Звіт В.о. директора ВСП «ВФК ДДАЕУ» В.М. Зеленого за 2023 р.

Вступ

Подання звіту директора визначене чинним законодавством: згідно п.п. 6.1.4. Положення про ВСП «ВФК ДДАЕУ» «Директор Коледжу щороку звітує перед Університетом та загальними зборами трудового колективу Коледжу. Директор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Коледжу».

Станом на 01.12.2023 р. у Коледжі відсутня заборгованість із заробітної плати, у січні – квітні  та з 01.12.2023  р. було запроваджене дистанційне провадження освітнього процесу, яке повністю себе виправдала в умовах обмеженого фінансування та воєнного стану.

            У 2023 р. фінансування закладу відбувалося за бюджетною програмою підготовки фахівців закладами фахової передвищої освіти, кошторисні призначення отримано на всі 12 місяців 2023 фінансового року, без секвестрів, але з однозначно недостатнім фінансуванням видатків на оплату комунальних послуг, недостатнім – для виплати у повному обсязі академічних стипендій. 

          

            У 2023 р. тривала імплементація Закону України «Про фахову передвищу освіту», тому діяльність адміністрації закладу була значною мірою спрямована на заходи з імплементації Закону.

В Коледжі навчається 416 здобувачів освіти (дані станом на 30.11.2023 р.).

Труднощі з фінансуванням видатків загального фонду у 2023 р. не завадили адміністрації вирішувати поточні питання життєдіяльності коледжу та мінімізувати всі види заборгованостей. Значну роль у стабілізації фінансового становища коледжу відіграли жорсткі антикризові заходи та перевиконання показників спеціального фонду – станом на 30.11.2022 – 303,2 % (показники надходження коштів до спеціального фонду за 2016-2023 рр. надано у таблиці «Спеціальний фонд ВК ДДАЕУ-ВСП «ВФК ДДАЕУ» у 2016-2023 рр.»).

 

Спеціальний фонд ВК ДДАЕУ-ВСП «ВФК ДДАЕУ» у 2016-2023 рр.

№ п/п

Показники

 

Рік

План (тис.грн.)

Факт (тис.грн.)

1

2016

435 000,00

470 100,00

2

2017

435 000,00

512 291,00

3

2018

731 278,00

734 093,66

4

2019

700 000,00

744 160, 00

5

2020

869672,32

899255,69

6

2021

715 000,00

1 738 986,26

7

2022

715 575,00

1 810524,71

8

2023  (11 місяців)

644 040,00

1 952 514,00

Новими/триваючими викликами на початку 2023 р. стали:

 1. Повномасштабна війна.
 2. Постійні зміни правового поля.
 3. Мінімальне фінансування видатків на оплату комунальних послуг, недостатнє – на виплату академічних стипендій.
 4. Суттєве збільшення кількості ВПО та конфліктні ситуації.

 

У всіх названих випадках адміністрація Коледжу діяла виключно в межах захисту інтересів закладу, застосувала нестандартні прийоми для реалізації цієї мети, зокрема активізувала співпрацю закладу з МОН України, ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України.

І. Підсумки 2023 р.

Станом на 01.12.2023 р. у Коледжі були відсутні:

 • Заборгованість по заробітній платі (як по загальному, так і по спеціальному фондах);
 • Заборгованість за воду, вивезення сміття.

Крім того:

 • Своєчасно і в повному обсязі виплачена заробітна плата;
 • Своєчасно і в повному обсязі виплачено відпускні та допомогу на оздоровлення;
 • Проведено підготовку матеріально-технічної бази до нового навчального року;
 • Коледж входить до фінансового 2024 року з фінансовою стабілізацією, проблемними є виплата академічних стипендій у повному обсязі та вартості комунальних послуг (електроенергія).

Особливості ІІ семестру 2022-2023 н.р.:

 1. Триваюча діяльність Коледжу в умовах воєнного стану.
 2. Організація освітнього процесу в Коледжі у дистанційній та змішаній формах.
 3. У Коледжі тривала діяльність найпотужнішого на Верхньодніпровщині волонтерського центру.
 4. Відсутність опалення.
 5. Продовження участі Коледжу у пілотному проєкті МОН з упровадження дуальної форми здобуття освіти.
 6. Інтенсивний стан претензійно-позовної роботи.
 7. Активна участь адміністрації Коледжу в громадському обговоренні проєктів нормативно-правових актів МОН України, проєктів постанов КМУ, законопроєктів.

