Хто має право на призначення соціальної стипендії?

Право на соціальні стипендії у ВСП «ВФК ДДАЕУ» мають студенти, які навчаються за державним замовленням за денною формою здобуття освіти, та не перебувають в академічній відпустці, із числа: 1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення закладів освіти; 1-1) осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти); 2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”; 4) осіб, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”; 5) осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 43 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та статті 44 Закону України “Про вищу освіту”; 5-1) осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення; дітей осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також дітей осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, які загинули/померли (до закінчення такими дітьми навчання у відповідному закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 13 Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”; 7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 43 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та статті 44 Закону України “Про вищу освіту”; 8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 43 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та статті 44 Закону України “Про вищу освіту”; 9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV “Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти”; 10) дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I-III групи; 11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 12) осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 43 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та статті 44 Закону України “Про вищу освіту”; 12-1) дітей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і Захисниць України (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, статті 43 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та статті 44 Закону України “Про вищу освіту”; 13) дітей, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Яку заяву та документи слід подати до коледжу з метою отримання соціальної стипендії?

Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до коледжу із заявою в паперовій або електронній формі, в якій зазначаються такі відомості:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);

число, місяць, рік народження;

задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) або фактичне місце проживання;

серія та/або номер паспорта громадянина України або реквізити посвідки на постійне проживання (для особи, якій не виповнилося 14 років, - свідоцтво про народження);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

ким і коли виданий студентський квиток;

підстава для отримання соціальної стипендії.

Крім того, студенти  додатково до заяви подають такі документи:

 

Пільговий статус

Необхідні копії документів для призначення соціальної стипендії

Дитина-сирота, або дитина-позбавлена батьківського піклування

Рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

Особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти)

Один із зазначених документів:

довідка, видану державним підприємством, на яке покладено функції Національного інформаційного бюро відповідно до Закону України “Про оборону України”, за формою, встановленою Мінреінтеграції, яка містить відомості про батьків, які є військовополоненими (перебувають у полоні держави-агресора)/позбавленими особистої свободи (затримані, взяті у заручники) органами влади держави-агресора (окупаційними адміністраціями та збройними формуваннями);

- документ, що підтверджує загибель батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення;

свідоцтва про смерть батьків;

рішення суду про оголошення батьків померлими;

рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми/витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (до початку його функціонування - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про те, що батьки перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин або визнані такими, що зникли безвісти за особливих обставин.

Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відповідне посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” та особи, які стали студентами  протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

Довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1, яка була чинна до 1 липня 2019 р.;

- копія довідки медико-соціальної експертизи;

- копія свідоцтва про смерть батька (матері).

Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

(один з документів):

- посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;

- посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

- довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення або довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, за формою згідно з додатками 14 і 6 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413

Особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення; дітей осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також дітей осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, які загинули/померли (до закінчення такими дітьми навчання у відповідному закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років

Виписка з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, за формою, затвердженою Мінреінтеграції, або копію рішення (протоколу) про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

Діти зазначених осіб:

- виписку з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, за формою, затвердженою Мінреінтеграції, або копію рішення (протоколу) про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

- копію документа, що підтверджує родинний зв’язок з особою, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (свідоцтво про народження, рішення суду про визнання батьківства);

Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

копії таких документів:

- свідоцтва про смерть батька (матері);

- довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни встановленого зразка;

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи

копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи

Студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям

довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка

Діти загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і Захисниць України (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

копії таких документів:

- свідоцтва про смерть батька (матері);

- довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого/посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України встановленого зразка;

Діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

витяг з реєстру територіальної громади, який містить відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) особи у населеному пункті на лінії розмежування.

 

Хто має право на отримання академічної стипендії у ВСП «ВФК ДДАЕУ»?

Здобувач освіти, який навчається за державним замовленням та відповідно до Рейтингу успішності (за результатами вступних випробувань, успішності за семестр) входить до визначеного коледжем ліміту стипендіатів. Ліміт стипендіатів призначається кожного семестру та встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним  замовленням на певному курсі за певною спеціальністю

Чи має право здобувач освіти одночасно отримувати і академічну і соціальну стипендію?

Студентам, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), яким одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства.

В яких випадках студент може отримати додаткові бали до свого балу у Рейтингу успішності?

Додаткові бали до свого балу у Рейтингу успішності студенти можуть отримати за  поданням відповідальних осіб коледжу у випадку участі у нижчезазначених видах діяльності коледжу.

За участь у культурно-масовій роботі коледжу:

-  Участь в обласних творчих заходах;

- Участь у районних та міських заходах;

- Участь у творчих заходах коледжу.

За участь у семінарах, конференціях, конкурсах та олімпіадах регіонального та обласного рівня:

- Участь у обласних та регіональних конференціях, конкурсах та олімпіадах;

-  За зайняте призове місце в предметних олімпіадах та конкурсах коледжу;

- Активна участь у заходах в межах плану роботи циклової комісії – 0,5 бали.

За участь у змаганнях з певних видів спорту:

 - За зайняте призове місце у обласних спортивних змаганнях;

- За зайняте І місце у спортивних змаганнях коледжу;

- За участь в інших спортивних заходах та змаганнях та постійне відвідування спортивних гуртків коледжу;

За участь у роботі органів студентського самоуправління:

- За очолювання Студентської ради ВСП «ВФК ДДАЕУ» та Студентської ради гуртожитку;

- За активну участь у роботі секцій Студентської ради ВСП «ВФК ДДАЕУ» та Студентської ради гуртожитку;

- За відповідальне ставлення до виконання обов’язків старости академічної групи .

За участь у науковій роботі:

- За участь у міжнародних, всеукраїнських наукових заходах;

- За участь у написанні науково-дослідних робіт, оцінених НМЦ «Агроосвіта» найвищими балами і занесені до каталогу кращих конкурсних робіт;

- За публікації наукових тез за результатами конференцій.

 

Back to top