Вступ
Подання звіту директора визначене чинним законодавством: згідно п.п. 6.1.4. Положення ВК ДДАЕУ «Директор Коледжу щороку звітує перед Університетом та загальними зборами (конференцією) трудового колективу Коледжу. Директор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Коледжу».
Станом на 03.06.2020 р. у коледжі відсутні всі види заборгованостей, з 12.03.2020 р. було запроваджене дистанційне провадження освітнього процесу, яке повністю себе виправдала в умовах карантину через загрозу поширення коронавірусної інфекції   COVID-19.

            У 2019-2020 н.р. фінансування закладу відбувалося за різними бюджетними програмами: 2019 фінансовий рік закінчувався за програмою підготовки фахівців закладами вищої освіти; у 2020 фінансовому році вперше отримано фінансування за окремою бюджетною програмою підготовки фахівців закладами фахової передвищої освіти, кошторисні призначення вперше отримано на всі 12 місяців 2020 фінансового року. 

 

            У 2019-2020 н.р. коледжі і технікуми увійшли з новим Законом України «Про фахову передвищу освіту», тому діяльність адміністрації закладу була значною мірою спрямована на заходи з імплементації Закону.
В коледжі навчається 269 здобувачів освіти (дані згідно форми 2-3 НК станом на 01.10.2019 р.).
Труднощі з фінансуванням видатків загального фонду у 2019 р. не завадили адміністрації вирішувати поточні питання життєдіяльності коледжу та не допускати всі заборгованостей. Значну роль у стабілізації фінансового становища коледжу відіграло перевиконання показників спеціального фонду (показники надходження коштів до спеціального фонду за 2016-2019рр. надано у таблиці «Спеціальний фонд ВК ДДАЕУ у 2016-2019рр.»).
Спеціальний фонд ВК ДДАЕУ у 2016-2020 рр.
№ п/п
Показники
 
