(дистанційне тестування студентів спеціальності  071 «Облік і оподаткування» (за ОПП «Облік і оподаткування») ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»)

Роки тестування
Кількість студентів
 Якісний показник, %
Абсолютний показник, %
Середній бал
 2015 35 20 46 2,69
 2016 29 38 86 3,31
 2017 28 29 61 3,04
 2018 21 29 81 3,14
 2019 40 58 90 3,6
 2020 39 87 95 4,41
  Середній показник/бал 43,5 76,5 3,37

Back to top