Сайт оновлюється. Просимо вибачення за тимчасову відсутність частини матеріалів

Вступ

Подання звіту директора визначене чинним законодавством: згідно п.п. 6.1.4. Положення ВК ДДАЕУ «Директор Коледжу щороку звітує перед Університетом та загальними зборами (конференцією) трудового колективу Коледжу. Директор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Коледжу».

Станом на 01.09.2018р. у коледжі були відсутні всі види заборгованостей, була запроваджена інтенсифікація освітнього процесу, яка повністю себе виправдала в умовах недостатнього фінансування комунальних послуг.

Проблемою кінця року залишалася норма ст.90 Бюджетного кодексу України, згідно якої з 01.01.2019 р. коледжі і технікуми переводилися на фінансування з місцевих бюджетів, зокрема планувалося перевести на місцеві бюджети 69 коледжів (включно з Верхньодніпровським). 01 жовтня 2018р. проректор з навчальної роботи ДДАЕУ П.В.Волох і директор ВК ДДАЕУ взяли участь у засіданні Комітету ВРУ з науки і освіти, під час якого разом з іншими представниками освітянської спільноти переконали представників органів влади у несвоєчасності передачі коледжів на місцеві бюджети.

            Поряд з тим, фінансування кінця 2018р. було проблематичним, фінансовий рік закривали у органах ДКСУ 28 грудня 2018р.

            На жаль, у 2019р. коледжі і технікуми увійшли без власного Закону, тому не отримали власної програми фінансування у 2019р. і були віднесені  до КПКВК ЗВО ІІІ-ІVр.а.Ця законодавча норма стала причиною проблем із фінансуванням і у 2019р., хоча певний оптимізм дало доведення на початку 2019р. кошторисних призначень на зарплату на 10 місяців, на комунальні послуги – на 12 місяців.  

Ще одним негативним трендом стало вперше за 3 роки зменшення контингенту здобувачів вищої освіти у 2019р. (показники надано у таблиці «Контингент у 2016-2019рр.» та оприлюднено на сайті коледжу (форма 2-3НК)).

Контингент у 2016-2019рр.

Рік

2016

2017

2018

2019

Кількість здобувачів вищої освіти

 

226

 

254

 

282

 

269

Труднощі з фінансуванням видатків загального фонду не завадили адміністрації вирішувати поточні питання життєдіяльності коледжу та ліквідувати всі вказані вище види заборгованостей. Значну роль у стабілізації фінансового становища коледжу відіграло перевиконання показників спеціального фонду (показники надходження коштів до спеціального фонду за 2016-2019рр. надано у таблиці «Спеціальний фонд ВК ДДАЕУ у 2016-2019рр.»).

Спеціальний фонд ВК ДДАЕУ у 2016-2019рр.

№ п/п

Показники

 

Рік

План (тис.грн.)

Факт (тис.грн.)

1

2016

435 000,00

470 100,00

2

2017

435 000,00

512 291,00

3

2018

731 278,00

734 093,66

4

2019

700 000,00

515 414,00 / 9 місяців

Новими викликами на початку 2018-2019 н.р. стали:

1.      Переорієнтація освітнього процесу на новий температурний режим.

2.      Гостра необхідність ухвалення Закону України «Про фахову передвищу освіту».

3.      Невизначеність з фінансуванням до кінця 2018р.

4.      Упровадження модульно-рейтингової системи організації освітнього процесу.

В усіх названих випадках адміністрація діяла виключно в межах захисту інтересів закладу, застосувала нестандартні прийоми для реалізації цієї мети, зокрема встановила партнерські договірні відносини з КП «ВАСИЛЬКІВКАТЕПЛОЕНЕРГО».

Вважаю, що всі бажаючі критикувати адміністрацію коледжу повинні враховувати названі показники.

І. Підсумки 2018р.

Станом на 31.12.2018р. у Верхньодніпровському коледжі ДДАЕУ були відсутні:

1)    Заборгованість по заробітній платі (як по загальному, так і по спеціальному фондах);

2)  Заборгованість за теплопостачання (в тому числі повністю оплачений рахунок і за листопад-грудень 2018р.);

3)    Заборгованість за електроенергію, воду, вивезення сміття.

Крім того:

1)    Своєчасно і в повному обсязі виплачена заробітна плата;

2)    Виплачена премія педагогічним і непедагогічним працівникам, щорічна грошова винагорода;

3)    Проведено якісну підготовку матеріально-технічної бази до нового навчального року.

Особливості І семестру 2018-2019 н.р.:

1. Інтенсифікація освітнього процесу в коледжі.

