ВІДОМОСТІ
про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю
126 Інформаційні системи і технології

на рівні фахової передвищої освіти

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я та
по батькові педагогічного працівника

Найменування посади (для осіб, що працюють за сумісництвом, - місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу, який закінчив педагогічний працівник (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)*

Категорія, педагогічне звання
(в разі наявності науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації (серія, номер, дата, ким виданий диплом), вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно (серія, номер, дата, ким виданий атестат)

Відомості про підвищення кваліфікації педагогічного працівника (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі, кількість навчальних  кредитів (годин)

Примітки

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Історія України

Всесвітня історія

Основи філософських знань

Зелений Володимир Миколайович

В.о. директора

Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 1997,

 Історія, суспільствознавство, право;

 Учитель історії, суспільствознавства, права

Дніпровський гуманітарний університет, 2017

 Право,

Юрист

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

 викладач-методист,

 кандидат історичних наук

07.00.01. – Історія України,

«Становлення та діяльність товариств «Просвіта» Катеринославської губернії у 1905-1922 рр.»

Диплом кандидата наук

 ДК 032595

видано Вищою атестаційною комісією України 19.01.2006

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,

Курс «Методика викладання дисциплін у вищій школі»,

Свідоцтво ПК 01597997/ 00073-18 від 02.02.2018 № 73, 150 год.

НУБіП України, підвищення кваліфікації керівників аграрних коледжів, 2019,

Свідоцтво СС 00493706/009486-19 від 12.04.2019, 72 год.,

МОН, Prometheus, курс «Протидія

та попередження булінгу

(цькуванню) в закладах освіти»,

сертифікат від 07.09.2019, 80год.

НАЗК, Prometheus,курс «Конфлікт інтересів: треба знати!»,

сертифікат від 07.03.2019,

НАЗК, Prometheus,курс «Антикорупційні програми органів влади», сертифікат від 25.02.2019,

Prometheus, курс «Аналіз даних та статистичне виведення на мові R», 2020, сертифікат від 21.04.2020

І Всеукраїнська НПК «Актуальні проблеми права», 2020, Сертифікат-2 год.

ДУ НМЦ ВФПО, підвищення кваліфікації керівників закладів

фахової передвищої освіти, 2020, 32 год.,

І Всеукраїнська НПК «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика»,2020, 4 год.,

 Міжнародна НПК «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої освіти України», 2021, 8 год.

ДУ НМЦ ВФПО, підвищення кваліфікації керівників закладів

фахової передвищої освіти, 2021, 32 год.,

ІІ Всеукраїнська НПК «Фахова передвища і професійна освіта:

теорія, методика, практика», 2021, 4 год.,

ІІ Всеукраїнська НПК «Актуальні проблеми права», 2021, Сертифікат-2 год.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,

Курс «Історія України»,

Сертифікат ПК 01597997/00793-2021 від 24.10.2021, 30 год.

Міністерство цифрової трансформації України, «Цифрограм для вчителів», Сертифікат від 24.10.2021

Основи підприємницької діяльності

Громадянська освіта (основи економічної теорії)

Бобрик Олена Борисівна

Викладач

Київський національний аграрний університет, 1998.

Облік і аудит в АПК.

Економіст-бухгалтер.

Київський національний аграрний університет, 1999.

Професійне навчання.

Економіст-педагог

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2010.

Педагогіка вищої школи

Викладач університетів та ВНЗ.

Верхньодніпровський коледж Дніпропетровського державного аграрного університету, 2004.

Правознавство.

Юрист.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», з курсу «Методика викладання дисциплін у вищій школі»,

Свідоцтво ПК 01597997/00076-18   від 02.02.2018, 150 год.

ТОВ «На урок» вебінар «Організація дистанційного навчання у кризових умовах: за результатами 1-го тижня»,

Свідоцтво В № 252-336268 від 01.04.2020, 2 год.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», з курсу «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника»,

Свідоцтво ПК 0159799/00984-2020 від 09.10.2020, 30 год.