У всіх названих подіях В.о.директора неухильно захищав інтереси Коледжу, організовував і координував роботу з недопущення матеріальних чи репутаційних втрат закладу, особисто брав участь практично у всіх засіданнях Робочих груп МОН, ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН, спільних з роботодавцями заходах профорієнтаційного характеру.

Особливості І семестру 2023-2024 н.р.:

 1. Опалювальний сезон вдруге з 2018 р. (саме в умовах повномасштабної війни) проходить без дотримання температурного режиму (злито воду з системи опалення, інтенсифікація освітнього процесу з максимальним використанням технологій дистанційного навчання).
 2. Коледж на початку 2023 р. отримав план всіх кошторисних призначень на 12 місяців, але з суттєвим недофінансуванням академічних стипендій та видатків на комунальні послуги.
 3. Продовжив і збільшив свою роботу найпотужніший на Верхньодніпровщині волонтерський центр.
 4. Було залучено значні обсяги гуманітарної допомоги через суттєве зростання кількості ВПО. В.о. директора особисто залучив 21 000,00 грн.
 5. Адміністрація закладу активно працює в рамках пілотного проєкту МОН з упровадження дуальної освіти для реалізації моделі дуальної освіти.
 6. Активна участь педагогічних працівників Коледжу у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Педагогічний Оскар-2023».
 7. Активна участь адміністрації Коледжу в громадському обговоренні проєктів нормативно-правових актів МОН, проєктів постанов КМУ, законопроєктів – за підсумками 2023 р. подано пропозиції до десятків проєктів, затверджено 32 стандарти фахової передвищої освіти, всього у 2021-2023 рр. затверджено 80 стандартів, на різних етапах розгляду та затвердження – 4 проєкти).
 8. В умовах війни Коледж було представлено: на Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Педагогічний Оскар-2023»; в президії Робочої групи МОН з розробки проєкту Типового положення про організацію освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти; в Робочій групі КМУ з розробки проєкту Плану повоєнного відновлення освіти і науки України; на ІV Всеукраїнській НПК «Фахова передвища і професійна освіта. Теорія, методика, практика» (учасник з виступом); в українсько-німецькому проєкті FABU (В.о.директора – Національний короткостроковий експерт проєкту).

      Адміністрація Коледжу постійно проводила курс на захист інтересів трудового колективу і учасників освітнього процесу.

            Зокрема, в умовах карантину та воєнного стану було вжито заходи, які дозволили зберегти переважну більшість соціальних гарантій працівникам Коледжу, не допускати нестерпних умов організації праці.

Станом на 01.12.2023 р. в Коледжі:

 1. Відсутня заборгованість з виплати зарплати, вирішується питання щодо виплати заборгованості з академічної стипендії.
 2. Не збільшувалася безпідставно чисельність педагогічних працівників.
 3. Проведено значний обсяг ремонтних робіт, робіт з упорядкування території.
 4. На пристойному рівні проведено вступну компанію – подолано «психологічний» поріг у 400 студентів, контингент студентів в абсолютних цифрах склав 416 осіб (дані на 30.11.2023 р.), за сукупними показниками (із застосуванням коефіцієнту по здобувачам заочної форми) перевищив 300 осіб.

ІІ. Як це вдалося.

1.     З самого початку і до сьогоднішнього дня є послідовна позиція керівництва ДДАЕУ на сталий розвиток Коледжу, що визначило фундамент для дій в.о.директора та інших членів адміністрації.

2.     Є небайдужі викладачі і непедагогічні працівники, які працювали і допомагали В.о. директора працювати у 2023 р. За цю працю я щиро вдячний, особливо в умовах воєнного стану. При цьому хочу подякувати як педагогічним працівникам, так і працівникам господарської служби, які виявили розуміння ситуації і працюють в умовах обмеженості штатів підрозділу при цьому не просто підтримують матеріально-технічну  базу закладу у нормальному стані, а й покращують її. 