Рік
План (тис.грн.)
Факт (тис.грн.)
1
2016
435 000,00
470 100,00
2
2017
435 000,00
512 291,00
3
2018
731 278,00
734 093,66
4
2019
700 000,00
744 160, 00
5
2020
711 900, 00
триває виконання
Новими викликами на початку 2019-2020 н.р. стали:
1.      Імплементація Закону України «Про фахову передвищу освіту».
2.      Зміна моделі профорієнтаційної роботи.
У всіх названих випадках адміністрація діяла виключно в межах захисту інтересів закладу, застосувала нестандартні прийоми для реалізації цієї мети, зокрема активізувала співпрацю закладу з МОН України, ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України, роботодавцями.
І. Підсумки 2019 р.
Станом на 31.12.2019 р. у Верхньодніпровському коледжі ДДАЕУ були відсутні:
1)      Заборгованість по заробітній платі (як по загальному, так і по спеціальному фондах);
2)      Заборгованість за теплопостачання (в тому числі повністю оплачений рахунок і за листопад-грудень 2019 р.);
3)      Заборгованість за електроенергію, воду, вивезення сміття.
Крім того:
1)        Своєчасно і в повному обсязі виплачена заробітна плата;
2)        Виплачена премія педагогічним і непедагогічним працівникам, щорічна грошова винагорода;
3)        Проведено якісну підготовку матеріально-технічної бази до нового навчального року;
4)        Коледж увійшов до нового фінансового року з достатніми коштами з оплати вартості комунальних послуг;
Особливості І семестру 2019-2020 н.р.:
1.      Інтенсифікація освітнього процесу в коледжі.
2.      Входження в новий опалювальний сезон з нормальними показниками температурного режиму.
3.      Включення закладу до пілотного проєкту МОН України з упровадження дуальної форми здобуття освіти разом з ТОВ «Астра».
4.      Задовільний стан претензійно-позовної роботи.
5.      Включення директора коледжу згідно наказу МОН до робочої групи з розробки Умов прийому для здобуття фахової передвищої освіти у 2020 р.;
6.      Відзначення на належному рівні 95-річчя ВК ДДАЕУ (жовтень 2019 р.), початок низки заходів з відзначення 100-річчя ДДАЕУ та 100-річчя ВК ДДАЕУ.
7.      Активна участь адміністрації коледжу в громадському обговоренні проєктів нормативно-правових актів МОН України, проєктів постанов КМУ, законопроєктів.
У всіх названих подіях директор неухильно захищав інтереси коледжу, організовував і координував роботу з недопущення матеріальних чи репутаційних втрат закладу, особисто брав участь практично у всіх засіданнях Робочих груп МОН України, ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України, спільних з роботодавцями заходах профорієнтаційного характеру.
Особливості ІІ семестру 2019-2020 н.р.:
1.      Опалювальний сезон пройшов з дотриманням оптимального температурного режиму (припинення сезону на початку березня 2020 р., тривалі канікули студентів)
2.      Коледж на початку 2020 р. отримав не тільки всі кошторисні призначення на 12 місяців, а й значні кошти на оплату вартості комунальних послуг (майже 3 млн. грн.).
3.      В УКРІЕНТЕІ зареєстровано заявку Коледжу про проведення у травні 2020р. Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми права» (100-річчю ДДАЕУ, 100-річчю ВК ДДАЕУ присвячується), Конференція включена до плану наукових заходів ДДАЕУ, перенесена на 08.10.2020 р. через COVID-19.
4.      Було залучено благодійну допомогу: 33051,49 грн. за січень-вересень 2019 р. (звіт оприлюднено на веб-сайті коледжу), у січні-травні 2020 р. попри несприятливі умови залучено 4 404,00 грн., у травні 2020 р. директор особисто залучив 2000,00 грн. Проводиться захист Коледжу від припинення діяльності через позов ДСНС.
5.      Адміністрація закладу активно включилася у співпрацю з ТОВ «Астра» в рамках пілотного проєкту МОН з упровадження дуальної освіти та українсько-німецького проєкту «ЕХАМ Дніпро» для реалізації моделі дуальної освіти.
6.      Активна участь педагогічних працівників коледжу у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Педагогічний Оскар» (є призові місця).
7.      Активна участь адміністрації коледжу в громадському обговоренні проєктів нормативно-правових актів МОН України, проєктів постанов КМУ, законопроєктів (за підсумками 2019-2020 н.р. подано пропозиції до понад 30 проєктів).
8.      Адміністрація коледжу направила до Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій 2 проєкти внесення змін до законів України, отримано відповідні листи з подяками.
