СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «обліК і оподаткування»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Облік і оподаткування»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

«Бухгалтер-це мистецтво.

Професія, що потребує

таланту і терпіння.

Особливий дар бачити за

 цифрами складний світ економіки

у її взаємозв’язках і гармонії»

І. Штерман

Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність, а всі інші види звітності базуються саме на ній. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які вміють вести облік як в ручному так і автоматизованому вигляді і можуть постійно розвиватись відповідно до змін в економіці та юридичних актах.

В Україні престиж бухгалтерської професії нині набагато вищий, ніж раніше. Раніше діяльність бухгалтера, як правило, обмежувалась обліком витрат, контролем за зберіганням соціалістичної власності і визначенням ступеня виконання планових показників. Нині бухгалтер-професіонал має справу не тільки з веденням бухгалтерських записів. Він, як правило, зацікавлений у встановленні зв’язків між фінансовими результатами і тими подіями, які призвели до таких результатів. Бухгалтер постійно вивчає альтернативні шляхи ведення справи і використовує свій досвід для допомоги керівництву та власникам, підприємствам у виборі найкращого варіанту дій.

На сьогоднішній день бухгалтер змінив статус фіксатора минулих подій на статус творця майбутніх факторів, виконуючи стратегічні завдання та попереджаючи негативні тенденції у бізнесі.

Бухгалтерія – це мистецтво. Це професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» – це не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами.

Особисті якості та вміння: аналітичний склад розуму; здатність швидко навчатися; висока концентрація уваги; висока працездатність; старанність; організованість; відповідальність; порядність; стресостійкість; чесність; вміння працювати з великим об’ємом інформації; ретельність.

Професійні якості бухгалтера та податкового едвайзера:

  • фахова комунікабельність;
  • здатність до аналізу, синтезу, узагальнення інформації;
  • високий рівень володіння персональним комп’ютером.

Сфера застосування: сьогодні професія бухгалтера – одна із найпотрібніших на ринку праці: це можливість працювати на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми, у банках, державних організаціях і установах, можливість вести приватну практику у сфері податкового едвайзингу.

Бухгалтер – це спеціаліст, який веде бухгалтерський облік на підприємстві відповідно до вимог законодавства. Основна діяльність бухгалтера полягає в організації і веденні фінансового, податкового та управлінського обліку господарської діяльності підприємства, в контролі за використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, а також в збереженні власності підприємства.

Податківець – це експерт, який спеціалізується на податковому праві, основне завдання якого полягає у наданні податкових консультацій, аналізі діяльності компанії на предмет відповідності вимогам податкового законодавства, податковому антикризовому менеджменті.

Споріднені професії: аудитор, податковий інспектор, фінансист, економіст, фінансовий інспектор, фінансовий аналітик, податковий консультант та радник з економічних питань.

Спеціальність «Облік і оподаткування» є однією із найбільш популярних спеціальностей економічного спрямування. Вона є універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог на ринку праці у підготовці фахівців у сфері знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання, у тому числі у бюджетній та банківських сферах.

«Облік і оподаткування» є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Крім того, фахівці даної спеціальності є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку, але й здійснює іншу діяльність, що включає планування і прийняття рішень, у тому числі щодо оптимізації оподаткування, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Саме ці професії в умовах сьогодення посідають лідируючі позиції в рейтингах найбільш популярних професій економічного профілю та є високо оплачуваними. Їх переваги: інформаційна грамотність, стабільність, способи роботи (перехід до цифрових технологій та віддаленої роботи), можливість працювати на себе та постійне кар'єрне зростання.

Професійна освіта з обліку і оподаткування – це підготовка до реального життя.

Back to top