І Всеукраїнська НПК «Актуальні проблеми права», 2020, Сертифікат-2 год.

Prometheus, з курсу «Підприємництво.  Власна справа в України», 2020, сертифікат від 01.04.2020.

Prometheus, з курсу «Менеджмент», 2020, сертифікат від 01.04.2020.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з курсу «Економіка підприємства», Свідоцтво ПК 01597997/00809-2021 від 24.09.2021, 30 год.

Безпека життєдіяльності

Охорона праці

Борох Олександр Володимирович

Інженер з охорони праці (викладач – внутрішнє сумісництво)

Київський автомобільно-дорожний інститут ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, 1984.

Експлуатація автомобільного транспорту.

Інженер по експлуатації.

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України, 2003.

Державне управління.

Магістр державного управління.

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», по програмі «Інноваційні методики викладання  вищій школі:новітнє в  європейській та світовій практиці», з курсу «Охорона праці, БЖД, Політологія»

Свідоцтво ПК 01597997/002112-19   від 06.12.2019, 150 год.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», по програмі  «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника»  на прикладі дисципліни «Безпека життєдіяльності»,

Свідоцтво ПК 0159799/00985-2020 від 09.10.2020, 30 год.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за програмою «!Використання інформаційно-комунікативних та цифрових компетентностей» на прикладі дисципліни «Політологія»,

 Свідоцтво ПК 01597997/00846-2021 від 08.10.2021, 30 год.

Іноземна мова,

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Карпенко Тетяна Володимирівна

Викладач

Криворізький державний педагогічний інститут1997.

Початкове навчання.

Вчитель початкових класів.

Криворізький державний педагогічний університет, 2006.

Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська).

Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури основної і старшої школи.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», з курсу «Методика викладання дисциплін у вищій школі» (іноземна мова  (англійська), Іноземна мова за професійним спрямуванням.

Свідоцтво ПК 01597997/00097-18 від 02.02.2018, 150 год.

ТОВ «Всеосвіта» вебінар на тему: «Онлайн – інструменти для створення навчальних відео та скринкастів», Сертифікат

 RP 218266 від 29.04.2020, 2 год.

ТОВ «Всеосвіта» Всеукраїнська НПК на тему: «Сучасні підходи до організації виховної робот в закладах освіти», Сертифікат ІК 324454 від 14.12.2020, 8 годин.

ТОВ «Всеосвіта» вебінар на тему: «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину», Сертифікат WM 319565 від 23.03.2020, 2 год.

ТОВ «Всеосвіта» вебінар на тему: «Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину», Сертифікат ВО 690252 від 30.03.2020, 2 год.

ТОВ «На урок» вебінар «Творчі методи трансформації та подолання конфліктів»

Свідоцтво В 218-498576 від 19.02.2020, 2 год.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за програмою «Інноваційні методи навчання» (Культурологія, Іноземна мова, Іноземна мова за професійним спрямуванням», Свідоцтво ПК 01597997/00904-2021 від 30.10.2021, 120 год.

Фізична культура

Фізичне виховання

Комарова Лариса Валентинівна

Викладач

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, 1995.

Фізична культура.

Викладач фізичної культури.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», з курсу «Методика викладання дисциплін у вищій школі» (Фізичне виховання, Безпека життєдіяльності),

Свідоцтво ПК 01597997/00069-18   від 02.02.2018, 150 год.

Prometheus, з курсу «Нова фізична культура», Сертифікат від  18.08.2020.

Офісне програмне забезпечення

Комп’ютерне проектування (3D моделювання)

Архітектура комп’ютерів

Аналіз даних і інформаційно-управляючих системах

Об’єктивно-орієнтоване програмування

Технології проектування інформаційних систем

Навчальна практика з програмування

Лещенко

Сергій

Іванович

Викладач

Криворізький державний педагогічний інститут,1997,

Трудове навчання та основи інформатики.

Вчитель трудового навчання та основ інформатики.

