Зміни в розкладі по денному відділенню

 

Організація освітнього процесу у ВСП «ВФК ДДАЕУ» в період дистанційного навчання

  1. Всі заняття проводяться у Google classroom, відеозустрічі – за допомогою сервісу Google Мeet.
  2. Заняття проводяться відповідно до розкладу занять, розміщеного на сайті Коледжу. За потреби коригування розкладу складаються «Зміни до розкладу» та розміщуються на офіційному сайті Коледжу.
  3. Початок та тривалість занять для всіх груп Коледжу з понеділка по п’ятницю:

      1 пара – 8.30 – 9.50

      2 пара – 10.00 – 11.20

      3 пара – 11.30 – 12.50  

      4 пара – 13.00 – 14.20

      5 пара – 14.30 – 15.50

       

  1. Тривалість заняття – 80 хвилин. З них:
  • перші 40 хвилин – відеозустріч у Google classroom за допомогою сервісу Google Мeet (пояснення нового матеріалу, опитування, інструктаж тощо);
  • наступні 40 хвилин – самостійна робота студента відповідно до запропонованого викладачем алгоритму дій (за потреби з можливістю  додаткового підключення до відеозустрічі з  викладачем для консультування, уточнення чи додаткового пояснення окремих питань)

Інструція для студентів по Goole Meet

Back to top