3.     Адміністрація Коледжу єдина у реалізації стратегії виведення Коледжу на нові рубежі. Відсутність корупції і дотримання колегіальності є принципами роботи керівництва Коледжу. Досвід поступово накопичується, помилки були, є, будуть, проте головним є бажання їх виправляти.

4.     Була, є і буде воля адміністрації щодо виведення Коледжу на новий рівень провадження освітньої діяльності, спрямування закладу на траєкторію поступового підйому і сталого розвитку.

 

IІІ. Перешкоди.

Об'єктивні:

 1. Війна. Події війни як ніколи виявили відносини в колективі: хтось затято працює; хтось розуміє поняття «Колектив», а хтось увімкнув егоїзм на повну і це інколи стало свідомою лінією на знищення закладу без огляду на мораль та законодавство, хтось – вимушено залишив країну.
 2. Системний демотиватор – незадовільний розмір заробітної плати викладачів, зменшення соціальних гарантій в умовах війни. Наслідком є небажання виконувати свої обов’язки на належному рівні, а ще страшніше – зневіра у майбутньому закладу, недовіра до будь-яких ініціатив, новацій адміністрації.
 3. Ухвалено ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про повну загальну середню освіту», невизначеною залишається доля ЗУ «Про професійну (професійно-технічну) освіту»,  розробляється нормативне поле профільної середньої освіти, які суттєво скоригують правове поле нашої діяльності.
 4. Не запрацював і тепер ще довго не запрацює позитивний варіант «фінансового» блоку Закону - запуск моделі багатоканального фінансування, позитивна динаміка імплементації ЗУ «Про фахову передвищу освіту», що дозволить почати створення освітнього кластеру у громаді.
 5. Обмежене фінансування Коледжу (не було кошторисних призначень на капітальні видатки, видатки пожежної безпеки і цивільного захисту), відбулося суттєве недофінансування закладу у питаннях виплати академічної стипендії та оплати комунальних послуг.
 6. У найближчій перспективі не можна розраховувати на фінансування видатків розвитку, мова йде про виживання закладу.

Суб'єктивні:

      1. Відсутність підтримки закладу з боку керівництва громади.

      2. Часткова інерція деяких членів колективу. Не можна так сказати про всіх, але безініціативність, нещирість, поверхове ставлення до своїх обов'язків з боку окремих працівників склали і складають реальну загрозу для закладу. Не можна приходити на роботу тільки «для галочки», не вживати заходів для покращення ситуації на своїй ділянці відповідальності, чекати нагадувань і повторних нагадувань від в.о.директора. Вжито заходи щодо активізації профорієнтаційної роботи, але вони дали недостатні результати, а в умовах динамічних змін і потенційної оптимізації мережі фахових коледжів не можна очікувати вагомих результатів за рахунок активності кількох працівників – як ніколи потрібна згуртованість колективу навколо спільної мети.

      3. Нездорові амбіції деяких працівників. На жаль, в умовах надзвичайної напруги у діяльності Коледжу, в умовах воєнного стану, в умовах виходу особисто директора за межі функціональних обов’язків більшості директорів, деякі працівники проявляють повне нерозуміння ситуації, повторюючи неприпустимий наратив «МОЄ, ДАЙ», створюючи напругу у колективі.

      У 2023 р. адміністрація закладу стала об’єктом надзвичайної кількості скарг, позовів із залученням органів управління освітою Дніпропетровської області, обласної прокуратури, Національної поліції. Заходи контролю не встановили наявності порушень у діях адміністрації закладу. Також адміністрація закладу доводить правомірність своїх дій у суді, проте було витрачено і витрачається надзвичайний (в умовах війни-безцінний) обсяг часу на захист від безпідставних скарг з ознаками наклепу. Такі дії деяких працівників закладу є проявом справжнього ставлення як до Колективу, так і до своїх посадових обов’язків, особливо в умовах війни, коли Народ і Держава напружують всі сили для Національного спротиву, а від стабільності роботи підприємств, установ, організацій, морально-психологічного клімату в трудових колективах як ніколи залежить наша спільна Перемога над ворогом.

      Адміністрація Коледжу давала і буде давати гідну відповідь на такі небезпечні для трудового колективу і закладу кроки, витримуючи генеральну лінію – ЗАКЛАД ПОВИНЕН ЖИТИ І РОЗВИВАТИСЯ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ!

