Вступ

Подання звіту директора визначене чинним законодавством: згідно п.п. 6.1.4. Положення ВК ДДАЕУ «Директор Коледжу щороку звітує перед Університетом та загальними зборами (конференцією) трудового колективу Коледжу. Директор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Коледжу».

Станом на 29.06.2021 р. у коледжі відсутні всі види заборгованостей, у квітні – 1 половині травня 2021 р. було запроваджене дистанційне провадження освітнього процесу, яке повністю себе виправдала в умовах карантину через загрозу поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

У 2020-2021 н.р. фінансування закладу відбувалося за бюджетною програмою підготовки фахівців закладами фахової передвищої освіти, кошторисні призначення отримано на всі 12 місяців 2021 фінансового року. 

У 2020-2021 н.р. тривала імплементація Закону України «Про фахову передвищу освіту», тому діяльність адміністрації закладу була значною мірою спрямована на заходи з імплементації Закону.

В коледжі навчається 350 здобувачів освіти (дані згідно форми 2-3 НК станом на 01.10.2020 р.).

Труднощі з фінансуванням видатків загального фонду у 2020 р. не завадили адміністрації вирішувати поточні питання життєдіяльності коледжу та не допускати всі заборгованостей. Значну роль у стабілізації фінансового становища коледжу відіграло перевиконання показників спеціального фонду (показники надходження коштів до спеціального фонду за 2016-2020 рр. надано у таблиці «Спеціальний фонд ВК ДДАЕУ у 2016-2020 рр.»).

Спеціальний фонд ВК ДДАЕУ у 2016-2020 рр.

 

№ п/п

Показники

Рік

План (тис.грн.)

Факт (тис.грн.)

1

2016

435 000,00

470 100,00

2

2017

435 000,00

512 291,00

3

2018

731 278,00

734 093,66

4

2019

700 000,00

744 160, 00

5

2020

869672,32

899255,69

Новими викликами на початку 2020-2021 н.р. стали:

 1. Імплементація Закону України «Про фахову передвищу освіту».
 2. Зміна моделі профорієнтаційної роботи.

У всіх названих випадках адміністрація діяла виключно в межах захисту інтересів закладу, застосувала нестандартні прийоми для реалізації цієї мети, зокрема активізувала співпрацю закладу з МОН України, ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України, роботодавцями.

І. Підсумки 2020 р.

Станом на 31.12.2020 р. у Верхньодніпровському коледжі ДДАЕУ були відсутні:

 • Заборгованість по заробітній платі (як по загальному, так і по спеціальному фондах);
 • Заборгованість за теплопостачання (в тому числі повністю оплачений рахунок і за листопад-грудень 2020 р.);
 • Заборгованість за електроенергію, воду, вивезення сміття.

Крім того:

 • Вперше залучено 512 тис.грн. на розвиток матеріально-технічної бази;
 • Жовтень 2020 – вперше у Коледжі проведено Першу Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми права», у жовтні 2021 – зареєстрована Друга Всеукраїнська НПК;
 • Своєчасно і в повному обсязі виплачена заробітна плата;
 • Виплачена премія педагогічним і непедагогічним працівникам, щорічна грошова винагорода;
 • Проведено якісну підготовку матеріально-технічної бази до нового навчального року;
 • Коледж увійшов до нового фінансового року з достатніми коштами з оплати вартості комунальних послуг;

Особливості І семестру 2020-2021 н.р.:

 1. Інтенсифікація освітнього процесу в коледжі.
 2. Входження в новий опалювальний сезон з нормальними показниками температурного режиму.
 3. Продовження пілотного проєкту МОН України з упровадження дуальної форми здобуття освіти разом з ТОВ «Астра».
 4. Задовільний стан претензійно-позовної роботи.
 5. Початок низки заходів з відзначення 100-річчя ДДАЕУ та 100-річчя ВК ДДАЕУ.
 6. Активна участь адміністрації коледжу в громадському обговоренні проєктів нормативно-правових актів МОН України, проєктів постанов КМУ, законопроєктів.

