

2.     Є небайдужі викладачі і непедагогічні працівники, які працювали і допомагали директорові виводити коледж з кризи як у 2015, так і у 2016 р. За цю працю я щиро вдячний. При цьому не треба особистої підтримки директора, треба просто відповідально ставитись до своєї роботи – більшого не вимагаю.

3.     Є працівники коледжу, які допомагають дирекції захищатися від необґрунтованих претензій. Щиро дякую цим працівникам за підтримку.

4.     Дирекція коледжу єдина у реалізації стратегії виведення коледжу на нові рубежі. Некорумпованість і дотримання колегіальності є принципами роботи дирекції. Досвід поступово накопичується, помилки були, є, будуть, проте головним є бажання їх виправляти.

5.     Була, є і буде воля директора щодо виведення коледжу з кризи, спрямування закладу на траєкторію поступового підйому і сталого розвитку.

IІІ. Перешкоди.

Об'єктивні:

1.     Невизначеність позиції держави щодо долі коледжів, постійне нагнітання паніки стосовно їх майбутнього. Нас очікує прийняття ЗУ «Про професійну освіту», ЗУ «Про освіту», «Про вищу професійну освіту» які суттєво скоригують правове поле нашої діяльності.

2.     В цілому важке фінансове становище коледжу (описане вище).

3.     Чинне законодавство, яке суттєво ускладнює роботу ВНЗ. Більше року довелося клопотати у владних інституціях всіх рівнів про виділення коштів для ремонту закладу, проте регламентація фінансування бюджетної установи обумовила жорсткі обмеження в залученні і отриманні коштів. У навчальному корпусі №1, гуртожитку № 2 потрібно провести капітальний ремонт даху, а вже кілька років кошти на КЕКВ 3210 не виділяються, а обсяги ремонтних робіт для коледжу непідйомні.

Суб'єктивні:

1.     Інерція колективу. Не можна так сказати про всіх, але безініціативність, поверхове ставлення до своїх обов'язків з боку окремих працівників склали і складають реальну загрозу для закладу.

2.     Неналежне виконання посадових обов’язків, спроби нав’язування директору відмінних від чинного законодавства відносин, які природньо отримали, отримують і отримуватимуть визначене законом реагування директора.

ІV. Що дозволило стабілізувати фінансовий стан коледжу?

1.     Впорядкування штатів (складання і затвердження штатного розпису в МОН, приведення посад у відповідність до нього). У 2016 р. знову довелося піти на непопулярні кроки (скорочення). На даний час штати коледжу фактично приведені у відповідність до здорового глузду, штатного розпису і відповідних кошторисних асигнувань.

2.     Залучення коштів через МОН, народних депутатів. Завдяки діям директора за сприяння народного депутата Ю.М. Берези коледж отримав 196 тис. грн. на оплату ПКД з ремонту будівель коледжу.

3.     Контроль за виконанням працівниками коледжу посадових інструкцій.

4.     Впорядкування договірної роботи, зокрема мова йде про дослідне поле коледжу (34,6 га на території Водянської сільської ради). На жаль, триває судовий процес за позовом прокуратури з приводу розірвання договору, хоча договірні зобов’язання виконуються сторонами в повному обсязі.

5.     Новий договір з ВД РЕМ, укладений на підставі послідовної позиції директора,  призвів до збільшення встановленої потужності зі 150 до 251 кВт, заміни трансформатора на більш потужний. Коледж фінансових затрат не зазнав. Події 2016 р., коли електромережа зазнавала підвищеного навантаження через проблеми з опаленням, підтвердили правильність обраної лінії.

На особливому контролі директора перебувають складні відносини з Управлінням експлуатації газового господарства, причому цей процес відбувається в умовах постійних реформ у сфері газового господарства.

6.     Режим жорсткої економії (перш за все на дирекції). З метою підтримання в хорошому стані фінансів коледжу і власної фізичної форми дирекція ходить пішки, лише у виняткових випадках користуючись службовим автомобілем. Зайві витрати просто недопустимі.

7.     Створення Наглядової ради коледжу. Рада впродовж року довела свою ефективність, стала надійним помічником закладу. За 2016 р. через Наглядову раду коледжу було залучено майже 20 тис. грн.

Зроблено тільки перші кроки, співпраця на старті.

