Вступ

Подання звіту директора визначене чинним законодавством: згідно п.п. 6.1.4. Положення про ВСП «ВФК ДДАЕУ» «Директор Коледжу щороку звітує перед Університетом та загальними зборами трудового колективу Коледжу. Директор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Коледжу».

Станом на 27.12.2022 р. у Коледжі відсутні всі види заборгованостей, у січні – червні  та з 12.09.2022  р. було запроваджене дистанційне провадження освітнього процесу, яке повністю себе виправдала в умовах спочатку карантину через загрозу поширення коронавірусної інфекції COVID-19Ю а потім – воєнного стану.

            У 2022 р. фінансування закладу відбувалося за бюджетною програмою підготовки фахівців закладами фахової передвищої освіти, кошторисні призначення отримано на всі 12 місяців 2022 фінансового року, але у червні-грудні 2022 фінансування за всіма видами кошторисних призначень зменшено на 17%.   

            У 2022 р. тривала імплементація Закону України «Про фахову передвищу освіту», тому діяльність адміністрації закладу була значною мірою спрямована на заходи з імплементації Закону.

В Коледжі навчається 352 здобувачів освіти (дані станом на 20.12.2022 р.).

Труднощі з фінансуванням видатків загального фонду у 2022 р. не завадили адміністрації вирішувати поточні питання життєдіяльності коледжу та не допускати всі види заборгованостей. Значну роль у стабілізації фінансового становища коледжу відіграли жорсткі антикризові заходи та перевиконання показників спеціального фонду – станом на 30.11.2022 – 183% (показники надходження коштів до спеціального фонду за 2016-2022 рр. надано у таблиці «Спеціальний фонд ВК ДДАЕУ-ВСП «ВФК ДДАЕУ» у 2016-2022 рр.»).

 

 Спеціальний фонд ВК ДДАЕУ-ВСП «ВФК ДДАЕУ» у 2016-2022 рр.

 

№ п/п

Показники

 

Рік

План (тис.грн.)

Факт (тис.грн.)

1

2016

435 000,00

470 100,00

2

2017

435 000,00

512 291,00

3

2018

731 278,00

734 093,66

4

2019

700 000,00

744 160, 00

5

2020

869672,32

899255,69

6

2021

715 000,00

1 738 986,26

7

2022

715 575,00

1 810524,71

 Новими викликами на початку 2022 р. стали:

 1. Повномасштабна війна.
 2. Постійні зміни правового поля.
 3. Зменшення фінансування у червні-грудні 2022 на 17% за всіма видами кошторисних призначень.
 4. Суттєве збільшення кількості ВПО.

 

У всіх названих випадках адміністрація Коледжу діяла виключно в межах захисту інтересів закладу, застосувала нестандартні прийоми для реалізації цієї мети, зокрема активізувала співпрацю закладу з МОН України, ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України.

І. Підсумки 2022 р.

Станом на 27.12.2022 р. у Коледжі були відсутні:

 • Заборгованість по заробітній платі (як по загальному, так і по спеціальному фондах);
 • Заборгованість за теплопостачання (в тому числі повністю оплачені рахунки і за 2022 р.);
 • Заборгованість за електроенергію, воду, вивезення сміття.

Крім того:

 • Своєчасно і в повному обсязі виплачена заробітна плата;
 • Виплачена компенсація педагогічним працівникам за невикористані 32 дні щорічної основної відпустки;
 • Виплачена щорічна грошова винагорода, премія;
 • Проведено якісну підготовку матеріально-технічної бази до нового навчального року;
 • Коледж входить до фінансового 2023 року з фінансовою стабілізацією.

Особливості ІІ семестру 2021-2022 н.р.:

 1. Переведення діяльності Коледжу на роботу в умовах воєнного стану.
 2. Організація освітнього процесу в Коледжі у дистанційній формі.
 3. У Коледжі започатковано і розгорнуто діяльність найпотужнішого на Верхньодніпровщині волонтерського центру.
 4. Закінчення опалювального сезону 2021-2022 рр. з нормальними показниками температурного режиму.
 5. Продовження участі Коледжу у пілотному проєкті МОН з упровадження дуальної форми здобуття освіти.
 6. Інтенсивний стан претензійно-позовної роботи.
 7. Активна участь адміністрації Коледжу в громадському обговоренні проєктів нормативно-правових актів МОН України, проєктів постанов КМУ, законопроєктів.