У всіх названих подіях В.о.директора неухильно захищав інтереси коледжу, організовував і координував роботу з недопущення матеріальних чи репутаційних втрат закладу, особисто брав участь практично у всіх засіданнях Робочих груп МОН України, ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України, спільних з роботодавцями заходах профорієнтаційного характеру.

Особливості ІІ семестру 2020-2021 н.р.:

 1. Опалювальний сезон пройшов з дотриманням оптимального температурного режиму (припинення сезону наприкінці березня 2021 р., тривалі канікули студентів)
 2. Коледж на початку 2021 р. отримав не тільки всі кошторисні призначення на 12 місяців, а й значні кошти на оплату вартості комунальних послуг.
 3. В УКРІЕНТЕІ зареєстровано заявку Коледжу про проведення 08.10.2021 р. Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми права» (100-річчю ДДАЕУ, 100-річчю ВК ДДАЕУ присвячується), Конференція включена до плану наукових заходів ДДАЕУ у 2021-2022 н.р.
 4. Було залучено благодійну допомогу: матеріали на суму 28343,90 грн., придбано і встановлено ворота, здійснена оплата низки послуг та товарів (звіти оприлюднено на веб-сайті коледжу). В.о. директора особисто залучив 15 000,00 грн.
 5. Успішно проведено захист Коледжу від припинення діяльності через позов ДСНС.
 6. Адміністрація закладу активно працює в рамках пілотного проєкту МОН з упровадження дуальної освіти для реалізації моделі дуальної освіти.
 7. Активна участь педагогічних працівників коледжу у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Педагогічний Оскар» (є призові місця).
 8. Активна участь адміністрації коледжу в громадському обговоренні проєктів нормативно-правових актів МОН України, проєктів постанов КМУ, законопроєктів (за підсумками 2020-2021 н.р. подано пропозиції до майже 100 проєктів, серед яких 76 проєктів стандартів фахової передвищої освіти).
 9. Адміністрація коледжу стала ініціатором внесення змін до Статуту ДДАЕУ, розробила проєкт нової редакції Положення фахового коледжу, який став модельним для ВСП-фахових коледжів ДДАЕУ.

      Адміністрація коледжу постійно проводила курс на захист інтересів трудового колективу і учасників освітнього процесу.

            Зокрема, в умовах карантину було вжито заходи, які дозволили не знижувати рівень оплати праці працівників коледжу за умови неухильного виконання санітарних вимог карантину.

Станом на 29.06.2020 р. в коледжі:

 1. Відсутні заборгованість за електроенергію, з виплат зарплати і стипендії.
 2. Наявні кошти за оплату послуг теплопостачання у сумі 1 350 000,00 тис.грн.
 3. Наявні кошти за оплату електроенергії у сумі 240 000,00 тис.грн.
 4. Наявні кошти за оплату водопостачання у сумі 119 920,00 тис.грн.
 5. Здійснено закупівлю матеріалів і пристроїв на суму понад 512 тис. грн., оновлено матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, встановлено огорожу по периметру території закладу.
 6. Не збільшувалася безпідставно чисельність педагогічних працівників.
 7. Проведено значний обсяг ремонтних робіт, встановлено новий дверний блок у гуртожитку № 2, три кондиціонери.
 8. Вперше було реалізовано видатки розвитку на загальну суму понад 500 тис. грн.
 9. Дещо краще проведено вступну компанію – подолано «психологічний» поріг у 300 студентів, контингент студентів в абсолютних цифрах склав 350 осіб (дані за формою 2-3НК станом на 01.10.2020 р.), щоправда, за сукупними показниками (із застосуванням коефіцієнту по здобувачам заочної форми) він не перевищив 300 осіб.

ІІ. Як це вдалося.

1.     З самого початку і до сьогоднішнього дня є послідовна позиція керівництва ДДАЕУ на сталий розвиток коледжу, що визначило фундамент для дій директора та інших членів адміністрації.

2.     Є небайдужі викладачі і непедагогічні працівники, які працювали і допомагали В.о. директора працювати у 2020-2021 н.р. За цю працю я щиро вдячний. При цьому хочу подякувати як педагогічним працівникам, так і працівникам господарської служби, які виявили розуміння ситуації і працюють в умовах обмеженості штатів підрозділу при цьому не просто підтримують матеріально-технічну  базу закладу у нормальному стані, а й покращують її. 

