Вступ

Подання звіту директора визначене чинним законодавством: згідно п.п. 6.1.4. Положення ВК ДДАЕУ «Директор Коледжу щороку звітує перед Університетом та загальними зборами (конференцією) трудового колективу Коледжу. Директор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Коледжу».

Станом на 29.06.2021 р. у коледжі відсутні всі види заборгованостей, у квітні – 1 половині травня 2021 р. було запроваджене дистанційне провадження освітнього процесу, яке повністю себе виправдала в умовах карантину через загрозу поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

У 2020-2021 н.р. фінансування закладу відбувалося за бюджетною програмою підготовки фахівців закладами фахової передвищої освіти, кошторисні призначення отримано на всі 12 місяців 2021 фінансового року. 

У 2020-2021 н.р. тривала імплементація Закону України «Про фахову передвищу освіту», тому діяльність адміністрації закладу була значною мірою спрямована на заходи з імплементації Закону.

В коледжі навчається 350 здобувачів освіти (дані згідно форми 2-3 НК станом на 01.10.2020 р.).

Труднощі з фінансуванням видатків загального фонду у 2020 р. не завадили адміністрації вирішувати поточні питання життєдіяльності коледжу та не допускати всі заборгованостей. Значну роль у стабілізації фінансового становища коледжу відіграло перевиконання показників спеціального фонду (показники надходження коштів до спеціального фонду за 2016-2020 рр. надано у таблиці «Спеціальний фонд ВК ДДАЕУ у 2016-2020 рр.»).

Back to top