9.      Адміністрація коледжу стала ініціатором внесення змін до Статуту ДДАЕУ, розробила проєкт нової редакції Положення фахового коледжу.
      Адміністрація коледжу постійно проводила курс на захист інтересів трудового колективу і учасників освітнього процесу.
            Зокрема, в умовах карантину було вжито заходи, які дозволили не знижувати рівень оплати праці працівників коледжу за умови неухильного виконання санітарних вимог карантину.
Станом на 26.06.2020 р. в коледжі:
1.      Відсутні заборгованість за електроенергію, з виплат зарплати і стипендії.
2.      Наявні кошти за оплату послуг теплопостачання у сумі 1 844 000,00 тис.грн.
3.      Наявні кошти за оплату електроенергії у сумі 55 000,00 тис.грн.
4.      Наявні кошти за оплату водопостачання у сумі 199 920,00 тис.грн.
5.      Здійснено поточний ремонт даху гуртожитку №2  - витрачено близько 20 000,00 тис.грн. на завершення ремонту.
6.      Не збільшувалася безпідставно чисельність педагогічних працівників.
7.      Проведено значний обсяг ремонтних робіт, зокрема і заміна аварійних вікон та радіаторів у каб.31 і каб.10, приймальні директора.
8.      Вперше було реалізовано видатки розвитку – закуплено 5 компютерів для покращення освітнього процесу.
9.      Недостатньо успішно проведено вступну компанію – замість подолання «психологічного» порогу у 300 студентів, контингент студентів склав 269 осіб (дані за формою 2-3НК станом на 01.10.2019р.).
ІІ. Як це вдалося.
1.     З самого початку і до сьогоднішнього дня є послідовна позиція керівництва ДДАЕУ на сталий розвиток коледжу, що визначило фундамент для дій директора та інших членів адміністрації.
2.     Є небайдужі викладачі і непедагогічні працівники, які працювали і допомагали директорові працювати у 2019-2020 н.р. За цю працю я щиро вдячний. При цьому хочу подякувати як педагогічним працівникам, так і працівникам господарської служби, які виявили розуміння ситуації і працюють в умовах обмеженості штатів підрозділу при цьому не просто підтримують матеріально-технічну  базу закладу у нормальному стані, а й покращують її. 
3.     Адміністрація коледжу єдина у реалізації стратегії виведення коледжу на нові рубежі. Відсутність корупції і дотримання колегіальності є принципами роботи керівництва коледжу. Досвід поступово накопичується, помилки були, є, будуть, проте головним є бажання їх виправляти.
4.     Була, є і буде воля директора щодо виведення коледжу на новий рівень провадження освітньої діяльності, спрямування закладу на траєкторію поступового підйому і сталого розвитку.
IІІ. Перешкоди.
Об'єктивні:
1.      Системний демотиватор – незадовільний розмір заробітної плати викладачів. Наслідком є небажання виконувати свої обов’язки на належному рівні, а ще страшніше – зневіра у майбутньому закладу, недовіра до будь-яких ініціатив, новацій адміністрації.
2.      Недостатні темпи імплементації ЗУ «Про фахову передвищу освіту» (Закон набув чинності лише 09 серпня 2019 р., є певне відставання у впровадженні підзаконних нормативно-правових актів).
3.      Ухвалено  ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про повну загальну середню освіту», невизначеною  залишається доля ЗУ «Про професійну (професійно-технічну) освіту», законопроєкту «Про вищу професійну освіту», розробляється Концепція Центрів Професійної Досконалості, які суттєво скоригують правове поле нашої діяльності,
4.      Визначилися кілька можливих варіантів розвитку подій стосовно статусу коледжів і технікумів України в 2020р.:
Ø  негативний – невизначеність з кошторисними призначеннями на певний період (періоди) року  (загрожує такими ж перебоями у фінансуванні);
Ø  середній – виконання ЗУ «Про державний бюджет на 2020 рік та внесення змін до Бюджетного кодексу України (означає стабілізацію ситуації, мінімальні гарантії для тих, хто працюватиме, зрозумілість у фінансуванні, але незначні перспективи якісної зміни ситуації і перспектив розвитку);
Ø  позитивний – запуск моделі багатоканального фінансування, позитивна динаміка імплементації ЗУ «Про фахову передвищу освіту», що дозволить почати створення освітнього кластеру у місті;
Ø  перспективний – розробка Концепції розвитку коледжів і технікумів на 2019-       2025рр., відповідного законопроекту «Про післяшкільну неуніверситетську освіту» на базі Меморандуму (запуск перехідного періоду з перспективою переходу коледжів і технікумів до максимальної диверсифікації надання освітніх послуг).