3.     Адміністрація коледжу єдина у реалізації стратегії виведення коледжу на нові рубежі. Відсутність корупції і дотримання колегіальності є принципами роботи керівництва коледжу. Досвід поступово накопичується, помилки були, є, будуть, проте головним є бажання їх виправляти.

4.     Була, є і буде воля В.о. директора щодо виведення коледжу на новий рівень провадження освітньої діяльності, спрямування закладу на траєкторію поступового підйому і сталого розвитку.

 

IІІ. Перешкоди.

Об'єктивні:

 1. Системний демотиватор – незадовільний розмір заробітної плати викладачів. Наслідком є небажання виконувати свої обов’язки на належному рівні, а ще страшніше – зневіра у майбутньому закладу, недовіра до будь-яких ініціатив, новацій адміністрації.
 2. Ухвалено ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про повну загальну середню освіту», невизначеною залишається доля ЗУ «Про професійну (професійно-технічну) освіту»,  розробляється нормативне поле профільної середньої освіти, які суттєво скоригують правове поле нашої діяльності,
 3. Не запрацював позитивний варіант «фінансового» блоку Закону - запуск моделі багатоканального фінансування, позитивна динаміка імплементації ЗУ «Про фахову передвищу освіту», що дозволить почати створення освітнього кластеру у місті;
 4. Обмежене фінансування коледжу (немає кошторисних призначень на капітальні видатки, видатки пожежної безпеки і цивільного захисту).
 5. Чинне законодавство, яке суттєво ускладнює роботу ЗВО. Більше року довелося клопотати у владних інституціях всіх рівнів про виділення коштів для ремонту закладу, проте регламентація фінансування бюджетної установи обумовила жорсткі обмеження в залученні і отриманні коштів. У навчальному корпусі №1, гуртожитку № 2 потрібно провести капітальний ремонт даху, а вже кілька років кошти на КЕКВ 3210 не виділяються, а обсяги ремонтних робіт для коледжу непідйомні. Участь коледжу в проекті ЄІБ була підтверджена в межах 1,65 млн. грн., але проєкт відтерміновано на невизначений строк.
 6. Не вдалося отримати кошти в сумі 1,1 млн. грн. з Фонду розвитку ЗВО та ЗФПО на придбання і встановлення протипожежної сигналізації попри наявні ПКД та експертний висновок (придбані за кошти закладу).

Суб'єктивні:

      1. Відсутність підтримки закладу з боку керівництва району.

      2. Часткова інерція деяких членів колективу. Не можна так сказати про всіх, але безініціативність, нещирість, поверхове ставлення до своїх обов'язків з боку окремих працівників склали і складають реальну загрозу для закладу. Не можна приходити на роботу тільки «для галочки», не вживати заходів для покращення ситуації на своїй ділянці відповідальності, чекати нагадувань і повторних нагадувань від директора. Вжито заходи щодо активізації профорієнтаційної роботи, але вони дали недостатні результати, а в умовах динамічних змін і потенційної оптимізації мережі коледжів і технікумів не можна очікувати вагомих результатів за рахунок активності кількох працівників – як ніколи потрібна згуртованість колективу навколо спільної мети!

      3. Нездорові амбіції деяких працівників. На жаль, в умовах надзвичайної напруги у діяльності коледжу, в умовах виходу особисто директора за межі функціональних обов’язків більшості директорів, деякі працівники проявляють повне нерозуміння ситуації повторюючи неприпустимий нарратив «МОЄ, ДАЙ», створюючи напругу у колективі.

      У 2020-2021 н.р. адміністрація закладу стала об’єктом скарг, позовів із залученням органів управління освітою Дніпропетровської області. Заходи контролю не встановили наявності порушень у діях адміністрації закладу. Також адміністрація закладу довела правомірність своїх дій у суді, проте було витрачено значний обсяг часу на захист від безпідставних скарг з ознаками наклепу.

      Адміністрація коледжу давала і буде давати гідну відповідь на такі небезпечні для трудового колективу і закладу кроки, витримуючи генеральну лінію – ЗАКЛАД ПОВИНЕН ЖИТИ І РОЗВИВАТИСЯ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ!