У всіх названих подіях В.о.директора неухильно захищав інтереси Коледжу, організовував і координував роботу з недопущення матеріальних чи репутаційних втрат закладу, особисто брав участь практично у всіх засіданнях Робочих груп МОН, ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН, спільних з роботодавцями заходах профорієнтаційного характеру.

Особливості І семестру 2022-2023 н.р.:

 1. Опалювальний сезон вперше з 2018 р. проходить без дотримання температурного режиму (злито воду з системи опалення, інтенсифікація освітнього процесу з максимальним використанням технологій дистанційного навчання).
 2. Коледж на початку 2022 р. отримав план всіх кошторисних призначень на 12 місяців, але в умовах воєнного стану відбулося зменшення фінансування у червні-грудні 2022 на 17% за всіма видами кошторисних призначень.
 3. Продовжив і збільшив свою роботу найпотужніший на Верхньодніпровщині волонтерський центр.
 4. Було залучено значні обсяги гуманітарної допомоги через суттєве зростання кількості ВПО. В.о. директора особисто залучив 15 000,00 грн.
 5. Успішно проведено захист Коледжу від припинення діяльності через позов ДСНС.
 6. Адміністрація закладу активно працює в рамках пілотного проєкту МОН з упровадження дуальної освіти для реалізації моделі дуальної освіти.
 7. Активна участь педагогічних працівників Коледжу у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Педагогічний Оскар».
 8. Активна участь адміністрації Коледжу в громадському обговоренні проєктів нормативно-правових актів МОН, проєктів постанов КМУ, законопроєктів – за підсумками 2022 н.р. подано пропозиції до десятків проєктів, затверджено 32 проєкти стандартів фахової передвищої освіти, всього у 201-2022 рр. затверджено 68 стандартів, на різних етапах розгляду та затвердження – 16 проєктів).
 9. В умовах війни Коледж було представлено: на Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Педагогічний Оскар-2022»; в президії Робочої групи МОН з розробки проєкту Типового положення про організацію освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти; в Робочій групі КМУ з розробки проєкту Плану повоєнного відновлення освіти і науки України; на ІІІ Всеукраїнській НПК «Фахова передвища і професійна освіта. Теорія, методика, практика» (співорганізатор і учасник); на курсах МОН для керівників закладів фахової передвищої освіти «Управління закладами фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану» (Коледж – партнер заходу+лекторство); на ІІІ Міжнародній НПК «Дуальна освіта: проблеми третього року пілотного проєкту» (тези виступу).

      Адміністрація Коледжу постійно проводила курс на захист інтересів трудового колективу і учасників освітнього процесу.

            Зокрема, в умовах карантину та воєнного стану було вжито заходи, які дозволили зберегти переважну більшість соціальних гарантій працівникам Коледжу, не допускати нестерпних умов організації праці.

Станом на 27.12.2022 р. в Коледжі:

 1. Відсутні заборгованість за електроенергію, з виплат зарплати і стипендії.
 2. Не збільшувалася безпідставно чисельність педагогічних працівників.
 3. Проведено значний обсяг ремонтних робіт, робіт з упорядкування території (зокрема, видалення аварійних насаджень).
 4. На пристойному рівні проведено вступну компанію – подолано «психологічний» поріг у 300 студентів, контингент студентів в абсолютних цифрах склав 352 особи (дані на 20.12.2022 р.), за сукупними показниками (із застосуванням коефіцієнту по здобувачам заочної форми) перевищив 300 осіб.

ІІ. Як це вдалося.

1.     З самого початку і до сьогоднішнього дня є послідовна позиція керівництва ДДАЕУ на сталий розвиток Коледжу, що визначило фундамент для дій в.о.директора та інших членів адміністрації.

2.     Є небайдужі викладачі і непедагогічні працівники, які працювали і допомагали В.о. директора працювати у 2022 р. За цю працю я щиро вдячний, особливо в умовах воєнного стану. При цьому хочу подякувати як педагогічним працівникам, так і працівникам господарської служби, які виявили розуміння ситуації і працюють в умовах обмеженості штатів підрозділу при цьому не просто підтримують матеріально-технічну  базу закладу у нормальному стані, а й покращують її. 