2.  Продовження участі коледжу в проектах Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), у разі успішної реалізації яких в 2018р. коледж мав би отримати фінансування на ремонтні роботи у сумі 1 650 тис. грн.

3. Входження в новий опалювальний сезон з нормальними показниками температурного режиму.

4. Стабілізація ситуації в колективі і стану претензійно-позовної роботи.

5. Активізація Робочої групи МОН України з розробки ЗУ «Про фахову передвищу освіту».

У всіх названих подіях директор неухильно захищав інтереси коледжу, організовував і координував роботу з недопущення матеріальних чи репутаційних втрат закладу, особисто брав участь практично у всіх засіданнях Робочої групи МОН України, Комітету ВРУ з науки і освіти (у разі розгляду законопроєкту).

Особливості ІІ семестру 2018-2019н.р.:

1.      Опалювальний сезон в доволі складних природних умовах пройшов з дотриманням оптимального температурного режиму (припинення сезону 04 лютого 2019р., тривалі канікули студентів)

2.      «Бюджетна пастка» (віднесення до КПКВК ЗВО ІІІ-ІVр.а.) призвела до вкрай обмеженого фінансування, проте на початку року були доведені кошторисні призначення на 10 місяців по заробітній платі і на 12 – по комунальним платежам. При цьому Коледж отримав рекордні (порівняно з іншими коледжами в структурі ДДАЕУ) кошти на оплату вартості комунальних послуг.

3.      Проведення вперше в історії коледжу на базі закладу Першої регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми права» (100-річчю ДДАЕУ, 95-річчю ВК ДДАЕУ присвячується) і видання збірника конференції. Конференція була проведена на високому організаційному рівні, за що я щиро вдячний тим представникам колективу які взяли активну участь у підготовці і проведенні цього важливого заходу.

4.      В УКРІЕНТЕІ зареєстровано заявку Коледжу про проведення у травні 2020р. Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми права» (100-річчю ДДАЕУ, 100-річчю ВК ДДАЕУ присвячується).

5.      Було залучено значні обсягиблагодійної допомоги: 33051,49 грн. за січень-вересень 2019р. (звіт оприлюднено на веб-сайті коледжу).

6.      Проведено захист Коледжу від припинення діяльності через позов ДСНС.

7.      Адміністрація закладу активно включилася у співпрацю з ТОВ «Астра» в рамках українсько-німецького проєкту «ЕХАМ Дніпро» для реалізації моделі дуальної освіти.

      Адміністрація коледжу постійно проводила курс на захист інтересів трудового колективу і учасників освітнього процесу.

            Зокрема успішно завершилася праця Робочої групи МОН України з розробки законопроекту «Про фахову передвищу освіту», у складі якої директор послідовно відстоював інтереси коледжів і технікумів як особливого рівня освіти. 06 червня 2019р. ВРУ ухвалила Закон, 09 липня Президент його підписав, 09 серпня 2019р. Закон України «Про фахову передвищу освіту» набув чинності.

Станом на 01.09.2019р. в коледжі були:

1.      Відсутні заборгованість за електроенергію, з виплат зарплати і стипендії.

2.      Наявний профіцит коштів за оплату послуг теплопостачання у сумі 513 тис.грн.

3.      Наявний профіцит коштів за оплату електроенергії у сумі 78 тис.грн.

4.      Додатково отримано 974 тис.грн. на оплату вартості комунальних послуг (Коледж знову отримав більш значне фінансування порівняно з іншими коледжами в структурі ДДАЕУ).

5.      Поточний ремонт даху гуртожитку №2  - витрачено близько 20 тис.грн. на завершення ремонту.

6.      Не збільшувалася безпідставно чисельність педагогічних працівників.

7.      Проведено значний обсяг ремонтних робіт, зокрема і заміна аварійних вікон та радіаторів у каб.31 і каб.10, приймальні директора.

8.      Вперше було реалізовано видатки розвитку – закуплено 5 комп’ютерів для покращення освітнього процесу.

9.      Недостатньо успішно проведено вступну компанію – замість подолання «психологічного» порогу у 300 студентів, контингент студентів склав 269 осіб проти 282 у минулому році (дані за формою 2-3НК станом на 01.10.2019р.). При цьому зменшення контингенту в абсолютних цифрах на 13 студентів не відображає погіршення якісного показника (зростання частки студентів заочної форми здобуття освіти).

10.  Кошторисні призначення на заробітну платню – відсутні на грудень 2019р., тому адміністрація змушена вживати заходи жорсткої економії.