ІV. Що дозволило утримати коледж у задовільному стані у важких умовах обмеженого фінансування?

 1. Жорстка економія у питанні комплектації штатів. На даний час штати коледжу фактично приведені у відповідність до здорового глузду, штатного розпису і відповідних кошторисних асигнувань. Адміністрація коледжу впродовж року зробила кілька непопулярних кроків, проте вони дали відчутний ефект – у 2020-2021 н.р. саме завдяки цим крокам всі вчасно і в повному обсязі отримали заробітну платню з визначеними законодавством надбавками і доплатами, у грудні – щорічну грошову винагороду.
 2. Залучення благодійної допомоги, зокрема через Наглядову раду і зусилля директора (упродовж звітного періоду особисто директор залучив 15 000, 00 тис.грн.).
 3. Контроль за виконанням працівниками коледжу посадових інструкцій.
 4. Належне ведення договірної роботи, зокрема мова йде про дослідне поле коледжу (34,6 га на території Водянської сільської ради). Договірні зобов’язання виконуються сторонами в повному обсязі, адміністрація коледжу виграла всі суди, продовжує давати відсіч спробам новітніх рейдерів відібрати державну власність. Внаслідок системного ведення договірної роботи з контрагентами заклад отримує додаткові кошти для виконання мети своєї діяльності.
 5. Режим жорсткої економії (перш за все на адміністрації). Директор і інженер з охорони праці виконують роботу заступника директора з АГР, при цьому ефективність господарської роботи виросла. Вакантні посади фактично не заповнюються. Зайві витрати просто недопустимі.
 6. Робота Наглядової ради коледжу. Рада впродовж року довела свою ефективність, стала надійним помічником закладу. Проте за підсумками 2020 р. динаміка залучення коштів через Наглядову раду коледжу стала негативною (дані наведено у таблиці «Динаміка залучення коштів Наглядовою радою у 2016-2020 рр.»).

Динаміка залучення коштів Наглядовою радою у 2016-2020 рр.

№ п/п

Показники

Рік

Грн.

1

2016

20 000

2

2017

21 890

3

2018

20 000

4

2019

20 000

5

2020

14184

 

Зроблено тільки перші кроки, співпраця на старті, склад Наглядової ради переформатовано, тому незрозуміло що саме викликало зниження підтримки закладу з боку батьків.

З урахуванням вимог законодавства Наглядова рада потребує перезавантаження як за назвою (нова назва – Піклувальна рада), так і за змістом своєї діяльності.

 1. Активна підтримка з боку профспілкової організації. Профспілка у коледжі є повноважним соціальним партнером і повністю поінформована про дії адміністрації. Погодження всіх необхідних документів відбувається у робочому режимі, регулярно проводяться засідання профкому, адміністрація погоджує свої дії з профспілкою, профспілка в міру своїх сил підтримує працівників, сприяє адміністрації у роботі. За що дуже вдячний.
 2. Окремо слід відзначити роботу із створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у коледжі. У 2015-2020 рр. щороку проводиться внутрішній аудит коледжу, створено відповідний відділ, працює підрозділ із запобігання корупції, ВЗЯВО, в межах акредитації проводилися ККР, постійно оновлюється інформація на сайті коледжу згідно вимог ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

      Всі ці елементи єдиної архітектоніки якості освіти є вірними, проте залишається проблема усвідомлення працівниками коледжу як невідворотності створення, так і неухильності виконання своїх обов’язків в рамках цієї системи. Якщо кожен працівник в межах своїх функціональних обов’язків 1 рік виконає їх повністю і зрозуміє сутність процедур забезпечення якості, то через 2-3 роки можна буде отримати іншу реальність у провадженні освітньої діяльності.

      На жаль, дива поки що не сталося - частина колективу досі перебуває у пошуках меж виконання своїх функціональних обов’язків.

 

V. Новації 2020-2021 н.р.

1. Перший набір фахових молодших бакалаврів влітку 2020 р. (з особливостями вступної кампанії).