3.     Адміністрація Коледжу єдина у реалізації стратегії виведення Коледжу на нові рубежі. Відсутність корупції і дотримання колегіальності є принципами роботи керівництва Коледжу. Досвід поступово накопичується, помилки були, є, будуть, проте головним є бажання їх виправляти.

4.     Була, є і буде воля адміністрації щодо виведення Коледжу на новий рівень провадження освітньої діяльності, спрямування закладу на траєкторію поступового підйому і сталого розвитку.

IІІ. Перешкоди.

Об'єктивні:

 1. Війна. Події війни як ніколи виявили відносини в колективі: хтось затято працює; хтось розуміє поняття «Колектив», а хтось увімкнув егоїзм на повну і це інколи стало свідомою лінією на знищення закладу без огляду на мораль та законодавство, хтось – залишив країну.
 2. Системний демотиватор – незадовільний розмір заробітної плати викладачів, зменшення соціальних гарантій в умовах війни. Наслідком є небажання виконувати свої обов’язки на належному рівні, а ще страшніше – зневіра у майбутньому закладу, недовіра до будь-яких ініціатив, новацій адміністрації.
 3. Ухвалено ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про повну загальну середню освіту», невизначеною залишається доля ЗУ «Про професійну (професійно-технічну) освіту»,  розробляється нормативне поле профільної середньої освіти, які суттєво скоригують правове поле нашої діяльності.
 4. Не запрацював і тепер ще довго не запрацює позитивний варіант «фінансового» блоку Закону - запуск моделі багатоканального фінансування, позитивна динаміка імплементації ЗУ «Про фахову передвищу освіту», що дозволить почати створення освітнього кластеру у місті.
 5. Обмежене фінансування Коледжу (не було кошторисних призначень на капітальні видатки, видатки пожежної безпеки і цивільного захисту), відбулося зменшення фінансування закладу на 17%.
 6. У найближчій перспективі не можна розраховувати на фінансування видатків розвитку, мова йде про виживання закладу.

Суб'єктивні:

      1. Відсутність підтримки закладу з боку керівництва району.

      2. Часткова інерція деяких членів колективу. Не можна так сказати про всіх, але безініціативність, нещирість, поверхове ставлення до своїх обов'язків з боку окремих працівників склали і складають реальну загрозу для закладу. Не можна приходити на роботу тільки «для галочки», не вживати заходів для покращення ситуації на своїй ділянці відповідальності, чекати нагадувань і повторних нагадувань від в.о.директора. Вжито заходи щодо активізації профорієнтаційної роботи, але вони дали недостатні результати, а в умовах динамічних змін і потенційної оптимізації мережі фахових коледжів не можна очікувати вагомих результатів за рахунок активності кількох працівників – як ніколи потрібна згуртованість колективу навколо спільної мети!

      3. Нездорові амбіції деяких працівників. На жаль, в умовах надзвичайної напруги у діяльності Коледжу, в умовах воєнного стану, в умовах виходу особисто директора за межі функціональних обов’язків більшості директорів, деякі працівники проявляють повне нерозуміння ситуації повторюючи неприпустимий наратив «МОЄ, ДАЙ», створюючи напругу у колективі.

      У 2022 р. адміністрація закладу стала об’єктом надзвичайної кількості скарг, позовів із залученням органів управління освітою Дніпропетровської області, обласної прокуратури, Національної поліції. Заходи контролю не встановили наявності порушень у діях адміністрації закладу. Також адміністрація закладу доводить правомірність своїх дій у суді, проте було витрачено і витрачається надзвичайний (в умовах війни-безцінний) обсяг часу на захист від безпідставних скарг з ознаками наклепу. Такі дії деяких працівників закладу є проявом справжнього ставлення як до Колективу, так і до своїх посадових обов’язків, особливо в умовах війни, коли Народ і Держава напружують всі сили для Національного спротиву, а від стабільності роботи підприємств, установ, організацій, морально-психологічного клімату в трудових колективах як ніколи залежить наша спільна Перемога над ворогом.

      Адміністрація Коледжу давала і буде давати гідну відповідь на такі небезпечні для трудового колективу і закладу кроки, витримуючи генеральну лінію – ЗАКЛАД ПОВИНЕН ЖИТИ І РОЗВИВАТИСЯ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ!

