Студентське самоврядування ВСП «Верхньодніпровський фаховий коледж ДДАЕУ» функціонує на підставі Закону України «Про фахову передвищу освіту» та Положення про студентське самоврядування в коледжі.

Основна мета студентського самоврядування — сприяння сумлінному виконанню здобувачами освіти своїх обов’язків з одночасним захистом своїх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості творчого й інтелектуального розвитку.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм; організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

- забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів освіти;

- забезпечення виконання здобувачами освіти своїх обов’язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів освіти;

- сприяння у створенні відповідних умов для проживання й відпочинку здобувачів освіти;

- сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва зі здобувачами освіти інших закладів освіти і молодіжними організаціями;

- забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги здобувачам освіти (спільно з відповідними службами);

- залучення здобувачів освіти до художньої самодіяльності;

- проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвячення у студенти, випускних вечорів та інше.

Діяльність студентського самоврядування спрямована на зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості здобувачів освіти, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

Cтудентська рада ВСП «Верхньодніпровський фаховий коледж ДДАЕУ»– орган студентського самоврядування, метою якого є створення умов для самореалізації особистості здобувачів освіти й формування в них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Це організація, яка  бере безпосередню участь в усіх сферах суспільного життя, впливає на перебіг всіх процесів, що відбуваються у коледжі.

Члени студентської ради – талановиті, креативні та амбіційні особи, які старанно та наполегливо діляться своїми ідеями й натхненням з кожним здобувачем освіти.

Студентська рада є виборним органом, її склад обирається студентською громадою на виборах шляхом голосування.

Персональний склад студентської ради

1238
    
4567
    
9101112
    
1314

 Офіційна сторінка

студентської ради

insta

 

Back to top