ІІ. Як це вдалося.

1.     З самого початку і до сьогоднішнього дня є послідовна позиція керівництва ДДАЕУ на сталий розвиток коледжу, що визначило фундамент для дій директора та інших членів адміністрації.

2.     Є небайдужі викладачі і непедагогічні працівники, які працювали і допомагали директорові працювати у 2018-2019 н.р. За цю працю я щиро вдячний. При цьому хочу подякувати як педагогічним працівникам, так і працівникам господарської служби, які виявили розуміння ситуації і працюють в умовах недоукомплектованості підрозділу при цьому не просто підтримують матеріально-технічну  базу закладу у нормальному стані, а й покращують її. 

3.     Адміністрація коледжу єдина у реалізації стратегії виведення коледжу на нові рубежі. Некорумпованість і дотримання колегіальності є принципами роботи керівництва коледжу. Досвід поступово накопичується, помилки були, є, будуть, проте головним є бажання їх виправляти.

4.     Була, є і буде воля директора щодо виведення коледжу на новий рівень провадження освітньої діяльності, спрямування закладу на траєкторію поступового підйому і сталого розвитку.

IІІ. Перешкоди.

Об'єктивні:

1.      Системний демотиватор – незадовільний розмір заробітної плати викладачів. Наслідком є небажання виконувати свої обов’язки на належному рівні, а ще страшніше – зневіра у майбутньому закладу, недовіра до будь-яких ініціатив, новацій адміністрації.

2.      Уповільнення розробки законопроєкту «Про фахову передвищу освіту» (Закон набув чинності лише 09 серпня 2019р.).

3.      Ухвалено  ЗУ «Про освіту», проте невизначеними залишаються доля ЗУ «Про повну загальну середню освіту», ЗУ «Про професійну (професійно-технічну) освіту», законопроєкту «Про вищу професійну освіту», розробляється Концепція Центрів Професійної Досконалості, які суттєво скоригують правове поле нашої діяльності,

4.      Визначилися кілька можливих варіантів розвитку подій стосовно статусу коледжів і технікумів України в 2020р.:

Ø  негативний– невизначеність з кошторисними призначеннями на певний період (періоди) року  (загрожує такими ж перебоями у фінансуванні);

Ø  середній – виконання ЗУ «Про державний бюджет на 2020 рік»+внесення змін до Бюджетного кодексу України (означає стабілізацію ситуації, мінімальні гарантії для тих, хто працюватиме, зрозумілість у фінансуванні, але незначні перспективи якісної зміни ситуації і перспектив розвитку);

Ø  позитивний – запуск моделі багатоканального фінансування, динаміка імплементації ЗУ «Про фахову передвищу освіту», що дозволить почати створення освітнього кластеру у місті;

Ø  перспективний – розробка Концепції розвитку коледжів і технікумів на 2019-       2025рр., відповідного законопроекту «Про післяшкільну неуніверситетську освіту» на базі Меморандуму (запуск перехідного періоду з перспективою переходу коледжів і технікумів до максимальної диверсифікації надання освітніх послуг).

5.      Важке фінансове становище коледжу (описане вище).

5.   Чинне законодавство, яке суттєво ускладнює роботу ЗВО. Більше року довелося клопотати у владних інституціях всіх рівнів про виділення коштів для ремонту закладу, проте регламентація фінансування бюджетної установи обумовила жорсткі обмеження в залученні і отриманні коштів. У навчальному корпусі №1, гуртожитку № 2 потрібно провести капітальний ремонт даху, а вже кілька років кошти на КЕКВ 3210 не виділяються, а обсяги ремонтних робіт для коледжу непідйомні. Участь коледжу в проекті ЄІБ підтверджена в межах 1,65 млн. грн., але відтермінована на невизначений строк.

Суб'єктивні:

      1. Відсутність підтримки закладу з боку керівництва району. Так, адміністрації коледжу було відмовлено у виділенні 100 тис.грн. для підтримки вищої освіти згідно відповідної програми на 2017-2019рр. Пояснення відмови є недостовірними, оскільки інші установи державної форми власності отримали фінансову підтримку згідно програм.

      2. Часткова інерція деяких членів колективу. Не можна так сказати про всіх, але безініціативність, нещирість, поверхове ставлення до своїх обов'язків з боку окремих працівників склали і складають реальну загрозу для закладу. Не можна приходити на роботу тільки «для галочки», не вживати заходів для покращення ситуації на своїй ділянці відповідальності, чекати нагадувань і повторних нагадувань від директора. Вжито заходи щодо активізації профорієнтаційної роботи, але вони дали недостатні результати, а в умовах динамічних змін і потенційної оптимізації мережі коледжів і технікумів не можна очікувати вагомих результатів за рахунок активності кількох працівників – як ніколи потрібна згуртованість колективу навколо спільної мети!

