Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти  ВК ДДАЕУ

Положення про Відділ внутрішнього аудиту

Накази про проведення аудиту у 2015, 2016, 2017, 2018рр.

Положення про ВЗЯВО коледжу

Положення про організацію внутрішнього контролю за якістю вищої освіти у Верхньодніпровському коледжі ДДАЕУ

Положення про організацію і проведення директорської контрольної роботи у Верхньодніпровському коледжі ДДАЕУ

Положення про запобігання академічного плагіату у Верхньодніпровському коледжі ДДАЕУ

Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ

Back to top