Звіт директора Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ В.М. Зеленого за 2016 р.

Вступ

Подання звіту директора визначене чинним законодавством: згідно п.п. 6.1.4. Положення про ВК ДДАЕУ «Директор Коледжу щороку звітує перед Університетом та загальними зборами (конференцією) трудового колективу Коледжу. Директор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Коледжу».

2016 р. став першим повним роком виконання моїх повноважень у якості директора, часом фактичної апробації нової стратегії для оздоровлення коледжу.

Back to top