      3. Нездорові амбіції деяких працівників. На жаль,в умовах надзвичайної напруги у діяльності коледжу, в умовах виходу особисто директора за межі функціональних обов’язків більшості директорів, деякі працівники проявляють повне нерозуміння ситуації повторюючи неприпустимий нарратив «МОЄ, ДАЙ».

      Адміністрація коледжу давала і буде давати гідну відповідь на такі небезпечні для трудового колективу і закладу кроки, витримуючи генеральну лінію – ЗАКЛАД ПОВИНЕН ЖИТИ І РОЗВИВАТИСЯ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ!

ІV. Що дозволило утримати коледж у задовільному стані у важких умовах недофінансування?

1.      Жорстка економія у питанні комплектації штатів На даний час штати коледжу фактично приведені у відповідність до здорового глузду, штатного розпису і відповідних кошторисних асигнувань. Адміністрація коледжу впродовж року зробила кілька непопулярних кроків, проте вони дали відчутний ефект – у серпні 2019р. саме завдяки цим крокам всі вчасно і в повному обсязі отримали заробітну платню, у вересні – заробітну плату з 10-відсотковим підвищенням і 20-відсотковою надбавкою за престижність.

2.      Залучення благодійної допомоги, зокрема через Наглядову раду і зусилля директора (упродовж звітного періоду особисто директор залучив 21 тис.грн.).

3.      Контроль за виконанням працівниками коледжу посадових інструкцій.

4.      Належне ведення договірної роботи, зокрема мова йде про дослідне поле коледжу (34,6 га на території Водянської сільської ради). Договірні зобов’язання виконуються сторонами в повному обсязі, адміністрація коледжу виграла всі суди, продовжує давати відсіч спробам новітніх рейдерів відібрати державну власність. Станом на 01.11.2018р. договірні зобов’язання уточнено, і влітку 2019  року надходження до спеціального фонду коледжу від спільної діяльності зросли майже в 2 рази. Така ж позиція і стосовно договірної роботи з ДГУ.

5.      Режим жорсткої економії (перш за все на адміністрації). Директор і інженер з охорони праці виконують роботу заступника директора з АГР, при цьому ефективність господарської роботи виросла. Вакантні посади фактично не заповнюються. Зайві витрати просто недопустимі.

6.      Робота Наглядової ради коледжу. Рада впродовж року довела свою ефективність, стала надійним помічником закладу. Проте за підсумками 2018 р. динаміка залучення коштів через Наглядову раду коледжу стала спадати (дані наведено у таблиці «Динаміка залучення коштів Наглядовою радою у 2016-2018рр.»).

Динаміка залучення коштів Наглядовою радою у 2016-2018рр.

№ п/п

Показники

 

Рік

Грн.

1

2016

20 000

2

2017

21 890

3

2018

20 000

Зроблено тільки перші кроки, співпраця на старті, склад Наглядової ради переформатовано, тому незрозуміло що саме викликало зниження підтримки закладу з боку батьків.

7.      Активна підтримка з боку профспілкової організації. Профспілка у коледжі є повноважним соціальним партнером і повністю проінформована про дії адміністрації. Погодження всіх необхідних документів відбувається у робочому режимі, регулярно проводяться засідання профкому, адміністрація погоджує свої дії з профспілкою, профспілка в міру своїх сил підтримує працівників, сприяє адміністрації у роботі. За що дуже вдячний.

8.      Окремо слід відзначити роботу із створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у коледжі. У 2015-2019рр. щороку проводиться внутрішній аудит коледжу, створено відповідний відділ, працює підрозділ із запобігання корупції, ВЗЯВО, в межах акредитації проводилися ККР, постійно оновлюється інформація на сайті коледжу згідно вимог ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

      Всі ці елементи єдиної архітектоніки якості освіти є вірними, проте залишається проблема усвідомлення працівниками коледжу як невідворотності створення, так і неухильності виконання своїх обов’язків в рамках цієї системи. Якщо кожен працівник в межах своїх функціональних обов’язків 1 рік виконає їх повністю і зрозуміє сутність процедур забезпечення якості, то через 2-3 роки можна буде отримати іншу реальність у провадженні освітньої діяльності.