ЗАТ «Дніпропетровський університет економіки і права», 2005.

Фінанси.

Спеціаліст з фінансів

Національний університет водного господарства та природокористування, 2014,

Державна служба.

Магістр державної служби.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», за програмою  «Новітні інноваційні технології у вищій школі» (Інформаційні системи, Інформатика, Банківські операції),

Свідоцтво ПК 01597997/01858-19 від 25.10.2019, 150 год.

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, з курсу: «Критичне мислення для освітян»,

Сертифікат від 13.05.2020.

ТОВ «Академія цифрового розвитку» з курсу: «Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії».

Сертифікат БС 00040 від 31.08.2020, 30 год.

ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти » з курсу: «Основи JAVA -програмування із елементами STEM».

Сертифікат СД 2021-0013 від 25.02.2021, 30 год.

Захист України

Петрюк Віталій Вячеславович

Викладач

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна,2014.

Облік і аудит.

Бакалавр з обліку і аудиту.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна,2015.

Облік і аудит.

Економіст.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.. академіка В.Лазаряна,2017.

Управління фінансово-економічною безпекою.

Професіонал з фінансово-економічної безпеки.

Спеціаліст

І Всеукраїнська НПК «Актуальні проблеми права», 2020, Сертифікат-2 год.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», з курсу «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника» на прикладі дисципліни «Захист України»,

Свідоцтво ПК 0159799/00993-2020 від 09.10.2020, 30 год.

Українська мова

Українська література

Українська мова (за проф. спрямування)

Пільгуй Наталя Миколаївна

Викладач

Криворізький державний педагогічний університет, 2000.

Українська мова та література.

Вчитель української мови та літератури.

Центральний інститут післядипломної освіти, 2006.

Психологія.

Викладач психології.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,   за програмою «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє у європейській та світовій практиці»» (Українська мова, «Українська література, Українська мова за професійним спрямуванням),

Свідоцтво ПК 0159799/00993-2019 від 15.02.2019, 150 год.

ТОВ «На урок» інтернет-конференція «Українська мова та література: дистанційне навчання та робота в класі», Свідоцтво К41-39659 від 21.12.2020, 8 год.

ТОВ «На урок» інтернет-конференція «Підвищення кваліфікації вчителів: через самоосвіту до професійного зростання»», Свідоцтво К38-39659 від 21.11.2020, 10 год.

Prometheus, з курсу «Психологія стресу та способи боротьби з ним», Сертифікат від 08.10.2021.

Prometheus, з курсу «Українська за 27 уроків», Сертифікат від 29.10.2021.

Prometheus, з курсу «5 кроків до ментального здоров’я під час пандемії», Сертифікат від 08.10.2021.

Громадянська освіта (основи правознавства, соціологія)

Попова Людмила Володимирівна

Викладач

ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 2017.

Право.

Юрист.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2019.

Освітні, педагогічні науки.

Викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Спеціаліст

Prometheus, з курсу «Діалог та медіація: Шлях до порозуміння», Сертифікат від 03.04.2020, 30 год.

Prometheus, з курсу «Наука про освіту: що повинен знати лідер освітнього стартапа», Сертифікат від 14.04.2020, 60 год.

Prometheus, з курсу «Захист прав людей з інвалідністю», Сертифікат від 15.04.2020, 30 год.

Prometheus, з курсу «Медіаграмотність для освітян», Сертифікат від 03.04.2020, 60 год.

Prometheus, з курсу «Основи лобіювання », Сертифікат від 13.04.2020.

Prometheus, з курсу «Громадянський активізм: без пошкоджень та проваджень», Сертифікат від 03.04.2020.

Prometheus, з курсу «Українська за 27 уроків», Сертифікат від 11.05.2020.

Prometheus, з курсу «Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо», Сертифікат від 03.04.2020.

Prometheus, з курсу «Економіка для всіх», Сертифікат від 13.04.2020.

Prometheus, з курсу «Європейська зовнішня політика: просто про складне», Сертифікат від 09.01.2021.

