bilding teachers bilding adm bilding hostel
Висновок
по навчальному корпусу 
Висновок
по адмінбудівлі 
Висновок
по гуртожитку 

 

Звіт про проведення технічного обстеження навчального корпусу

Звіт про проведення технічного обстеження адмінбудівлі

Звіт про проведення технічного обстеження гуртожитку

 

Додаток 30
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
закладу освіти на рівні фахової передвищої освіти

  1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі

Адреса приміщення (навчальний корпус, гуртожиток, бібліотека,  спортивний зал тощо)

Найменування власника майна

Площа, кв. метрів

Найменування та реквізити документа про право власності або оперативного управління, або користування

Документ про право користування (договір оренди)

строк дії договору оренди (позички, користування) (з _____ по _____)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

Навчальний корпус №1

вул. Дедишка,1, м.Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, 51600

Держава

в особі МОН

2228

Свідоцтво про право власності від 03.06.1999

№ 210

-

-

-

Навчальний корпус №2

вул. Дедишка,1, м.Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, 51600

Держава

в особі МОН

483

Свідоцтво про право власності від 03.06.1999

№ 210

-

-

-

Навчальний корпус №3 *

вул. Дніпровська, 19,

м.Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, 51600

Держава

в особі МОН

641

Свідоцтво про право власності від 03.06.1999

№ 209

-

-

-

Гуртожиток № 1 **

вул. Дедишка,1,

м.Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, 51600

Держава

в особі МОН

2754

Свідоцтво про право власності від 03.06.1999

№ 210

-

-

-

Гуртожиток № 2

вул. Дедишка,1,

м.Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, 51600

Держава

в особі МОН

2766

Свідоцтво про право власності від 03.06.1999

№ 210

-

-

-

Бібліотека

вул. Дедишка,1, м.Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, 51600

Держава

в особі МОН

266

Свідоцтво про право власності від 03.06.1999

№ 210

-

-

-

Спортивний зал

вул. Дедишка,1, м.Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, 51600

Держава

в особі МОН

274

Свідоцтво про право власності від 03.06.1999

№ 210

-

-

-

Їдальня

вул. Дедишка,3, м.Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, 51600

Держава

в особі МОН

208,7

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного майна

-

-

-

 

* Навчальний корпус тимчасово не використовується у освітньому процесі з урахуванням фактичного контингенту здобувачів освіти, відповідності наявних площ Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, необхідності раціонального використання бюджетних коштів. Приміщення розглядається як потенційна база для розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення контингенту здобувачів освіти та/або база для реалізації програм у сфері дуальної освіти.

 

** Приміщення гуртожитку тимчасово не використовується для забезпечення потреб учасників освітньому процесу з урахуванням фактичного контингенту здобувачів освіти, відповідності площ гуртожитку №2 наявному контингенту здобувачів освіти, необхідності раціонального використання бюджетних коштів. Приміщення розглядається як об’єкт для використання за цільовим призначенням за умови розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення контингенту здобувачів освіти та/або база для реалізації програм співфінансування із залученням грантових коштів.

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення

Площа приміщень, кв. метрів

усього

у тому числі

власних

орендованих

зданих в оренду

1. Навчальні приміщення, усього

у тому числі:

1848

1848

-

-

приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

1468

1468

-

-

комп’ютерні лабораторії

106

106

-

-

спортивні зали

274

274

-

-

2. Приміщення для педагогічних працівників

272

272

-

-

3. Службові приміщення

1906

1906

-

-

4. Бібліотека, у тому числі читальні зали

266

266

-

-

5. Актові зали

238

238

5. Гуртожитки

5520

5520

-

-

6. Їдальні, буфети

208,7

208,7

-

-

7. Медичні пункти*

-

-

-

-

8. Інші

2612

2612

-

-

  • Укладено договір про медичне обслуговування здобувачів освіти і працівників ВСП «Верхньодніпровський фаховий коледж ДДАЕУ» з ТОВ «Сімейна клініка «Медексперт+» (Договір від 13.01.2022 б/н).
  1. Інформація про засоби провадження освітньої діяльності за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології

Найменування навчальної дисципліни

Вид засобу провадження освітньої діяльності

Найменування обладнання, устаткування,
їх кількість

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, її площа, кв. метрів (адреса приміщення, в якому розташовується лабораторія, спеціалізований кабінет)

Аналіз даних в інформаційно-управляючих системах

Об'єктно-орієнтоване програмування

Операційні системи

Інтернет-технології та проєктування WEB-застосувань

Організація баз даних

Алгоритми та методи обчислень

Системне адміністрування

3D моделювання

Матеріальні і нематеріальні та інші ресурси, що знаходяться в користуванні для провадження освітньої діяльності

ПК: Intel Pentium (R) Dual

Core 3,00 GHz/ 2Gb/250Gb

(10 шт.)

Операційна система:

Windows

ПК: Athlon 2900G3,00 GHz/ 8Gb/240Gb SSD

(5 шт.)

Операційна система:

Windows

Лабораторія інформаційних систем та технологій № 1

55,3

Навчальний корпус №1

вул. Дедишка,1,

 м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, 51600

Комп'ютерні мережі

Методи та технології обробки інформації

Інформаційні технології Internet of Things

Технології проектування інформаційних систем

Тестування програмного забезпечення інформаційних систем

Інформаційна безпека та захист інформації

Алгоритми та методи обчислень

Офісне програмне забезпечення

Інформатика

Матеріальні і нематеріальні та інші ресурси, що знаходяться в користуванні для провадження освітньої діяльності

ПК: Intel Core i3  3,00 GHz/ 4Gb/250Gb
(5 шт.)
Операційна система:
Linux

ПК: Intel Pentium (R) Dual

Core 3,00 GHz/ 2Gb/250Gb

(5 шт.)

Операційна система:

Linux

Лабораторія інформаційних систем та технологій № 2

50,8

Навчальний корпус №1

вул. Дедишка,1,

 м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, 51600

4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології

Найменування комп’ютерної лабораторії, її площа, кв. метрів

Найменування навчальної дисципліни

Кількість персональних комп’ютерів із строком використання не більше восьми років

Найменування пакетів прикладних програм
(у тому числі ліцензованих)

Наявність каналів доступу до Інтернету (так/ні)

Лабораторія інформаційних систем та технологій № 1

55,3

Аналіз даних в інформаційно-управляючих системах

Об'єктно-орієнтоване програмування

Операційні системи

Інтернет-технології та проєктування WEB-застосувань

Організація баз даних

Алгоритми та методи обчислень

Системне адміністрування

3D моделювання

15

LibreOffice

Blender

TotalCommander

IntelliJ IDEA

PyCharm Edu

так

Лабораторія інформаційних систем та технологій № 2

50,8

Комп'ютерні мережі

Методи та технології обробки інформації

Інформаційні технології Internet of Things

Технології проектування інформаційних систем

Тестування програмного забезпечення інформаційних систем

Інформаційна безпека та захист інформації

Алгоритми та методи обчислень

Офісне програмне забезпечення

Інформатика

10

LibreOffice

Blender

TotalCommander

IntelliJ IDEA

PyCharm Edu

так

Back to top