      На жаль, дива поки що не сталося - частина колективу досі перебуває у пошуках меж виконання своїх функціональних обов’язків.

V. Новації 2018-2019 н.р.

1. Особиста участь директора у вирішенні суто господарських питань:

1)    апробація графіку теплопостачання з урахуванням погодних умов;

2)    залучення благодійних коштів;

3)    пошук додаткових коштів для фінансування коледжу;

4)    ведення особисто директором проектів ЄІБ.

2. Успішна участь директора у роботі робочої групи МОН України з розробки законопроекту «Про фахову передвищу освіту».

3. Недостатня профорієнтаційна робота порівняно з 2017-2018 н.р.

4. Погіршення стану роботи із забезпечення ступеневої освіти у системі ВК ДДАЕУ -  ДДАЕУ.

5. Успішне проходження ліцензування профільної середньої освіти у червні 2019р.

6. Оновлення всієї нормативної бази коледжу через імплементацію положень ЗУ «Про освіту» та зміну назви ДДАЕУ.

7. Упровадження модульно-рейтингової системи організації освітнього процесу.

8. Підготовка до ліцензування робітничих спеціальностей через участь в українсько-німецькому проєкті «ЕХАМ Дніпро» разом з ТОВ «Астра».

9. Підготовка до 95-річчя Коледжу.

10. Перемога Коледжу у судовому процесі проти ДСНС, за що особлива подяка юрисконсульту закладу.

11. Застосування аморальних технологій проти директора коледжу: лютий 2019-фейкова публікація в Інтернет-ресурсі «Life-VDN»; весна 2019р. – дві групові скарги до СБУ та МОН України від підставних осіб, які цинічно використали персональні дані трьох померлих жителів м.Верхньодніпровськ.

Примітка:застосування аморальних методів навпаки засвідчило вірність дій директора і виявило справжні наміри і відсутність будь-яких людських якостей у ініціаторів і виконавців цих аморальних технологій.

VІ. Перспективи 2019-2020 н.р.

1.      Розробка і ухвалення нового Положення – Положення Верхньодніпровського фахового коледжу ДДАЕУ.

2.       Переоформлення ліцензії та сертифікатів про акредитацію для провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти.

3.      Ліцензування робітничих спеціальностей.

4.      Акредитація щонайменше 2-х нових освітньо-професійних програм за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр».

Всі працівники коледжу повинні об’єднатися довкола цієї стратегічної мети!

5.      Посилення і вдосконалення профорієнтаційної роботи, виведення контингенту здобувачів освіти коледжу на рівень понад 300 осіб. Перші кроки вже робляться – розширено цільову групу абітурієнтів за рахунок випускників ПТЗО, потрібне доопрацювання фокус-групи на базі БЗСО, урахування відсутності державного замовлення на спеціальність 081 «Право» у 2020р. Минулорічний обсяг роботи виявився недостатнім, потрібне невідкладне корегування.

Гасло 2019-2020 н.р. «ВСІ – НА ПРОФОРІЄНТАЦІЮ!»

6.      Квітень 2020 р. – вибори (конкурсний відбір) директора коледжу, які проводитимуться за новими правилами.

7.      Травень 2020р. – Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми права» (100-річчю ДДАЕУ, 100-річчю ВК ДДАЕУ присвячується).

Примітка:особливим чинником 2019-2020 н.р. буде імплементація Закону України «Про фахову передвищу освіту»

Підсумок

            Директор в 2018-2019н.р. продовжував роботу над покращенням стану коледжу.

Працюю не ідеально, не застрахований від помилок, дуже не вистачає часу і розуміння. Не був і не є егоїстом, проте продовжую дивуватись специфічним рисам людської натури. Від кожного працівника коледжу прошу і буду вимагати виконання посадових обов'язків, більшого – не треба, меншого – не дозволю.

Не може директор витрачати дорогоцінний час на пояснення простих речей. Є нормативні документи, в тому числі коледжу. Все, крапка, далі – заходи чисто адміністративні.

На перше місце виходять процедури здійснення освітнього процесу, забезпечення його якості, а зайві амбіції і конфлікти будуть просто шкідництвом по відношенню до  трудового колективу коледжу.       

Я впевнений, що очолюваний мною Верхньодніпровський коледж ДДАЕУ має майбутнє і повинен розвиватися. Але для цього всі небайдужі працівники повинні об'єднатися навколо курсу на розвиток закладу і працювати. Час і праця розставлять все на свої місця.

Дякую колективу за розуміння і підтримку!

Директор                                                                                                      В.М.Зелений

Back to top