Для здобуття ступеня ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА приймаються

особи, які здобули базову (9 класів), або повну (11 класів) загальну середню освіту

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Ліцензований обсяг Термін навчання 
     ВСТУП НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)
 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 071 «Облік і оподаткування» «Облік і оподаткування»  50 (денна форма) 2 роки 10 місяців
 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 071 «Облік і оподаткування» «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» 2 роки 10 місяців
     ВСТУП НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)
07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»072 «Фінанси, банківська справа та страхування»072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 25 (денна форма)

25 (заочна форма)
1 рік 10 місяців
07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 40 (денна форма)

30 (заочна форма)
1 рік 10 місяців
08 «ПРАВО»081 «Право»081 «Право» 30 (денна форма)2 роки 10 місяців

Back to top