Prometheus, з курсу «Європейська зовнішня політика: просто про складне », Сертифікат від 09.01.2021.

Prometheus, з курсу «Публічні закупівлі», Сертифікат від  12.01.2021

 Prometheus, з курсу «Жінки та чоловіки: гендер для всіх», Сертифікат від 10.01.2021, 60 год.

Prometheus, з курсу «Інтенсивний онлайн-курс Агрономія», Сертифікат від 08.09.2021.

ТОВ «EdЕrа» курс з «Усе, що треба знати для забезпечення прав підлітків в Україні».

 Сертифікат від 10.01.2021, 20 год.

Проєкт EdEra з курсу «Європейський механізм захисту людини».

Сертифікат від 17.01.2021, 30 год.

ТОВ «Едюкейшнал Ера» курс з «Права людини в освітньому просторі».

 Сертифікат від 10.01.2021, 10 год.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,   за програмою «Інноваційні методи  навчання» (Цивільний процес, Технологія галузі, Українська мова за професійним спрямуванням),

Свідоцтво ПК 01597997/00858-2021 від 20.10.2021, 120 год.

Фізика і астрономія

Алгоритм та методи обчислень

Операційні системи

Комп’ютерні мережі

Організація баз даних

Методи та технології обробки інформації

Інформаційні технології

Internet of Things

Навчальна практика з інформаційних систем

Алгоритм та методи обчислень

(Інформатика)

Інтернет-технології та проєктування WEB- застосувань

Інформаційна безпека та захист інформації

Офісне програмне забезпечення (Інформатика)

Системне адміністрування 3D моделювання

(Комп’ютерне проектування)

Чорнойван

Олександр

Миколайович

Завідувач

денним відділенням

 Дніпропетровський державний університет, 1992.

Радіофізика та електроніка.

Радіофізик.

Дніпропетровський державний університет, психолого-педагогічні курси, 1991.

Інформатика і математика.

ЗАТ «Дніпропетровський університет економіки і права»,  2008.

Облік і аудит.

Спеціаліст з обліку і аудиту.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,   за програмою «Методика викладання дисциплін у вищій школі» (Інформаційні системи і технології в обліку, Фізика, Фінансовий облік),

Свідоцтво ПК 01597997/00074-18 від 02.02.2018, 150 год.

Європейський фонд освіти семінар на тему «Тренінг тренерів з розроблення професійних стандартів»,  сертифікат від 28.08.2019, 12год.

Регіональна науково-практична конференція «Фахова передвища освіта: регіональні аспекти розвитку», Сертифікат від 12.09.2020, 12 год.

Академія цифрового розвитку, з курсу «Додатки GOOGLE в освітній діяльності»,

Сертифікат БЦОС-5579 від 01.07.2020, 60 год.

 Академія цифрового розвитку, з курсу «Використання GOOGLE MEET в освітній діяльності», Сертифікат В-004185 від 02.06.2020, 2 год.

ТОВ «На урок» інтернет-конференція на тему «Нові підходи у викладанні предметів природничого циклу»,

Свідоцтво К 59-379491 від 16.09.2021, 8 год.

Особи, які працюють за сумісництвом

Математика

(Вища математика)

Теорія ймовірностей та математична статистика

Гадик Вікторія Анатоліївна

Викладач.

Вільногірський фаховий коледж Національної металургійної академії України, викладач.

Дніпропетровський державний університет, 2000.

Математика.

Математика, викладач.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Національна металургійна академія України, Довідка про підсумки підвищення кваліфікації (стажування) (вих. № 527/04-40 від 20.11.2020. За темами: вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних математичних дисциплін, опанування сучасних педагогічних технологій  дистанційного навчання, опрацювання матеріалів для оновлення методичного забезпечення. Опрацьовано дисципліни : математика, інформатика, комп’ютерна техніка та програмування, вища математика. 150 год.

ГО «Центр освітніх ініціатив і інновацій, з курсу «Створення інтерактивних презентацій», Сертифікат ДК-БП-009-21 від 07.02.2021, 30 год.