8.     Активізація роботи профспілкової організації. Профспілка у коледжі є повноважним соціальним партнером і проінформована про дії дирекції. Погодження всіх необхідних документів відбувається у робочому режимі, регулярно проводяться засідання профкому, дирекція погоджує свої дії з профспілкою, профспілка в міру своїх сил підтримує працівників, сприяє дирекції у роботі. За що дуже вдячний.

V. Новації року.

1. Особиста участь директора у вирішенні суто господарських питань:

1)    пуск котельні;

2)    щоденне регулювання режиму роботи котельні;

3)    залучення допомоги у ремонті даху;

4)    пошук додаткових коштів для фінансування коледжу;

5)    ведення особисто директором проектів ЄІБ;

2.     Здобуття студенткою нашого коледжу Ксенією Бальвас звання лауреатки на обласному конкурсі «Студент року».

3.     Визнання недоцільним відкриття на базі коледжу робітничих спеціальностей.

4.     Активізація профорієнтаційної роботи порівняно з 2015 р.

5.     Погіршення стану роботи із забезпечення ступеневої освіти у системі ВК ДДАЕУ – ДДАЕУ.

6.     Посилення боротьби за трудову дисципліну.

VІ. Перспективи року.

1.     Акредитація двох існуючих спеціальностей «Облік та оподаткування», «Право». Завдання на акредитацію:

1)    акредитувати 2 існуючі спеціальності;

2)    відкрити ще одну на базі ОКР «Молодший спеціаліст» (визначення із спеціальністю – справа найближчих місяця-двох);

3)    за рахунок виконання ліцензованого обсягу влітку 2016 р. на спеціальності «Право» просити збільшення ліцензованого обсягу на денну форму навчання з 30 щонайменше до 40 чоловік, відновлення права набору на заочну форму навчання в обсязі не менше 40 чоловік.

Всі працівники коледжу повинні обєднатися довкола цієї стратегічної мети.

2.Реалізація в коледжі 2-х проектів ЄІБ, що дозволить нарешті почати капітальні ремонти навчального корпусу № 1 і гуртожитку № 2. Вказані проекти реалізовуються у тісній співпраці з Верхньодніпровською РДА.

3.Посилення і вдосконалення профорієнтаційної роботи. Перші кроки вже робляться – розширено цільову групу абітурієнтів за рахунок випускників ПТНЗ, держава дозволила вступ і за сертифікатами ЗНО-2016 у 2017 р.

Гасло року «ВСІ – НА ПРОФОРІЄНТАЦІЮ!»

4.Припинення газової залежності коледжу. На сьогодні є 2 варіанти – проект опалення за рахунок модульної котельні фірми «Юрвін», або теплогенераторні модулі на електриці фірми «Теплон». Реалізація будь-якого з цих проектів суттєво покращить ситуацію з опаленням. Адже тільки припинення закупівель газу зекономить коледжу мінімум 20 % коштів, які зараз сплачуються просто через відсутність комерційного вузла обліку газу.

Підсумок

 Директор в 2016 р. продовжував роботу над покращенням стану коледжу.

Працюю не ідеально, не застрахований від помилок, дуже не вистачає часу і розуміння. Не був і не є егоїстом, проте продовжую дивуватись специфічним рисам людської натури. Від кожного працівника коледжу прошу і буду вимагати виконання посадових обов'язків, більшого – не треба, меншого – не дозволю.

Не може директор витрачати дорогоцінний час на пояснення простих речей. Є нормативні документи, в тому числі коледжу. Все, крапка, далі – заходи чисто адміністративні.

Романтичний період в роботі директора, коли багато що можна було списати суто на нестачу досвіду, закінчується. Настає період бюрократичний, коли на перше місце виходять процедури здійснення освітнього процесу, а зайві амбіції і конфлікти будуть просто шкідництвом по відношенню до  трудового колективу коледжу.       

Повністю виправдав себе прихід до районної ради в якості депутата. Розгортання проектів ЄІБ без цього було б неможливим.

Я впевнений, що очолюваний мною Верхньодніпровський коледж ДДАЕУ має майбутнє і повинен розвиватися. Але для цього всі небайдужі працівники повинні об'єднатися навколо курсу на розвиток закладу і працювати. Час і праця розставлять все на свої місця.

Показники діяльності коледжу за 2016-2016 рр.

Директор коледжу                                                      В.М. Зелений

Back to top