ІV. Що дозволило утримати Коледж у задовільному стані у важких умовах обмеженого фінансування?

 1. В першу чергу – подвиг наших ЗСУ і ТРО, дії нашої Держави у справі захисту державного суверенітету та територіальної цілісності нашої України.
 2. Жорстка економія у питанні комплектації штатів. На даний час штати Коледжу приведені у відповідність до здорового глузду, штатного розпису і відповідних кошторисних асигнувань. Адміністрація Коледжу протягом 2022 року зробила кілька непопулярних кроків, проте вони дали відчутний ефект – у 2022 р. саме завдяки цим крокам всі вчасно і в повному обсязі отримали заробітну платню, у грудні – щорічну грошову винагороду і частково-премію.
 3. Залучення благодійної допомоги, зокрема через Піклувальну раду і зусилля в.о.директора.
 4. Контроль за виконанням працівниками Коледжу посадових інструкцій.
 5. Належне ведення договірної роботи, зокрема мова йде про дослідне поле коледжу (34,6 га на території Водянської сільської ради). Внаслідок системного ведення договірної роботи з контрагентами заклад отримує додаткові кошти для виконання мети своєї діяльності.
 6. Режим жорсткої економії (перш за все на адміністрації). Групи зведено у потоки, не допущено формування груп із сумнівним контингентом. Вакантні посади фактично не заповнюються. Зайві витрати просто недопустимі.
 7. Робота Піклувальної ради Коледжу. Рада впродовж року довела свою ефективність, стала надійним помічником закладу. Проте за підсумками 2022 р. динаміка залучення коштів через Піклувальну раду коледжу була обмеженою (дані наведено у таблиці «Динаміка залучення коштів Наглядовою радою у 2016-2020 рр.»).

Динаміка залучення коштів Наглядовою радою у 2016-2020 рр.

 

№ п/п

Показники

 

Рік

Грн.

1

2016

20 000

2

2017

21 890

3

2018

20 000

4

2019

20 000

5

2020

14184

6

2021

57 034,00

7

2022

530 074,50

 Примітка: суттєве зростання надходжень у 2022 р. пояснюється значним обсягом гуманітарної допомоги (побутова техніка, постільна білизна тощо) для ВПО.

Зроблено тільки перші кроки, співпраця на старті, склад Піклувальної ради переформатовано, тому очікуємо підтримки закладу з боку батьків.

 1. Активна підтримка з боку профспілкової організації. Профспілка у Коледжі є повноважним соціальним партнером і повністю поінформована про дії адміністрації. Погодження всіх необхідних документів відбувається у робочому режимі, регулярно проводяться засідання профкому, адміністрація погоджує свої дії з профспілкою, профспілка в міру своїх сил підтримує працівників, сприяє адміністрації у роботі. За що дуже вдячний.
 2. Окремо слід відзначити триваючу роботу із створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Коледжі. У 2022 р. продовжили роботу підрозділ із запобігання корупції, ВЗЯО, постійно оновлюється інформація на сайті Коледжу згідно вимог ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
 3. У 2022 р. звершено роботу із розроблення і затвердження ОПП фахової передвищої освіти за всіма спеціальностями та спеціалізацією, розроблено нові навчальні плани та індивідуальні навчальні плани здобувачів освіти.

      Всі ці елементи єдиної архітектоніки якості освіти є вірними, проте залишається проблема усвідомлення працівниками Коледжу як невідворотності створення, так і неухильності виконання своїх обов’язків в рамках цієї системи. Якщо кожен працівник в межах своїх функціональних обов’язків 1 рік виконає їх повністю і зрозуміє сутність процедур забезпечення якості, то через 2-3 роки можна буде отримати іншу реальність у провадженні освітньої діяльності.

      На жаль, дива поки що не сталося – окремі працівники досі перебувають у пошуках меж виконання своїх функціональних обов’язків.

 

V. Новації 2022 р.

1. Перший набір фахових молодших бакалаврів влітку 2022 р. в умовах повномасштабної війни.

2. Завершення підготовки фахівців за ОКР «Молодший спеціаліст».