Хімія

Лебідь Тетяна Іванівна

Викладач.

КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №2 І-ІІІ, вчитель.

Дніпропетровський державний університет, 1989.

Хімія.

Хімік. Викладач.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

КЗВО «Дніпровська Академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» за програмою «Методика навчання розв’язування розрахункових задач з хімії при підготовці до ЗНО».

Свідоцтво СПК ДН

 № 41682253/6241 від 17.02.2021, 6 год.

КЗВО «Дніпровська Академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» за програмою «Впровадження принципів гендерної рівності і недискримінації в системі освіти».

Свідоцтво СПК ДН

 №  41682253/10925 від 26.03.2021, 6 год.

КЗВО «Дніпровська Академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» за програмою «Освіта у смартфоні: інструменти комунікації».

Свідоцтво СПК ДН

 № 41682253/18119 від 24.05.2021, 6 год.

КЗВО «Дніпровська Академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» за програмою «Інтегрований курс «Природничі науки» в умовах Нової української школи».

Свідоцтво СПК ДН

 № 41682253/18479 від 01.06.2021, 6 год.

КЗВО «Дніпровська Академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» за програмою «Освіта у смартфоні: інструменти оцінювання».

Свідоцтво СПК ДН

№ 41682253/21406  від 17.06.2021, 6 год.

КЗВО «Дніпровська Академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» за програмою «Освіта у смартфоні: інструменти для творчості».

Свідоцтво СПК ДН

 № 41682253/22181  від 30.06.2021, 6 год.

Зарубіжна література

Полинько Вікторія Валеріївна

Викладач

КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №3»,

 вихователь групи продовженого дня

Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, 2012.

Українська мова і література.

Філолог, вчитель української мови і літератури.

Спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

Проект EdEra з курсу «Оцінювання без знецінювання».

Сертифікат від 09.02.2020,

 30 год.

Проект EdEra з курсу «Школа для всіх».

Сертифікат від 22.09.2020,

 30 год.

Prometheus, з курсу «Дизайн-мислення в школі», Сертифікат від 21.04.2020, 30 годин.

Prometheus, з курсу «Осмислені й переосмислені», Сертифікат від 04.04.2020, 15 годин.

ТОВ «Всеосвіта», вебінар на тему « Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину»,

Сертифікат від 23.03.2020, 2 год.

Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності Партнерський курс за темою «Онлайн-сервіси для вчителів»,

Сертифікат від 24.03.2020.

Проект EdEra з курсу «Академічна доброчесність».

Сертифікат від 09.02.2020, 4 год.

ТОВ «Всеосвіта», вебінар на тему «Конструктор тестів, схвалених грифом МОН. Надійний інструмент для перевірки знань»,

Сертифікат від 04.11.2021, 2 год.

КЗВО «Дніпровська Академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» за програмою «Українська мова та література».

Свідоцтво СПК ДН

 № 41682253/26380  від 22.10.2021, 30 год.

ТОВ «Всеосвіта», вебінар на тему « Валізка творчих вправ на уроках зарубіжної літератури»,

Сертифікат від 08.11.2021, 2 год.

Біологія

Екологія

Географія

Середа Таїсія Володимирівна

Викладач

КЗ «Верхньодніпровська СЗШ №2 І-ІІІ, вчитель.

Криворізький державний педагогічний інститут, 1984.

Біологія.

Вчитель біології.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,   за програмою «Методика викладання дисциплін у вищій школі» (Географія, біологія, екологія).

Свідоцтво ПК 01597997/00070-18 від 02.02.2018, 150 годин.

КЗВО «Дніпровська Академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, за програмою «Вчителі біології, які додатково викладають екологію та природознавство», Свідоцтво СПК ДН № 41682253/2373 від 29.01.2021, 40 год.

__________
* Додатково зазначається наявність документа, що засвідчує володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, або кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що засвідчують кваліфікацію з англійської мови.

Back to top