ІV. Що дозволило утримати Коледж у задовільному стані у важких умовах обмеженого фінансування?

 1. В першу чергу – подвиг наших ЗСУ і ТРО, дії нашої Держави у справі захисту державного суверенітету та територіальної цілісності нашої України.
 2. Жорстка економія у питанні комплектації штатів. Ще з 2015 р. штати Коледжу приведені у відповідність до здорового глузду, штатного розпису і відповідних кошторисних асигнувань. Адміністрація Коледжу протягом 2023 року продовжила лінію на раціональне використання бюджетних коштів, і вони дали відчутний ефект – у 2023 р. саме завдяки цим крокам всі вчасно і в повному обсязі отримали заробітну платню.
 3. Залучення благодійної допомоги, зокрема через Піклувальну раду і зусилля в.о.директора.
 4. Контроль за виконанням працівниками Коледжу посадових інструкцій.
 5. Належне ведення договірної роботи, зокрема мова йде про дослідне поле коледжу (34,6 га на території Водянської сільської ради). Внаслідок системного ведення договірної роботи з контрагентами заклад отримує додаткові кошти для виконання мети своєї діяльності.
 6. Режим жорсткої економії (перш за все на адміністрації). Групи зведено у потоки, не допущено формування груп із сумнівним контингентом. Вакантні посади фактично не заповнюються. Зайві витрати просто недопустимі.
 7. Робота Піклувальної ради Коледжу. Рада впродовж року довела свою ефективність, стала надійним помічником закладу. Проте за підсумками 11 місяців 2023 р. динаміка залучення коштів через Піклувальну раду коледжу джерел та з інших дещо зменшилася (дані наведено у таблиці «Динаміка залучення коштів Піклувальною радою у 2016-2023рр.»). Однією з причин є перезавантаження персонального складу Ради у 2023 р.

Динаміка залучення коштів Піклувальною радою у 2016-2023 рр

 

№ п/п

Показники

 

Рік

Грн.

1

2016

20 000

2

2017

21 890

3

2018

20 000

4

2019

20 000

5

2020

14184

6

2021

57 034,00

7

2022 (Піклувальна рада+інші джерела)

530 074,50

8

2023/11 місяців (Піклувальна рада+інші джерела)

265 259,00

Примітка: суттєве зростання надходжень у 2022 р. пояснюється значним обсягом гуманітарної допомоги (побутова техніка, постільна білизна тощо) для ВПО.

Зроблено тільки перші кроки, співпраця на старті, склад Піклувальної ради переформатовано, тому очікуємо підтримки закладу з боку батьків.

 1. Активна підтримка з боку профспілкової організації. Профспілка у Коледжі є повноважним соціальним партнером і повністю поінформована про дії адміністрації. Погодження всіх необхідних документів відбувається у робочому режимі, регулярно проводяться засідання профкому, адміністрація погоджує свої дії з профспілкою, профспілка в міру своїх сил підтримує працівників, сприяє адміністрації у роботі. За що дуже вдячний.
 2. Окремо слід відзначити триваючу роботу із створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Коледжі. У 2023 р. продовжили роботу підрозділ із запобігання корупції, ВЗЯО, постійно оновлюється інформація на сайті Коледжу згідно вимог ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
 3. У 2023 р. завершено роботу із розроблення і затвердження 2 ОПП фахової передвищої освіти (відповідно до нового Переліку галузей знань і спеціальностей), розроблено нові навчальні плани та індивідуальні навчальні плани здобувачів освіти.

      Всі ці елементи єдиної архітектоніки якості освіти є вірними, проте залишається проблема усвідомлення працівниками Коледжу як невідворотності створення, так і неухильності виконання своїх обов’язків в рамках цієї системи. Якщо кожен працівник в межах своїх функціональних обов’язків 1 рік виконає їх повністю і зрозуміє сутність процедур забезпечення якості, то через 2-3 роки можна буде отримати іншу реальність у провадженні освітньої діяльності.

      На жаль, дива поки що не сталося – окремі працівники досі перебувають у пошуках меж поєднання своїх функціональних обов’язків з особистими інтересами.

 

V. Новації 2023 р.

1. Успішний набір фахових молодших бакалаврів влітку 2023 р. в умовах повномасштабної війни.