5.      Обмежене фінансування коледжу (немає кошторисних призначень на капітальні видатки, видатки пожежної безпеки і цивільного захисту).
6.      Чинне законодавство, яке суттєво ускладнює роботу ЗВО. Більше року довелося клопотати у владних інституціях всіх рівнів про виділення коштів для ремонту закладу, проте регламентація фінансування бюджетної установи обумовила жорсткі обмеження в залученні і отриманні коштів. У навчальному корпусі №1, гуртожитку № 2 потрібно провести капітальний ремонт даху, а вже кілька років кошти на КЕКВ 3210 не виділяються, а обсяги ремонтних робіт для коледжу непідйомні. Участь коледжу в проекті ЄІБ була підтверджена в межах 1,65 млн. грн., але проєкт відтерміновано на невизначений строк.
Суб'єктивні:
      1. Відсутність підтримки закладу з боку керівництва району. Так, адміністрації коледжу було відмовлено у виділенні 100 тис.грн. для підтримки вищої освіти згідно відповідної програми на 2017-2019 рр. Пояснення відмови є недостовірними, оскільки інші установи державної форми власності отримали фінансову підтримку згідно програм.
      2. Часткова інерція деяких членів колективу. Не можна так сказати про всіх, але безініціативність, нещирість, поверхове ставлення до своїх обов'язків з боку окремих працівників склали і складають реальну загрозу для закладу. Не можна приходити на роботу тільки «для галочки», не вживати заходів для покращення ситуації на своїй ділянці відповідальності, чекати нагадувань і повторних нагадувань від директора. Вжито заходи щодо активізації профорієнтаційної роботи, але вони дали недостатні результати, а в умовах динамічних змін і потенційної оптимізації мережі коледжів і технікумів не можна очікувати вагомих результатів за рахунок активності кількох працівників – як ніколи потрібна згуртованість колективу навколо спільної мети!
      3. Нездорові амбіції деяких працівників. На жаль, в умовах надзвичайної напруги у діяльності коледжу, в умовах виходу особисто директора за межі функціональних обов’язків більшості директорів, деякі працівники проявляють повне нерозуміння ситуації повторюючи неприпустимий нарратив «МОЄ, ДАЙ», створюючи напругу у колективі
      Адміністрація коледжу давала і буде давати гідну відповідь на такі небезпечні для трудового колективу і закладу кроки, витримуючи генеральну лінію – ЗАКЛАД ПОВИНЕН ЖИТИ І РОЗВИВАТИСЯ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ!
ІV. Що дозволило утримати коледж у задовільному стані у важких умовах обмеженого фінансування?
1.      Жорстка економія у питанні комплектації штатів. На даний час штати коледжу фактично приведені у відповідність до здорового глузду, штатного розпису і відповідних кошторисних асигнувань. Адміністрація коледжу впродовж року зробила кілька непопулярних кроків, проте вони дали відчутний ефект – у серпні 2019 р. саме завдяки цим крокам всі вчасно і в повному обсязі отримали заробітну платню, у вересні – заробітну плату з 10-відсотковим підвищенням і 20-відсотковою надбавкою за престижність, у грудні – щорічну грошову винагороду.
2.      Залучення благодійної допомоги, зокрема через Наглядову раду і зусилля директора (упродовж звітного періоду особисто директор залучив 9 000, 00 тис.грн.).
3.      Контроль за виконанням працівниками коледжу посадових інструкцій.
4.      Належне ведення договірної роботи, зокрема мова йде про дослідне поле коледжу (34,6 га на території Водянської сільської ради). Договірні зобов’язання виконуються сторонами в повному обсязі, адміністрація коледжу виграла всі суди, продовжує давати відсіч спробам новітніх рейдерів відібрати державну власність. Станом на 01.11.2018р. договірні зобов’язання уточнено, і влітку 2019  року надходження до спеціального фонду коледжу від спільної діяльності зросли майже в 2 рази. Така ж позиція і стосовно договірної роботи з ДГУ.
5.      Режим жорсткої економії (перш за все на адміністрації). Директор і інженер з охорони праці виконують роботу заступника директора з АГР, при цьому ефективність господарської роботи виросла. Вакантні посади фактично не заповнюються. Зайві витрати просто недопустимі.
6.      Робота Наглядової ради коледжу. Рада впродовж року довела свою ефективність, стала надійним помічником закладу. Проте за підсумками 2019 р.. динаміка залучення коштів через Наглядову раду коледжу не зростає (дані наведено у таблиці «Динаміка залучення коштів Наглядовою радою у 2016-2019 рр.»).
 
