Звіт директора Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ В.М. Зеленого за 01.04. – 31.12.2015 р.

І. Вступ.

Подання звіту директора визначене чинним законодавством: згідно п.п. 6.1.4. Положення про ВК ДДАЕУ «Директор Коледжу щороку звітує перед Університетом та загальними зборами (конференцією) трудового колективу Коледжу. Директор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Коледжу».

Таким чином, на виконання вимог законодавства надаю звіт про свою роботу.

Back to top