2. Особиста участь В.о. директора у вирішенні суто господарських питань:

1)    коригування графіку теплопостачання з урахуванням погодних умов;

2)    залучення благодійних коштів;

3)    пошук додаткових коштів для фінансування коледжу;

4)    ведення особисто В.о. директора питань пілотного проєкту з дуальної освіти.

3. Недостатня профорієнтаційна робота частини колективу.

4. Недостатня робота із забезпечення ступеневої освіти у системі ВК ДДАЕУ -  ДДАЕУ.

5. Підготовка до оновлення всієї нормативної бази коледжу через імплементацію положень ЗУ «Про фахову передвищу освіту» та зміну назви ВСП – фахових коледжів ДДАЕУ.

6. Підготовка до ліцензування нової спеціальності на рівні фахової передвищої освіти.

7. Підготовка до 100-річчя ДДАЕУ і 100-річчя ВК ДДАЕУ.

8. Підготовка до переоформлення ліцензії та сертифікатів про акредитацію у зв’язку зі зміною назви закладу.

 

VІ. Робота коледжу в умовах карантину

 1. Розробка і ухвалення нового Порядку – Тимчасового Порядку організації освітнього процесу у Верхньодніпровському коледжі ДДАЕУ в умовах карантину.
 2. Організація режиму роботи закладу, роботи з практичного застосування технологій і сервісів дистанційного навчання, звітності в електронній формі.
 3. Активна участь у роботі комісій МОН України:
  • Акредитаційної Комісії України;
  • на посаді координатора сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради МОН;
  • робочої групи МОН України з розробки Методичних рекомендацій щодо проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ);
 4. Публікації у Всеукраїнських виданнях: опубліковано дві фахові статті у газеті «Освітня Траєкторія».
 5. Адміністрація коледжу проводила систематичне консультування працівників закладів фахової передвищої освіти з питань організації роботи закладів в умовах карантину у Всеукраїнській групі «Заклади фахової передвищої освіти України», регіональній групі «Фахова передвища освіта Дніпропетровщини» в соціальній мережі Facebook.
 6. Адміністрація коледжу організувала роботу і у червні 2020 р. подала заяву про отримання коштів в сумі 1,1 млн. грн. з Фонду розвитку ЗВО та ЗФПО на придбання і встановлення протипожежної сигналізації попри наявні ПКД та експертний висновок (придбані за кошти закладу).
 7. Підготовка до зміни найменування коледжу на підставі наказу МОН від 28.05.2020 р. № 711 «Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Дніпровського державного аграрно-економічного університету».
 8. Активна співпраця з ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України:
  • консультації щодо проєктів в процесі імплементації ЗУ «Про фахову передвищу освіту»;
  • консультації щодо організації роботи сектору фахової передвищої освіти України;
  • консультації щодо проєкту Методичних рекомендацій з розробки стандартів фахової передвищої освіти;
  • консультації щодо проєктів робочої групи МОН України з розробки Методичних рекомендацій щодо проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).
 9. Переорієнтація профорієнтаційної роботи в режим електронних сервісів: Дні відкритих дверей в Zoom, ефіри в Instagram, підтримання зв’язку через Viber, публікації профорієнтаційного характеру в робочій групі коледжу у Facebook.

Завдання вступної кампанії

Посилення і вдосконалення профорієнтаційної роботи, виведення контингенту здобувачів освіти коледжу на рівень понад 300 осіб. Перші кроки вже робляться – розширено цільову групу абітурієнтів за рахунок випускників ПТЗО, потрібне доопрацювання фокус-групи на базі БЗСО, урахування відсутності державного замовлення на спеціальність 081 «Право» у 2020 р. Минулорічний обсяг роботи виявився недостатнім, потрібне невідкладне корегування.

Контингент у 2016-2020 рр.

Рік

2016

2017

2018

2019

2020

Кількість здобувачів вищої освіти

226

254

282

269

350

Завдання літнього періоду

Закінчення підготовчих заходів для цифровізації (діджиталізації) освітнього процесу, зокрема повного оновлення офіційного вебсайту з урахуванням можливого змішаного або дистанційного навчання з 01.09.2021.

 

29.06.2021

В.о. директора коледжу                                                                            Володимир ЗЕЛЕНИЙ

Back to top