Динаміка залучення коштів Наглядовою радою у 2016-2019 рр.
№ п/п
Показники
 
Рік
Грн.
1
2016
20 000
2
2017
21 890
3
2018
20 000
4
2019
20 000
Зроблено тільки перші кроки, співпраця на старті, склад Наглядової ради переформатовано, тому незрозуміло що саме викликало зниження підтримки закладу з боку батьків.
7.      Активна підтримка з боку профспілкової організації. Профспілка у коледжі є повноважним соціальним партнером і повністю проінформована про дії адміністрації. Погодження всіх необхідних документів відбувається у робочому режимі, регулярно проводяться засідання профкому, адміністрація погоджує свої дії з профспілкою, профспілка в міру своїх сил підтримує працівників, сприяє адміністрації у роботі. За що дуже вдячний.
8.      Окремо слід відзначити роботу із створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у коледжі. У 2015-2019 рр. щороку проводиться внутрішній аудит коледжу, створено відповідний відділ, працює підрозділ із запобігання корупції, ВЗЯВО, в межах акредитації проводилися ККР, постійно оновлюється інформація на сайті коледжу згідно вимог ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
      Всі ці елементи єдиної архітектоніки якості освіти є вірними, проте залишається проблема усвідомлення працівниками коледжу як невідворотності створення, так і неухильності виконання своїх обов’язків в рамках цієї системи. Якщо кожен працівник в межах своїх функціональних обов’язків 1 рік виконає їх повністю і зрозуміє сутність процедур забезпечення якості, то через 2-3 роки можна буде отримати іншу реальність у провадженні освітньої діяльності.
      На жаль, дива поки що не сталося - частина колективу досі перебуває у пошуках меж виконання своїх функціональних обовязків.
V. Новації 2019-2020 н.р.
1. Особиста участь директора у вирішенні суто господарських питань:
1)    коригування графіку теплопостачання з урахуванням погодних умов;
2)    залучення благодійних коштів;
3)    пошук додаткових коштів для фінансування коледжу;
4)    ведення особисто директором проекту ЄІБ.
2. Успішне закінчення діяльності робочої групи МОН України з розробки законопроекту «Про фахову передвищу освіту».
3. Недостатня профорієнтаційна робота порівняно з 2017-2018 н.р.
4. Погіршення стану роботи із забезпечення ступеневої освіти у системі ВК ДДАЕУ -  ДДАЕУ.
5. Успішне проходження ліцензування профільної середньої освіти у червні 2019 р.
6. Оновлення всієї нормативної бази коледжу через імплементацію положень ЗУ «Про фахову передвищу освіту» та зміну назви ДДАЕУ.
7. Підготовка до ліцензування робітничих спеціальностей через участь в українсько-німецькому проєкті «ЕХАМ Дніпро» разом з ТОВ «Астра».
8. Підготовка до 100-річчя ДДАЕУ і 100-річчя ВК ДДАЕУ.
9. Захист Коледжу у судовому процесі проти ДСНС, за що особлива подяка юрисконсульту закладу.
10. Переоформлення ліцензії на фахову передвищу освіту.
VІ. Робота коледжу в умовах карантину
1.      Розробка і ухвалення нового Положення – Положення про дистанційне навчання у Верхньодніпровському коледжі ДДАЕУ.
2.       Організація режиму роботи закладу, роботи з практичного застосування технологій і сервісів дистанційного навчання, звітності в електронній формі.
3.      Активна участь у роботі комісій МОН України:
1)        12.03.2020 р. та 03.06.2020 р. директор коледжу брав участь у засіданнях Акредитаційної Комісії України;
2)        05.05.2020 р. директора коледжу обрано до складу сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради МОН;
3)        14.05.2020 р. директора коледжу обрано координатором сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради МОН;
4)        у травні 2020 р. директора коледжу включено до складу робочої групи МОН України з розробки Методичних рекомендацій щодо проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ);
5)        24.06.2020 р. в.о. директора коледжу як координатор сектору ФПО взяв участь у засіданні в Києві, всі завдання сектору станом на 26.06.2020 виконано.
4.      Публікації у Всеукраїнських виданнях: опубліковано три фахові статті у газеті «Освітня Траєкторія».
5.      Адміністрація коледжу проводила систематичне консультування працівників закладів фахової передвищої освіти з питань організації роботи закладів в умовах карантину у Всеукраїнській групі «Заклади фахової передвищої освіти України», регіональній групі «Фахова передвища освіта Дніпропетровщини» в соціальній мережі Facebook.
6.      Адміністрація коледжу організувала роботу і у травні 2020 р. подала грантову заявку на участь у проєкті CEI (CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE) щодо придбання комп’ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення на суму 19 800, 00 євро (заявка коледжу прийнята до розгляду).
7.      Підготовка до зміни найменування коледжу на підставі наказу МОН від 28.05. 2020 р. № 711 «Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Дніпровського державного аграрно-економічного університету».
8.      Активна співпраця з ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України:
1)        консультації щодо проєктів в процесі імплементації ЗУ «Про фахову передвищу освіту»;
2)        консультації щодо організації роботи сектору фахової передвищої освіти України;
3)        консультації щодо проєкту Методичних рекомендацій з розробки стандартів фахової передвищої освіти;
4)        консультації щодо проєктів робочої групи МОН України з розробки Методичних рекомендацій щодо проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).
9.      Переорієнтація профорієнтаційної роботи в режим електронних сервісів: Дні відкритих дверей в Zoom, ефіри в Instagram, підтримання зв’язку через Viber, публікації профорієнтаційного характеру в робочій групі коледжу у Facebook.
Завдання вступної кампанії
Посилення і вдосконалення профорієнтаційної роботи, виведення контингенту здобувачів освіти коледжу на рівень понад 300 осіб. Перші кроки вже робляться – розширено цільову групу абітурієнтів за рахунок випускників ПТЗО, потрібне доопрацювання фокус-групи на базі БЗСО, урахування відсутності державного замовлення на спеціальність 081 «Право» у 2020р. Минулорічний обсяг роботи виявився недостатнім, потрібне невідкладне корегування.

Контингент у 2016-2020 рр.

Рік

2016

2017

2018

2019

2020

Кількість здобувачів вищої освіти

 

226

 

254

 

282

 

269

 

345

Завдання літнього періоду
Закінчення підготовчих заходів для цифровізації (діджиталізації) освітнього процесу з урахуванням можливого змішаного або дистанційного навчання з 01.09.2020
26.06.2020 р.
В.о. директора коледжу                                                                                         В.М. Зелений

Back to top