3. Особиста участь В.о. директора у вирішенні питань:

1)    участі і представництва Коледжу у всеукраїнських проєктах/заходах;

2)    залучення благодійних коштів;

3)    пошук додаткових коштів для фінансування коледжу;

4)    ведення особисто В.о. директора питань пілотного проєкту з дуальної освіти.

3. Недостатня профорієнтаційна робота частини колективу.

4. Недостатня робота із забезпечення ступеневої освіти у системі ВСП «ВФК ДДАЕУ -  ДДАЕУ».

5. Оновлення всієї нормативної бази Коледжу через імплементацію положень ЗУ «Про фахову передвищу освіту» та зміну назви ВСП – фахових коледжів ДДАЕУ.

6. Підготовка до ліцензування нової спеціальності на рівні фахової передвищої освіти.

7. Підготовка до 100-річчя ДДАЕУ і 100-річчя ВК ДДАЕУ.

 

VІ. Робота Коледжу в умовах воєнного стану та карантину

 1. Удосконалення Інструкції щодо організації дистанційного навчання у ВСП «Верхньодніпровський фаховий коледж ДДАЕУ».
 2. Організація режиму роботи закладу, роботи з практичного застосування технологій і сервісів дистанційного навчання, звітності в електронній формі.
 3. Активна участь у роботі комісій, робочих груп МОН:
  • Акредитаційної Комісії України;
  • на посаді координатора сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради МОН;
  • робочої групи МОН України з розробки проєкту Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти;
  • робочої групи КМУ з розробки проєкту Плану повоєнного відновлення освіти і науки України;
 4. Адміністрація Коледжу проводила систематичне консультування працівників закладів фахової передвищої освіти з питань організації роботи закладів в умовах воєнного стану у Всеукраїнській групі «Заклади фахової передвищої освіти України» в соціальній мережі Facebook.
 5. Активна співпраця з ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН:
  • консультації щодо проєктів НПА в процесі імплементації ЗУ «Про фахову передвищу освіту»;
  • консультації щодо організації роботи сектору фахової передвищої освіти України;
  • рецензування Методичних рекомендацій з розроблення ОПП та навчальних планів у закладах фахової передвищої освіти;
  • участь Коледжу у ІІІ Всеукраїнській НПК та ІІІ Міжнародній НПК;
  • партнерство Коледжу на курсах підвищення кваліфікації МОН для керівників ЗФПО «Управління закладами фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану».
 6. Переорієнтація профорієнтаційної роботи в режим електронних сервісів: Дні відкритих дверей в Zoom, ефіри в Instagram, підтримання зв’язку через Viber, публікації профорієнтаційного характеру в робочій групі коледжу у Facebook.
 7. Потужний волонтерський рух у Коледжі, який об’єднав всіх небайдужих людей громади і дозволив створити справжній волонтерський центр зі сприяння ЗСУ.

Завдання вступної кампанії

 

Посилення і вдосконалення профорієнтаційної роботи, виведення контингенту здобувачів освіти коледжу на рівень понад 300 осіб. Перші кроки вже робляться – розширено цільову групу абітурієнтів за рахунок випускників ЗП(ПТ)О, потрібне доопрацювання фокус-групи на базі БЗСО, урахування відсутності державного замовлення на спеціальність 081 «Право». Минулорічний обсяг роботи виявився недостатнім, потрібне невідкладне корегування. Вступна кампанія 2022 р. показала, що існування спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» викликає питання, в той же час відкритим залишається питання ліцензування нової спеціальності та революційного перезавантаження свідомості окремих працівників Коледжу у ставленні до профорієнтаційної роботи.

Контингент у 2016-2022 рр.

 

Рік

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Кількість здобувачів вищої освіти

 

226

 

254

 

282

 

269

 

350

 

366

 

352

Завдання 2023 року:

- Удосконалення цифровізації (діджиталізації) освітнього процесу;

- Завершення оновлення офіційного вебсайту з урахуванням триваючого дистанційного навчання з 01.01.2023;

- Ліцензування нової спеціальності на рівні фахової передвищої освіти;

- Збереження фінансової стабілізації, формування «точок росту» у фінансуванні;

- Перезавантаження профорієнтаційної роботи з урахуванням триваючого негативного впливу чинників воєнного стану.

 

27.12.2022

В.о. директора коледжу                                                                            Володимир ЗЕЛЕНИЙ

Back to top