2. Особиста участь В.о. директора у вирішенні питань:

1)    участі і представництва Коледжу у Всеукраїнських проєктах/заходах;

2)    залучення благодійних коштів;

3)    пошук додаткових коштів для фінансування коледжу;

4)    ведення особисто В.о. директора питань пілотного проєкту з дуальної освіти.

3. Недостатня профорієнтаційна робота частини колективу.

4. Недостатня робота із забезпечення ступеневої освіти у системі ВСП «ВФК ДДАЕУ -  ДДАЕУ».

5. Завершення оновлення всієї нормативної бази Коледжу через імплементацію положень ЗУ «Про фахову передвищу освіту» та зміну назви ВСП-фахових коледжів ДДАЕУ.

6. Підготовка до ліцензування нової спеціальності на рівні фахової передвищої освіти.

7. Підготовка до 100-річчя Коледжу.

 

VІ. Робота Коледжу в умовах воєнного стану

 1. Удосконалення Інструкції щодо організації дистанційного навчання у ВСП «Верхньодніпровський фаховий коледж ДДАЕУ».
 2. Організація режиму роботи закладу, роботи з практичного застосування технологій і сервісів дистанційного навчання, звітності в електронній формі.
 3. Активна участь у роботі комісій, робочих груп МОН:
  • Акредитаційної Комісії України;
  • на посаді координатора сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради МОН;
  • робочої групи МОН України з розробки проєкту Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти;
  • робочої групи КМУ з розробки проєкту Плану повоєнного відновлення освіти і науки України;
  • робочої групи МОН з розробки Візії та Стратегії освіти України до 2030 р.
 4. Адміністрація Коледжу проводила систематичне консультування працівників закладів фахової передвищої освіти з питань організації роботи закладів в умовах воєнного стану у Всеукраїнській групі «Заклади фахової передвищої освіти України» в соціальній мережі Facebook.
 5. Активна співпраця з ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН:
  • консультації щодо проєктів НПА в процесі імплементації ЗУ «Про фахову передвищу освіту»;
  • консультації щодо організації роботи сектору фахової передвищої освіти України;
  • робота в українсько-німецькому проєкті FABU;
  • участь Коледжу у ІV Всеукраїнській НПК.
 6. Переорієнтація профорієнтаційної роботи в режим електронних сервісів: Дні відкритих дверей в Zoom, ефіри в Instagram, підтримання зв’язку через Viber, публікації профорієнтаційного характеру в робочій групі коледжу у Facebook.
 7. Потужний волонтерський рух у Коледжі, який об’єднав всіх небайдужих людей громади і дозволив створити справжній волонтерський центр зі сприяння ЗСУ.

Завдання вступної кампанії

 Посилення і вдосконалення профорієнтаційної роботи, виведення контингенту здобувачів освіти коледжу на рівень понад 500 осіб. Перші кроки вже робляться – розширено цільову групу абітурієнтів за рахунок випускників ЗП(ПТ)О, потрібне доопрацювання фокус-групи на базі БЗСО, урахування відсутності державного замовлення на спеціальність 081 «Право». Минулорічний обсяг роботи виявився недостатнім, потрібне невідкладне корегування. Вступна кампанія 2023 р. показала, що забезпечення контингентом спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування виконано, в той же час відкритим залишається питання ліцензування нової спеціальності та революційного перезавантаження свідомості окремих працівників Коледжу у ставленні до профорієнтаційної роботи.

Контингент у 2016-2023 рр.

Рік

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Кількість здобувачів вищої освіти

226

254

 282

269

350

366

 352

416

Завдання 2024 року:

- Удосконалення цифровізації (діджиталізації) освітнього процесу;

- Завершення оновлення офіційного вебсайту з урахуванням триваючого освітнього процесу з використанням дистанційного навчання з 01.01.2024;

- Ліцензування нової спеціальності на рівні фахової передвищої освіти;

- Збереження фінансової стабілізації, формування «точок росту» у фінансуванні;

- Перезавантаження профорієнтаційної роботи з урахуванням триваючого негативного впливу чинників воєнного стану.

 

01.12.2023

В.о. директора коледжу                                                                            Володимир ЗЕЛЕНИЙ

Back to top